Stránky kateder a útvarů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakty na technickou podporu

Tel: +420 22 438 4444
E-mail: helpdesk@czu.cz

Více informací naleznete na stránkách Helpdesku