Stránky kateder a útvarů

Česká zemědělská univerzita v Praze

Nápověda

Nápovědu pro správu stránek útvarů naleznete (vč. obrázků) na Uživatelské příručce stránek útvarů ČZU.

Webový portál prezentace organizačních jednotek (kateder a útvarů) ČZU

Uživatelská příručka

Úvodní informace o webovém portálu kateder a útvarů

Webový portál kateder a útvarů je určen k internetové prezentaci pro katedry a některé další útvary ČZU (v dalším textu se bude mluvit pro zjednodušení pouze o katedrách). Stránka katedry by měla představit katedru - její historii a aktuální činnost kolegům z jiných kateder a fakult, studentům a dalším zájemcům mimo ČZU. Stránky kateder čerpají informace z datové základny různých informačních systémů ČZU. Zástupci kateder mohou, ale nemusí použít tyto připravené informace pro zobrazení seznamů pracovníků, publikací předmětů apod. na stránce katedry. Další údaje o katedře, texty, soubory nebo fotografie a videa doplní z vlastních zdrojů.

Stránka katedry bude umístěna na internetové adrese http://katedry.czu.cz/kat, kde „kat“ je zkratka katedry, nebo na adrese http://katedry.czu.cz/00000, kde „00000“ je kód katedry. Přehled všech existujících stránek kateder je přístupný v tzv. rozcestníku na adrese http://katedry.czu.cz, resp. http://home.czu.cz/en pro anglickou verzi (pozn.: od září 2012).

Obsah webových prezentací kateder vytvářejí tzv. administrátoři kateder určení vedením katedry. Administrátoři mají přístup do administračního rozhraní a mohou měnit texty a další nastavení webu „své“ katedry. Administrátoři se přihlašují do aplikace přes svůj login-name. Login-name je přístupové jméno kterým se zaměstnanec nebo doktorand přihlašuje do systému Novell na ČZU.

Propojení na zdrojové informační systémy ČZU

Stránky kateder čerpají data z informačních systémů ČZU. Základní údaje o katedrách - útvarech jsou čerpány z centrální databáze ČZU. Zdrojem dat o zaměstnancích – členech katedry je systém Magion PaM (Personalistika), data o doktorandech jsou převzata ze systému E-Doktorand. Pedagogická činnost - informace o garantovaných předmětech jsou čerpány ze systému IS Studium, zdrojem pro studijní programy a obory je databáze ČZU. Vyučované předměty jsou plněny z databáze IS Studium. Zdrojem dat pro publikační činnost a granty je databáze ČZU (aplikace CV pro publikace). Závěrečné práce (BP, DP) jsou nataženy ze systému BADIS.

Data v aplikaci KAT jsou v pravidelných časech synchronizována s daty v databázích ČZU (jednou denně). V administrační části webu je funkce pro okamžitou synchronizaci dat příslušné sekce pro případ změny údajů ve zdrojových informačních systémech. Synchronizace proběhne automaticky vždy při vytvoření nových stránek katedry.

Stránky kateder v anglickém jazyce (EN verze)

Stránky katedry jsou vytvořeny primárně v českém jazyce. Administrátor může vytvořit i anglickou verzi a libovolně upravit jednotlivé sekce v angličtině. Po vytvoření EN verze budou stránky v anglickém jazyce dostupné na adrese http://katedry.czu.cz/en/kat („kat“ je zkratka katedry). Přeloženy budou základní texty, názvy sekcí, ovládací prvky webu a nápověda. Pokud existují v databázových zdrojích ekvivalentní informace v angličtině, budou použity. Pokud anglické ekvivalenty neexistují, použijí se české zdroje. Texty, které vložil uživatel sám, může postupně přeložit, primárně budou převzaty texty z české verze webu.

Rozcestník (seznam stránek kateder a útvarů)

Rozcestník je základní stránka portálu kateder pro uživatele, kteří neznají přímou adresu stránky konkrétní katedry. Rozcestník zobrazuje seznam všech kateder a útvarů, jejichž stránka existuje a které mají povolené zobrazení v rozcestníku. U každé katedry je odkaz na prezentační stránku a ikona fakulty pod kterou katedra spadá, resp. ikona ČZU pro rektorátní útvary.

Rozcestník kateder je umístěn na adrese http://katedry.czu.cz. Z jednotlivých stránek kateder se lze dostat na rozcestník přes odkaz "Home" vlevo nahoře v záhlaví stránky.

Rozcestník umožňuje vyhledat katedru podle názvu a třídit katedry podle fakulty. V záhlaví rozcestníku je odkaz na přihlašovací dialog pro vstup do administrace.

Uživatel může třídit odkazy na stránky katedry (filtrovat) podle fakulty, odkaz "Vše" zruší veškeré filtrování. Pole "hledej" vyhledává odkazy kateder podle názvu, zadejte alespoň tři znaky. Vyhledávání funguje současně s nastavením filtrů.

Anglická verze rozcestníku je dostupná na adrese http://katedry.czu.cz/en. Obsahuje odkazy na všechny katedry, stejně jako v české verzi rozcestníku. Rozdíl je v tom že v anglické verzi rozcestníku vedou odkazy na anglické verze jednotlivých webů. Pokud katedra nemá vytvořenou EN verzi stránek, vede odkaz na univerzální stránku katedry s anglickým názvem a s odkazem na českou verzi stránek.

Založení webu katedry

O založení stránek katedry je nutné zažádat. Žádost o založení stránky katedry podává vedoucí katedry na pracoviště Helpdesk ČZU.

Zástupce katedry určí jednoho nebo dva administrátory katedry. Poté bude

zprovozněna adresa webové prezentace katedry katedry.czu.cz/kat, kde „kat“ je zkratka katedry.

Po založení webu katedry je na webu nově založené katedry je viditelná pouze sekce Úvod (homepage). Ostatní sekce jsou skryté. V záhlaví webu je název katedry a pod ním název fakulty. Nově založený web není zařazen do seznamu stránek kateder.

Základní struktura webu kateder – sekce

Stránky kateder jsou členěné do sekcí, které tvoří základní nabídku (menu) webu. Při prvním vytvoření stránek jsou nastaveny sekce vytvořené podle šablon (předloh sekcí). Administrátor může jednotlivé sekce přejmenovat, nebo vytvářet nové, musí ale vybrat jednu z předem definovaných šablon.

Sekce "Úvod" se vytvoří automaticky jako základní stránka prezentace katedry, a je to jediná sekce, která nelze zrušit. Ostatní sekce jsou volitelně zobrazitelné, lze je zapnout / vypnout, případně úplně smazat (pokud neobsahují vnořené dokumenty).

Administrátor může sekci vypnout (nikoli smazat), pokud jsou stránky ve výstavbě nebo nejsou aktuální. Data ze sekcí se nesmažou, pouze se nebudou zobrazovat, dokud nebudou stránky dokončené.

Ve všech sekcích se pod názvem sekce objeví tzv. "drobečková navigace", jejíž odkazy slouží pro přehled o zanoření ve stránce a možnost rychlého přechodu v hierarchii stránky.

Přehled typů sekcí

 • Úvod
 • Obecný textový dokument
 • Blog
 • Odkazy
 • Seznam galerií foto, video
 • Galerie foto, video
 • Pracovníci
 • Garantované předměty
 • Garantované studijní obory
 • Garantované studijní programy
 • Publikace
 • Granty
 • Témata BP (bakalářské práce)
 • Témata DP (diplomové práce)
 • Témata PhD (dizertační práce)

Sekce: Úvod (homepage)

Tato sekce jako jediná může kromě obecného textu obsahovat tzv. panely. Panely jsou zkrácené verze některých sekcí – Garantované předměty, Pracovníci, Foto a video galerie a Publikace. Tato sekce nelze zrušit ani vypnout, všechny stránky kateder musí tuto sekci obsahovat.

Sekce: Obecný textový dokument

Tato sekce obsahuje pouze formátovaný text, případně obrázky a video. V sekci lze připojit soubory ke stažení nebo zobrazení.

Sekce: Blog

Blog obsahuje seznam aktuálních textů (článků, aktualit). Texty jsou řazené od nejnovějšího po nejstarší a jejich součástí je název, datum vložení a počet zobrazení. Po kliknutí na název článku nebo kliknutím na odkaz "čtěte více", se zobrazí celý text.

Sekce: Odkazy

Seznam užitečných odkazů (adresa odkazu, anotace) s možností přidávání, mazání a řazení.

Sekce: Seznam galerií foto a video

Na webu kateder lze vytvářet soubory fotografií nebo videí - galerie a do galerií nahrávat vlastní fotografie (videa) a popisky. Lze vkládat video soubory, které se mohou přehrávat přímo na webové stránce pomocí vestavěného přehrávače.

Každá galerie obsahuje nadpis a úvodní fotografii, příp. ikonu pro video. Po kliknutí na galerii se zobrazí stránkovaný obsah galerie. Po kliknutí na fotografii se zobrazí její detail s možností přesunu na další fotografii v pořadí. Po kliknutí na video se video automaticky spustí.

Správa galerií v administračním režimu umožňuje přidávání, výmaz, řazení a hromadný upload fotografií a videí.

Sekce: Galerie foto a video

Tato sekce je vlastně seznam fotografií a videí bez rozdělení do galerií. Fotografie a videa jsou tedy přístupná přímo, bez dalšího klikání.

Sekce: Pracovníci

Sekce obsahuje seznam pracovníků katedry – zaměstnanců a doktorandů. Seznam pracovníků je generován z databáze personálních dat systému Magion. K pracovníkům můžete vyplnit funkci (některé funkce jsou předvyplněné) a poznámku. Pokud má pracovník založeny osobní stránky zaměstnance (OSZ), je funkční odkaz na OSZ – „proklik“ na fotografii zaměstnance.

V úvodu můžete volitelně zobrazit stručný výčet předmětů ze sekce Pedagogická činnost a výčet publikací ze sekce Publikace.

Sekce Úvod se vytvoří automaticky jako základní stránka Vaší prezentace a její zobrazení nelze vypnout.

Sekce: Garantované předměty

Sekce obsahuje garantované předměty – předměty garantované pedagogy katedry.

Zdrojem dat o garantovaných předmětech je aplikace IS Studium

Sekce: Garantované studijní obory

Seznam studijních oborů.

Zdrojem pro studijní obory je databáze ČZU.

Sekce: Garantované studijní programy

Seznam studijních programů.

Zdrojem pro studijní programy je databáze ČZU.

Sekce: Publikace

V sekci Publikace je zobrazen seznam publikací, jejichž autorem nebo spoluautorem je pracovník katedry. Publikace jsou členěny do kategorií - zobrazení kategorií lze zapnout nebo vypnout, lze měnit pořadí a řazení publikací v jednotlivých kategoriích (podle abecedy nebo podle data). K jednotlivým publikacím můžete připojit anotaci, odkaz na jiný web (např. na elektronický časopis), nebo připojit soubor (např. text ve formátu PDF).

Datovým zdrojem pro publikační činnost je databáze ČZU (aplikace CV pro publikace).

Sekce: Granty

V této části webu je zobrazen seznam grantů s možností přidat vlastní text a připojit soubory.

Zdrojem dat pro granty je databáze ČZU.

Sekce: Témata BP (bakalářské práce)

Sekce obsahuje archív řešených témat bakalářských prací.

Sekce: Témata DP (diplomové práce)

Sekce obsahuje archív řešených témat diplomových prací.

Sekce: Témata PhD (dizertační práce)

Sekce obsahuje archív řešených témat dizertačních prací.

Struktura webu pro katedry FAPPZ

Fakulta FAPPZ navrhla následující strukturu webu katedry:

 • Úvod
 • Aktuality
 • Experimentální zařízení
 • Výukové prostory
 • Přístrojové vybavení
 • Expertní činnost
 • Výroční zprávy
 • Informace pro studenty
 • Fotogalerie

Administrace webu katedry

Administrátor

Administrátor je správce obsahu dat webu katedry nebo útvaru.

Nikdo jiný než administrátor nemůže upravovat obsah stránek katedry.

Přihlášení do režimu administrace katedry

Administrátor se může přihlásit na stránce katedry.czu.cz nebo na stránce své katedry (odkaz "Přihlásit" vpravo v horní liště).

Po úspěšném přihlášení se stránky katedry automaticky nastaví do režimu administrace. V záhlaví webu je zaškrtávací box "Zobrazit administraci", který indikuje zapnutí administrace. Box je implicitně zaškrtnutý, po zrušení zaškrtnutí zmizí tlačítka pro úpravy a webové stránky kateder vypadají stejně jako kdyby uživatel nebyl v režimu administrace.

Administraci lze ukončit odhlášením (odkaz "Odhlásit" vpravo v horní liště).

V administraci je možné měnit obsah webu, definovat nastavení webu, měnit jednotlivé sekce a sestavovat je do nabídky.

Všechny texty lze psát a upravovat pomocí WISIWIG editoru (s formátováním textu).

Změna záhlaví webu

Pro změnu nebo vytvoření záhlaví stránek katedry je možné využít spolupráce s grafikem, který připraví grafickou podobu záhlaví (použití loga katedry, obrázku, vyhledání obrázku podle zadaného námětu, koláž apod.). Kontakt na grafika a předání podkladů pro vytvoření záhlaví zprostředkuje Helpdesk ČZU.

Administrace: Upravit menu

Tato část administrace slouží ke správě sekcí webu. Jednotlivé sekce jsou volitelně zobrazitelné, lze je zapnout nebo vypnout (zaškrtávací tlačítka + "Uložit"), případně úplně smazat (tlačítkem "Smazat").

Mazání sekcí je povoleno, pokud sekce neobsahují vnořené dokumenty. Sekci Úvod nelze smazat nikdy (je to základní stránka webu katedry - homepage).

Pořadí sekcí lze měnit pomocí šipek nahoru a dolů, vždy o jednu pozici.

Volbou "Vložit novou sekci" lze neomezeně přidávat další nové sekce. Vyplňte název nové sekce a zvolte jeden typ sekce (šablonu), která určí základní strukturu a ovládání sekce. Výběr ukončete tlačítkem "Vytvořit novou sekci".

Tlačítkem „Vložit novou sekci“ se zvoleným typem sekce „Submenu“ lze vytvořit druhou úroveň menu. Tlačítko „+“ ve správě sekcí webu přidá pod zvolenou sekci (typu submenu) novou položku menu – podřízenou sekci. Menu může mít maximálně dvě úrovně.

Administrace: Aktualizace dat

Volba "Aktualizace dat" se používá v těchto sekcích: Pracovníci, sekce z kategorie Pedagogická činnost, Publikace, Granty, sekce týkající se Témat BP, DP, PhD.

Aktualizací se vynutí okamžitá synchronizace s daty v databázích ČZU. Tato funkce se používá pro případ, kdy nastaly změny údajů ve zdrojových informačních systémech a data na webu katedry nejsou aktuální (administrátor by musel čekat např. několik hodin na nejbližší pravidelnou denní synchronizaci).

Administrace: Upravit text (Editor)

Všechny texty v aplikaci lze psát a upravovat pomocí WISIWIG editoru (tlačítko "Upravit text"). Text může být formátován pomocí příkazů v panelu nástrojů editoru. Více o editoru v kapitole Administrace – práce s editorem.

Administrace v sekci Úvod: Nový panel

Panely jsou zkrácené verze některých sekcí – Garantované předměty, Pracovníci, Fotogalerie a Publikace.

Nový panel vytvoříte volbou typu (Pracovníci, Publikace, Předměty, Fotogalerie) a potvrzením tlačítkem „Vytvořit nový panel“.

Administrace v sekci Úvod: Panel Pracovníci

Pro přidání pracovníka („Přidat prac.“) vyberte ze seznamu pracovníka a potvrďte tlačítkem „Vložit“. Pro přidání více pracovníků, opakujte volbu.

V panelu lze následně měnit pořadí položek (šipka nahoru, šipka dolů) a položku lze smazat z panelu (tlačítko „x“).

Administrace v sekci Úvod: Panel Publikace

Pro přidání publikace („Přidat publikaci“) vyberte ze seznamu jednu publikaci a potvrďte tlačítkem „Vložit“. Pro přidání více publikací, opakujte volbu.

V panelu lze následně měnit pořadí položek (šipka nahoru, šipka dolů) a položku lze smazat z panelu (tlačítko „x“).

Administrace v sekci Úvod: Panel Garantované předměty

Pro přidání předmětu („Přidat předmět“) vyberte ze seznamu jeden předmět a potvrďte tlačítkem „Vložit“. Pro přidání více předmětů, opakujte volbu.

V panelu lze následně měnit pořadí položek (šipka nahoru, šipka dolů) a položku lze smazat z panelu (tlačítko „x“).

Administrace v sekci Úvod: Panel Fotogalerie

Pro přidání fotografie („Přidat foto“) vyberte ze seznamu fotografii a potvrďte tlačítkem „Vložit“. Pro přidání více fotografií, opakujte volbu.

V panelu lze následně měnit pořadí položek (šipka nahoru, šipka dolů) a položku lze smazat z panelu (tlačítko „x“).

Administrace v sekci Úvod: Upravit profil

Volba „Upravit profil“ se nachází v sekci Úvod.

Administrátor zde nastavuje popisek webu. Popisek webu zobrazí krátký text v záhlaví webu katedry.

V této části administrace lze zapnout nebo vypnout zveřejnění odkazu webu katedry na rozcestníku (zaškrtávací políčko "Zobrazit odkaz v rozcestníku").

Nově založené katedry nejsou zveřejněny v rozcestníku, z důvodu neexistence obsahu webu. Po naplnění webu informacemi může administrátor zaškrtnutím políčka zařadit katedru do seznamu.

Součástí profilu webu katedry je také správa odkazů na sociální sítě a možnost vygenerovat QR kód na úvodní stránku webu. K vytvoření odkazu na sociální síť stačí zadat do patřičného pole celou URL adresu (vč. http:// nebo https://) profilu na Facebooku, Twitteru, Google+,LinkedIn nebo YouTube kanálu. Do QR kódu je možné zadat jakoukoli kontaktní informaci v odpovídajícím formátu (kontaktní e-mail katedry, telefonní číslo nebo vCard vizitku). Do QR kódu uvádějte vždy pouze jednu informaci (email nebo telefon nebo vCard).

Příklady:
mailto:email@czu.cz
- otevře e-mailového klienta a do pole adresát vloží uvedenou e-mailovou adresu.
tel:+420 224 380 000
- vytočí uvedené telefonní číslo.
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
ORG;CHARSET=UTF-8:Katedra
EMAIL;PREF;INTERNET:katedra@czu.cz
TEL;WORK;VOICE:+420 224 380 000
END:VCARD

- vytvoří vizitku ve formátu vCard.

Administrace v sekci Úvod: Upravit text

Představení katedry na úvodní straně je možno popsat v editoru ("Upravit text").

Administrace v sekci: Blog

Úvodní text sekce Blog lze zapsat v editoru. Volbou "Správa článků" se administrátor dostane do tabulky s jednotlivými články blogu (řazenými podle data od nejnovějšího). V této tabulce může přidat nový článek, smazat a upravit článek, nebo zaškrtnutím zobrazit / nezobrazit článek v blogu.

Administrace v sekci: Odkazy

Úvodní text upravte editorem a pro vyplnění nebo úpravu odkazů použijte volbu "Správa odkazů". Stiskněte tlačítko "Vložit nový odkaz", vyplňte název odkazu a URL (např. www.czu.cz) a uložte ("Uložit změny"). URL odkazu (internetová adresa) nemusí obsahovat "http:\\".

Odkazy v tabulku se seznamem odkazů můžete opět smazat, upravit, nezobrazit nebo změnit pořadí jednotlivých odkazů.

Administrace v sekci: Seznam galerií foto, video

Text, zobrazený před přehledem galerií, upravte editorem. Pro vytvoření galerií použijte tlačítko "Správa galerií". V seznamu galerií použijte "Vložit novou galerii", zadejte její název v horním textovém poli a případně vložte pomocí editoru obsáhlejší popis galerie. Název a popis uložte Volbou "Vytvořit galerii". V tabulce se seznamem galerií, vyberte nově založenou galerii a stiskněte tlačítko "Fotografie" a "Nahrát soubory". Vyberte soubory - fotografie (pro vybrání více souborů stiskněte Ctrl nebo Shift a současně tlačítko myši).

K jednotlivým fotografiím ve fotogalerii lze připojit textový popisek ("Popisek"), fotografie lze smazat ("Vymazat"), nebo jen nezobrazit nezaškrtnutím boxu vlevo a následným uložením ("Uložit"). Upozornění: nahrání větších fotografií do fotogalerie může trvat déle a ukazatel průběhu nahrávání nemusí být přesný, vyčkejte tedy nějakou dobu i když se bude zdát že se proces nahrávání zastavil.

Fotografie se při nahrání na web zmenšuje na rozměry 165x217px s tím, že náhled se neořízne, ale zmenší aby delší strana nepřesáhla tuto velikost.

Administrace v sekci: Garantované předměty

Kromě úvodního textu zapsaného v editoru obsahuje tato sekce seznam garantovaných předmětů. Jednotlivé předměty lze vybrat k zobrazení (zaškrtávací pole + „Uložit“).

Administrace v sekci: Garantované studijní obory

Sekce obsahuje seznam garantovaných studijních oborů. Lze zvolit jednotlivé obory k zobrazení.

Administrace v sekci: Garantované studijní programy

Sekce obsahuje seznam garantovaných studijních programů. Lze zvolit jednotlivé programy k zobrazení.

Administrace v sekci: Publikace

Úvodní text pro Publikace lze napsat v editoru, další nastavení jsou přístupná přes tlačítko "Kategorie". V seznamu kategorií Publikací lze měnit pořadí a zobrazení kategorií a řazení uvnitř kategorie (podle abecedy nebo podle data).

Po kliknutí na jednu z kategorií se dostaneme do vlastního seznamu publikací (v rámci kategorie), kde je možno zvolit zobrazení / nezobrazení publikace a doplnění její anotace ("Anotace"). Text pro anotaci vyplňte standardním způsobem v editoru, můžete připojit odkaz (internetová adresa) a připojit soubor. Pro ukončení editace zvolte "Uložit změny".

Jednotlivé publikace je možno zobrazit nebo nezobrazit (zaškrtávací pole + „Uložit“).

Administrace v sekci: Granty

Kromě úvodního textu lze vložit soubory: Seznam připojených souborů, "Připojit nový soubor".

Jednotlivé granty je možno zobrazit nebo nezobrazit (zaškrtávací pole + „Uložit“).

Administrace v sekcích: Témata BP, Témata DP, Témata PhD

Kromě úvodního textu zapsaného v editoru obsahuje tato sekce seznam témat bakalářských prací / diplomových prací / dizertačních prací. Jednotlivá témata prací lze vybrat k zobrazení (zaškrtávací pole + „Uložit“).

Administrace: Práce s editorem

Všechny texty v aplikaci lze psát a upravovat pomocí vestavěného WISIWIG editoru (tlačítko "Upravit text"). Text může být formátován pomocí příkazů v panelu nástrojů editoru (tento panel lze skrýt a získat větší prostor pro obsah).

V editoru lze nastavit různé druhy nadpisů, typ a velikost písma, různé druhy písma (silné, kurzíva, podtržené, přeškrtnuté, dolní a horní index), vložit odkaz na jinou webovou stránku, vložit obrázek, tabulku, vodorovnou linku jako oddělovač textu. Je možné vkládat číslované odrážky, kopírovat, vyjmout a vkládat přes schránku MS Windows, vkládat čistý text nebo text z MS Word. Lze měnit zarovnání textu a odsazení odstavce, zobrazit zdroj v HTML kódování, vracet akce zpět a dopředu.

Pro ukončení celého odstavce používejte klávesu "Enter", pro ukončení řádky a pokračování na další používejte klávesu "Shift Enter".

Okno editoru můžete vertikálně roztahovat na potřebnou výšku.

Nezapomeňte po vložení textu nebo úpravě stisknout tlačítko "Uložit změny". Pokud změny neuložíte před přechodem na jinou sekci stránek, budou ztraceny.

Přehled funkcí editoru:

Zdroj
Zobrazení nebo úprava zdrojového kódu dokumentu. Doporučujeme pouze pro pokročilé uživatele se znalostí HTML.

Vyjmout / Kopírovat / Vložit / Vložit jako čistý text / Vložit z Wordu
Vyjmout - vyjme vybrané části textu do schránky.
Kopírovat - kopíruje vybrané části textu do schránky.
Vložit - vloží obsah schránky včetně formátování.
Vložit jako čistý text - vloží obsah schránky jako prostý text bez formátování.
Vložit z Wordu - vloží obsah schránky zkopírovaný z Microsoft Wordu a podobných aplikací spolu s formátováním.

Poznámka k Vyjmout a Kopírovat:
Tyto metody v některých prohlížečích nefungují – přístup do schránky je zablokován z bezpečnostních důvodů. Řešením je změnit nastavení prohlížeče, nebo použití klávesových zkratek na klávesnici: Ctrl + C pro kopírování textu, Ctrl + X pro vyjmutí textu do schránky.

Tučné / Kurzíva / Podtržené / Přeškrtnuté
Přepne na tučné písmo, kurzívu, podtržené nebo přeškrtnuté formátování textu.

Zarovnat vlevo Zarovnat na střed / Zarovnat vpravo / Zarovnat do bloku
Zarovná odstavec vlevo, na střed, vpravo nebo do bloku.

Číslování / Odrážky
Vytvoří číslovaný seznam, nebo seznam s odrážkami

Zmenšit odsazení / Zvětšit odsazení
Zmenší nebo zvětší odsazení textu.

Dolní index / Horní index
Použije dolní nebo horní index formátování textu.

Zpět / Znovu
Vrátí nebo opakuje poslední akci.

Formát / Písmo / Velikost
Formát - nastaví formátování odstavců. Vyberte jednu z předdefinovaných možností formátování.
Písmo - nastaví typ písma pro text. Vyberte název písma.
Velikost písma - změní velikost písma textu.

Barva textu / Barva pozadí
Barva textu - změní barvu textu.
Barva pozadí - změní barvu pozadí textu.

Odkaz / Záložka
Vložit / změnit odkaz / Odstranit odkaz - vytvoří nebo odebere hypertextový odkaz v textu. Tato funkce může být také použita pro odkazy na soubory na webovém serveru.

Vložit / změnit záložku (ukotvení) - vloží odkaz typu kotva do textu.

Obrázek / Flash / Tabulka / Vodorovná linka / IFrame
Obrázek - vloží obrázek do dokumentu. Viz Postup...
Flash - vloží objekt Adobe Flash do dokumentu. Viz Postup...
Tabulka - vytvoří tabulku s definovaným počtem sloupců a řádků.
Vložit vodorovnou linku - vložení čáry pro horizontální oddělení jednotlivých částí v dokumentu.
IFrame – vložená webová stránky (nebo video). Viz Postup...

Hledat / Nahradit
Hledat - najde slovo nebo frázi v dokumentu.
Nahradit - najde a nahradí slovo nebo frázi v dokumentu.

Vybrat vše / Odstranit formátování
Vybrat vše - vybere celý obsah dokumentu.
Odstranit formátování - odstraní formátování vybraného textu.

Postup při vkládání obrázku:

Kliknutím na ikonu "Obrázek" se otevře dialogové okno "Vlastnosti obrázku". Klikněte na záložku "Vložit obrázek", potom pomocí "Procházet" vyberte soubor s obrázkem na Vašem počítači. V poli "Nahrát na web" se objeví cesta k souboru (např. C:\obrazky\foto1.jpg). Použijte volbu "Nahrát na web", vyčkejte natažení obrázku - obrázek, nebo jeho část se objeví v náhledu.

Obrázek bude automaticky zmenšen, vyplněním políček "Šířka" a "Výška" můžete dále upravit velikost obrázku. Nyní je obrázek na serveru a stačí stisknout "OK" pro dokončení vložení obrázku do editoru. Tlačítkem "Storno" celou akci zrušíte.

Po vložení můžete obrázek přesunovat v rámci editoru a měnit jeho vertikální a/nebo horizontální velikost. Kliknutím pravým tlačítkem na obrázek a volbou "Vlastnosti obrázku" se opět dostanete k dialogovému oknu s možností úprav, příp. vložení jiného obrázku.

Postup při vložení vnořené stránky nebo videa pomocí IFrame:

Vložte do libovolného místa v textu editoru symbol IFrame pro vloženou stránku. Vyplňte Vlastnosti IFrame na záložce "Obecné", pole "URL" musí být vyplněné, další pole vyplněné být nemusí. "URL" je adresa webové stránky, například http://www.seznam.cz/. Protokol http:// je povinný. Pro uložení vlastností prvku stiskněte OK.

Dále lze v záložce nastavit šířku, výšku zobrazeného rámce, zarovnání ke stranám, zapnutí posuvníků (pokud je obsah větší než rámec) a popisek.

Tímto způsobem lze vložit i video - důležitý je tomto případě tvar odkazu na server YouTube("embed").

Příklad: http://www.youtube.com/embed/XL2oVwRGmPw

Po uložení obsahu editoru proveďte aktualizaci stránky (klávesa F5), nebo znovu zvolte vybranou sekci.

Pro změnu vlastností použijte kdykoliv pravé tlačítko myši nad prvkem IFrame a zvolte "Vlastnosti IFrame".

Postup při vložení souboru nebo odkazu na Flash – animaci:

Vložte do libovolného místa v textu editoru symbol Flash.

Vyberte soubor na záložce "Odeslat" - Vlastnosti Flashe (např.: animace.swf). Výběr potvrďte tlačítkem "Odeslat na server". Na záložce „Obecné“ se automaticky vyplní URL. Potvrďte volbu tlačítkem „OK“.

Na záložce „Obecné“ lze nastavit šířku, výšku zobrazeného rámce a vertikální a horizontální mezery. Na záložce „Vlastnosti“ jsou doplňková nastavení pro Flash – animaci – způsob zobrazení, režim okna, zarovnání, kvalita a možnost automatického spuštění po zobrazení nebo opakovaného přehrávání ve smyčce.

Druhou možností je nahradit soubor přímým odkazem na internetovou adresu s Flash souborem. Vyplňte pole "URL" odkazem na soubor swf, například http://.../animace.swf. Protokol http:// je povinný.

Po uložení obsahu editoru proveďte aktualizaci stránky (klávesa F5), nebo znovu zvolte vybranou sekci.

Pro změnu vlastností použijte kdykoliv pravé tlačítko myši nad prvkem Flash a zvolte "Vlastnosti Flashe"

Postup při vložení videa do editoru z galerie pomocí zdroje (JWPLAYER):

Upozornění – tento postup není určen pro začátečníky a vyžaduje základní orientaci v HTML kódu.

Zobrazte zdrojový kód stránky s videem v sekci Galerie foto a video, nebo v sekci Seznam galerií foto, video. Vyhledejte html tag "div":

<div id="mediaplayerXXX">JW Player goes here</div>

pozn.: XXX je konkrétní číslo

Označte a zkopírujte tagy "div" a "script" do schránky Windows (Ctrl C):

<div id="mediaplayerXXX">JW Player goes here</div>
<script type="text/javascript">
	jwplayer("mediaplayerXXX").setup({
		flashplayer: "/jwplayer/player.swf",
		file: "/storage/YYYY_video.mp4",
		width: 480,
		height: 270
	});
	
</script>

pozn.: XXX, YYYY je konkrétní číslo
pozn.: width je šířka v pixelech, height je výška pixelech

Zobrazte v administračním režimu sekci, obsahující editor, stiskněte "Upravit obsah". Přejděte do režimu Zdroj (tlačítko vlevo nahoře).

Do zvoleného místa ve zdrojovém kódu vložte text ze schránky Windows (Ctrl V) - tagy "div" a "script".

Uložte obsah editoru (tlačítko "Uložit změny"), proveďte aktualizaci (refresh) stránky (klávesa F5), nebo znovu zvolte vybranou sekci. V editoru by měl být zobrazen ovládací prvek videa.

Spusťte video. Video můžete kdykoliv zastavit, spustit od zvoleného místa, zesílit hlasitost nebo zvětšit video na celou obrazovku.

Web katedry v anglickém jazyce

Po přihlášení do administrace webu jsou v záhlaví stránky dvě tlačítka pro českou a anglickou verzi (ikonky české a britské vlajky). Po stisknutí tlačítka pro anglickou verzi a potvrzení odkazem "Vytvořit anglickou verzi webu" se objeví informace o postupu při dalších úpravách (Doporučený postup pro editaci a zobrazení anglické verze webu).

V anglické verzi webu jsou nyní připraveny stejné sekce webu jako v české verzi, názvy sekcí jsou přeloženy. Automaticky jsou přeloženy základní texty a ovládací prvky webu. Pokud existují v databázových zdrojích ekvivalentní informace v angličtině, jsou použity. Pokud anglické ekvivalenty neexistují, použijí se české zdroje. Texty v jednotlivých sekcích jsou převzaty z české verze webu. Tyto texty může uživatel postupně přeložit. Jednotlivé sekce se připraví pro prezentaci v angličtině, mohou být přidány nové anglické sekce, jiné sekce je možno skrýt nebo smazat. České a anglické sekce jsou navzájem nezávislé.

Pokud si je uživatel jist, že anglická verze stránek je připravena pro prezentaci, zaškrtne volbu "Zobrazit anglickou verzi webu" v profilu (Administrace / Upravit profil). Po zapnutí anglické verze bude možnost přepnutí v záhlaví nebo přímá adresace "http://katedry.czu.cz/en/..". Pro přepnutí mezi jazykovými mutacemi použijte tlačítka v záhlaví, pro přechod do editace anglické verze webu použijte v administračním režimu tlačítko pro anglickou verzi v záhlaví.

Pokud uživatel povolil zobrazení anglické verze webu, v záhlaví stránky se objeví obě vlajky pro přepínání mezi verzemi.

Technická specifikace projektu

Projekt je vytvořen v systému STORM (W Hosting, s.r.o.) Aplikace je realizována jako website pomocí skriptovacího jazyka PHP s využitím MySQL databáze jako datového úložiště. Provoz bude zajištěn prostřednictvím dedikovaného webového serveru.

Stránky kateder čerpají data z databázových systémů ČZU (MS SQL, ORACLE) pomocí webových služeb (WS).

Autentizace uživatelů do portálu kateder je prováděna pomocí centrálního provozního systémového adresáře Novell eDirectory s využitím protokolu LDAP.

Uživatelská podpora (Helpdesk)

Veškeré připomínky k portálu, dotazy, poznámky, upozornění na chyby a návrhy na zlepšení adresujte prosím na Helpdesk ČZU. Pokud bude administrátor webu potřebovat radu nebo pomoc při vytváření stránek, může se obrátit na Helpdesk ČZU, který administrátora přesměruje na odborníka pře danou oblast.

Helpdesk ČZU - kontakt na pracoviště:

Tel: +420 22 438 4444

E-mail: helpdesk@czu.cz

Internetový pavilon, místnost RE/003