REKTORÁT - ČZU V PRAZE

Nahrávání přednášek Mediasite

Systém Mediasite umožňuje zaznamenat přednášky, ukládá je na server následně je umožňuje shlédnout (např. přes Moodle).

Jak systém Mediasite funguje?

Během přednášky se pomocí kamery a mikrofonu snímá přednášející a souběžně s tím se zaznamenává probíhající prezentace z počítače či notebooku. Automatizovaný systém Mediasite spojí zdrojové nahrávky videa, zvuku i prezentace v synchronizovaný celek, jehož výstupem je online videozáznam přednášky. Průběh zaznamenávané přednášky nevyžaduje žádnou adaptaci či přizpůsobení se prezentujícího, systém Mediasite pracuje na pozadí.

Jak vypadá nahrávka systémem Mediasite?

Ukázka z přednášky Bc. Jany Římanové o základech odborného psaní.

Jak probíhá samotné nahrávání?

V učebně, posluchárně, kde není Mediasite rekordér instalován

Školený personál CAVP nainstaluje záznamové zařízení (notebook, web kamera, mikrofon). Prezentace (PPT, PDF, DOC,…) se přenese na připravený počítač a spustí se. Dále je nutné připevnit bezdrátový mikrofon na oděv pedagoga pro záznam mluveného slova. Před samotným začátkem přednášky se spustí nahrávání. Po skončení přednášky personál nahrávání ukončí a zpracuje dle požadavků pedagoga.

V Kongresovém sále SIC

Jednodušší variantu nabízí Kongresový sál SIC. Zde je rekordér integrován do systému sálu a pro záznam přednášky je nutno si připnout mikrofon a informovat obsluhu sálu o spuštění záznamu. Po ukončení přednášky je nahrávání zastaveno a připraveno ke zpracování dle požadavků pedagoga.

Nově na Dřevařské pavilonu

V nedávno otevřeném Dřevařském pavilonu je taktéž systém Mediasite funkční součástí velké přednáškové místnosti (2.01) a dvou učeben (1.06,1.07). V těchto místnostech jsou k dispozici dotykové panely, na kterých si vyučující sám spustí a ukončí nahrávání přednášky pomocí červeného tlačítka "Record". Následně vše pracuje automaticky, zvuk je snímán z katedry a z ruchových mikrofonů na stropě.

Přednáška proběhla a co se s ní děje dále?

Poté, co se přednáška úspěšně nahraje, se záznam uploaduje na server, kde je k dispozici pro další zpracování. Ořízne se začátek a konec (včetně případných prostřihů), upraví se zvuk, a dodatečně se mohou upravit a uspořádat jednotlivé slajdy z prezentace. Po zpracování se nahrávka už jako videozáznam zařadí do příslušného katalogu předmětu.

Jak se k přednáškám dostat?

Mediasite nabízí několik variant, jak lze Vaši přednášku prezentovat:

Prostřednictvím systému Moodle

Přednášky studentům pomocí jednoduchého návodu ve svém kurzu zpřístupní pedagog. Student může poté tuto přednášku shlédnout po přihlášení na Moodle.

Přímým přístupem přes katalog Mediasite

a) Veřejný katalog - nejsou zapotřebí žádné přihlašovací údaje (mediasite.czu.cz)

b) Neveřejný katalog - lze vytvořit vlastní katalog, kde přístup je spojen s přihlašovacím jménem a heslem.

Kdo Vaše přednášky sleduje?

Systém Mediasite shromažďuje bohaté statistické údaje a informace o jednotlivých přednáškách. Pokud je přednáška dostupná přes Moodle, je možné zjistit, který student věnoval přednášce čas. Statistiku je možno na přání pedagoga exportovat do přehledné excelovské tabulky. Na následujícím obrázku je zobrazena stručná statistika veřejné přednášky s grafem sledovanosti v minutách.

Mediasite - statistika

Obr. 1 - Mediasite statitiky (stručná ukázka sledovanosti jedné přednášky)

Máte zájem o nahrávání přednášky?

Požadavek na nahrání přednášky je nutno podat nejpozději týden před požadovaným termínem, a to elektronicky vyplněním žádosti o službu a odesláním na cavp@czu.cz. Po přijetí žádosti se s Vámi spojí pracovník CAVP a domluví se na dalších podrobnostech.