REKTORÁT - ČZU V PRAZE

Centrum audiovizuální podpory (CAVP)

Jsme specializovaný útvar ČZU a zabýváme se poskytováním podpory pro audiovizuální technologie na ČZU v Praze. Naše služby poskytujeme nejen rektorátním pracovištím, ale i jednotlivým fakultám a skupinám. Současně se podílíme na tvorbě koncepce strategického rozvoje audiovizuální techniky na univerzitě.

 

Nahrávání přednášek na systém Mediasite - více >>>

 

Základní činnosti CAVP:

 • Podpora pedagogického procesu na celé univerzitě (nahrávání a postprodukce přednášek,
  workshopů; tvorba videonávodů a audioskript; streaming a živý přenos v rámci areálu
  ČZU i mimo něj).
 • Správa a podpora portálu přednášek - mediasite.czu.cz.
 • Správa a podpora videokonferencí na celouniverzitní úrovni.
 • Správa a podpora webové videokonference Adobe Connect - connect.czu.cz
 • Tvorba videopořadů z akcí ČZU v areálu ČZU i mimo něj (bez úpravy nebo s postprodukcí).
 • Tvorba a aktualizace videospotů ČZU.
 • Správa a aktualizace virtuální prohlídky.
 • Ozvučení akcí v aule, SIC, Klub C, RKU, menze aj.
 • Ozvučení výstav mimo areál ČZU.
 • Zajištění univerzitního AV přenosu akcí mezi SIC a aulou, popř. jiných lokalit.
 • AV podpora kongresového sálu SIC a posluchárny T.
 • Digitalizace záznamů VHS (videokazet) a audio MC (kazet) s možností následné postprodukce.
 • Správa a podpora systému pro sledování řízení učeben - Global Viewer Enterprise
 • Poskytování konzultací, analýz a požadavků v oblasti AV zařízení při návrhu nových budov,
  rekonstrukcích poslucháren a učeben, pro žadatele projektů a podobných řešení. Jedná
  se zejména o AV infrastrukturu, návrhy AV řešení, způsoby využití zařízení v budoucnu,
  zapojení do celouniverzitní sítě, propojení s ostatními funkčními systémy atd.
 • Možnosti zapůjčení notebooku, dataprojektoru, lcd a plátna včetně propojovacích kabelů.

 

CAVP zajišťuje správu a podporu techniky a činností podle výše uvedené nabídky. Financování poruch a oprav si však hradí majitel zařízení, popř. útvar, pod který místnost se zařízením spadá.

Žádost o službu >>>