REKTORAT - CULS PRAGUE

Videokonference

Zajištění a průběh videokonference:

Požadavek na zajištění spojení se podává nejpozději týden před požadovaným termínem (jedná‐li se o místo, se kterým již byla dříve prováděna spojení), a to elektronicky vyplněním žádosti o službu a odesláním na cavp@czu.cz.

 

Požadavky na videokonference se „známou“ protistranou musí obsahovat následující informace:

 • Datum a čas požadovaného začátku spojení.
 • Požadovanou délku spojení v hodinách.
 • Počet účastníků na straně ČZU.

Požadavky videokonferenci s novou protistranou musí obsahovat navíc:

 • Specifikaci místa určení (protistrany):
 • cílové místo (adresa),
 • IP adresu zařízení,
 • v případě, že se jedná o multipoint, také číslo virtuální místnosti,
 • kontaktní údaje na místního technika (jméno, e‐mail a telefon).
 • Dva termíny (po jedné hodině) pro otestování spojení, které musí proběhnout nejpozději
  den před termínem videokonference. Termíny by měly být pokud možnov rámci běžné
  pracovní doby ‐ jde zejména o organizační zajištění času technika, volné videokonferenční
  jednotky a sálu protistrany.

CAVP ve spolupráci s OIKT zabezpečuje přenos z technického hlediska.

CAVP poskytuje službu zajišťování videokonferencí v rámci svých personálních kapacit a priorit univerzity.

 

Průběh videokonferenčního přenosu

Technici CAVP se spojí se vzdálenou protistranou (protistranami) minimálně 30 minut před vlastním započetím oficiálního přenosu. Tato minimální časová prodleva je ze zkušenosti nutná k řešení případných posledních technických nedostatků, které se při předchozím testování neprojevily.

Minimálně 15 minut před započetím oficiálního spojení se dostaví účastníci z důvodu krátké instruktáže k využívání VK jednotky během přenosu. Pokud je VK jednotka využívána v rámci složitě vytvářené AV infrastruktury (mnoho různých AV zdrojů signálu, přenosné videokonference, aj.), je nutná spolupráce účastníků již během přípravy a testování VK spojení.

Během oficiálního spojení je po celou dobu přenosu k dispozici minimálně 1 technik CAVP. Do vlastního VK přenosu zasahuje, v případě nutnosti, vzdáleně.

VK spojení je ukončeno po oficiálním ukončení zúčastněnými stranami, účastníkem, či technikem CAVP.