FACULTY OF AGROBIOLOGY, FOOD AND NATURAL RESOURCES - CULS PRAGUE

Grants Vyhledávání »

Zrušit filtr

Current projects

 • Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš CSc., 2017-2021

 • Long-term response of soil biota on different fertilization with emphasis on the impact of organic pollutants connected with anthropogenic activity
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiří Balík CSc., 2016-2018

 • Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš CSc., 2017-2021

 • Slow nutrient release fertilizers for agroenvironmental use
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Pavel Tlustoš CSc., 2007-2008

 • Environmental impact assessment and possible pathways and transformations of selected toxic
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jiřina Száková CSc., 2017-2019

 • Inovace diagnostiky výživného stavu plodin fosforem a sírou
  Technologická agentura ČR, Ing. Ondřej Sedlář, 2018-2019

 • Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostů, na zemědělskou půdu
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Aleš Hanč Ph.D., 2015-2018

 • Podpora výzkumné a publikační činnosti v oblasti výživy rostlin
  GA FAPPZ, Ing. Jindřich Černý Ph.D., 2017-2018

 • Rozšíření využitelnosti a aktualizace kategorií pro stanovení obsahu přístupných makro a mikroživin v půdě v rámci zajištění trvale udržitelné úrodnosti a produkční schopnosti zemědělských půd
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jiří Balík CSc., 2015-2018

 • Stanovení vlivu způsobu orby osevního postupu a hnojení na obsah živin v půdě a plodinách ve dvou dlouhodobých polních pokusech
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jiřina Száková CSc., 2017-2018

 • VLIV PŮSOBENÍ BIOCHARU V PŮDĚ NA DYNAMIKU ROSTLINÁM PŘÍSTUPNÝCH ŽIVIN, JEJICH VYUŽITELNOST A RŮST ROSTLIN
  CIGA, 2017-2018

 • Vliv různých druhů bioodpadů na parametry vermikompostování v systému průběžného krmení
  CIGA, 2017-2018

 • The interaction of weather with soil water dynamics, with special regard to precipitation and water retention
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Daniela Pavlíková CSc., 2017-2019

 • Využití síry z odpadního materiálu ke hnojení rostlin a při rekultivaci krajiny
  CIGA, Ing. Stanislava Vondráčková, 2017-2018

 • Výzkumná a publikační činnost studentů v agroenvironmentální oblasti
  GA FAPPZ, Ing. Aleš Hanč Ph.D., 2017-2018

 • Zlepšení vlastností extraktů připravených odlišnými postupy z vermikompostů různého složení
  CIGA, 2017-2018