Department of Chemistry
FACULTY OF AGROBIOLOGY, FOOD AND NATURAL RESOURCES - CULS PRAGUE

Grants Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Antioxidants and antioxidative activity of selected minor crops species for improving of human nutrition
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2009-2011

 • Aspects of hazardous metals transfer across biomembranes
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2015

 • Fyziologické základy genotypových rozdílů v suchovzdornosti vybraných zemědělských lodin
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Brigita Zámečníková Ph.D., 2002-2004

 • Hodnocení obsahu selenu u nově šlechtěných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.)
  GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2011-2011

 • Hodnocení obsahu tokoferolů a tokotrienolů u pšenic jednozrnek a dvouzrnek
  GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2012-2012

 • Inovace výuky předmětu Ekofyziologie rostlin a Plant Physiology
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Brigita Zámečníková Ph.D., 2005-2005

 • Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics
  , prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2002-2004

 • New procedures of testing system in raw milk and milk products during technological treatment stages by the manufacturing and finishing process
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2008-2011

 • Response of plants to abiotic stress by selected heavy metals
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2002-2004

 • Podpora materiálního zajištění experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP
  GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2011-2011

 • Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.
  GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2012-2012

 • Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2013

 • Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací
  GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2012

 • Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP
  GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2011-2011

 • QUA-NAS, Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate New Member States
  Evropská unie, Ing. Daniela Miholová CSc., 2003-2006

 • Stanovení celkových polyfenolických látek v semenech révy vinné, vinném oleji a pokrutinách
  GA FAPPZ, Ing. Štěpánka Horníčková, 2012-2012

 • Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat
  GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, 2012-2012

 • Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat
  GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, 2011-2011

 • Determination of genotype factors influence on the content and composition of tomatoes carotenoids (Lycopersicum esculentum Mill.)
  GA FAPPZ, Ing. Zora Kotíková Ph.D., 2007-2007

 • Screening methods for water data information in support of the implementation of the water framework directive (SWIFT-WFD)
  Evropská unie, Ing. Daniela Miholová CSc., 2004-2007

 • Effect of factors on the content of selected quality indicators in potato tubers
  GA FAPPZ, Ing. Kateřina Hejtmánková Ph.D., 2008-2008

 • Vliv faktorů na vybrané minerální látky v ovčím mléce
  GA FAPPZ, Mgr. Lenka Rozenská, 2009-2009

 • Vliv vybraných faktorů na obsah a zastoupení polyenolických antioxidantů a vitamínu C v cibuli kuchyňské
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

 • Využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou
  GA FAPPZ, Ing. Tomáš Míčka, 2011-2011

 • Research on grape seed biologically active compounds extraction and utilization in order to improve a farm animal metabolism as a base for a proposal for the best availabe technique (BAT)
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2011-2014