Department of Quality of Agricultural Products
FACULTY OF AGROBIOLOGY, FOOD AND NATURAL RESOURCES - CULS PRAGUE

Summer school 2013

 

LETNÍ ŠKOLA 2014
 
    V termínu od 13. 7.- 26. 7. 2014 proběhne na ČZU pod záštitou FAPPZ a Národní agentury pro evropské programy Letní škola pod názvem: Chemical, microbiological and sensory analysis of food, které se zúčastní 30 vybraných studentů z prestižních evropských univerzit: BOKU Vídeň - Rakousko, UHOH Hohenheim- Německo, STU Bratislava - Slovensko, SDU Isparta - Turecko a CULS Praha - Česká Rebublika. Pro studenty jsou kromě přednášek zajištěné exkurze do českých výrobních závodů a soukromých farem a mají možnost vyzkoušet náročné experimenty v praxi. Vysokou úroveň Letní školy zajišťuje kromě předních českých odborníků také bohatá účast zahraničních přednášejících z Rakouska, Německa, Slovenska, Itálie a Turecka.
 
Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
 
 
LETNÍ ŠKOLA 2013
 
    V termínu od 14. 7.- 27. 7. 2013 proběhne na ČZU pod záštitou FAPPZ a Národní agentury pro evropské programy Letní škola pod názvem: Food Safety, Quality and Nutrition Course, které se zúčastní 25 vybraných studentů z prestižních evropských univerzit: BOKU Vídeň - Rakousko, UHOH Hohenheim- Německo, SGGW - Polsko, LIFE, Valencia - Španělsko a CULS Praha - Česká Rebublika. Pro studenty jsou kromě přednášek zajištěné exkurze do českých výrobních závodů a soukromých farem a mají možnost vyzkoušet náročné experimenty v praxi. Vysokou úroveň Letní školy zajišťuje kromě předních českých odborníků také bohatá účast zahraničních přednášejících z Rakouska, Německa, Polska, Španělska a Turecka.
 
Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
 
 
 
KURZ
 
     Na konci května 2013 bude ve spolupráci s externím lektorem pořádán pro studenty navazujícího magisterského studia kurz "AUDITOR HACCP". Náplň kurzu zahrnuje přípravu auditu podle mezinárodní normy ISO 19011, audit provozu i dokumentace, vyhodnocení auditu (shoda - neshoda) a uzavření auditu (závěrečná zpráva).
    Podle zájmu lze zorganizovat další kurzy týkající se norem BRC, IFS, ISO 22000:2005 nebo Codex Alimentarius.
    Absolventi obdrží certifikát mezinárodní společnosti.
 
Kontakt pro bližší informace: Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D. 
 
 
 
 
LETNÍ ŠKOLA V TURECKU (ZÁŘÍ 2013)
 
       V termínu 16.- 28.9.2013 pořádá univerzita Suleyman Demirel v Ispartě v Turecku Letní školu s názvem: "Regulatory Aspects and Scientific Risk Assessment of Food and Feed Safety", RASAFF-Safety.  Počet vyjíždějících studentů z ČZU Praha je stanoven na maximálně čtyři studenty/ky. Cestovní náklady jsou obvykle hrazené z 50 - 75 % skutečné ceny letenky, pobytové náklady činí 18 EUR/den/student a jsou vypláceny na místě v hotovosti nebo je studentům zajištěn kompletní pobytový servis.  Přihlášky a bližší informace u doc. Ing. Lenky Kouřimské, Ph.D.