FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ČZU V PRAZE

KAGÚP

Pedagogická i výzkumná činnost katedry se soustředí na aplikace geoinformačních technologií v oblasti environmentálních věd a prostorového plánování. Naším cílem je podporovat zvídavost našich studentů o světě kolem nás a poskytnout jim nezbytné dovednosti a kritický pohled na nástroje a data potřebné ke zkoumání vyvstanuvších otázek.

Oddělení GIS, DPZ a prostorové ekologie

Laboratoř GIS a DPZ

Fotogalerie