FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ČZU V PRAZE

Přicházím z jiné fakulty

Často kladené dotazy ohledně předmětů GIS, informace k uznávání zkoušek.

 

Zapisování a uzávání předmětů GIS

  • Neabsolvoval jsem žádný předmět GIS, mohu si zapsat rovnou GIS II?
  • Ne. GIS I je povinná prerekvizita GIS II.
  • Absolvoval jsem GIS I na předchozí univerzitě, můžete mi ho uznat, abych si zapsal GIS II?
  • Jde o to, abyste jako studenti neměli problémy s GIS II. Ten navazuje pojetím i látkou na GIS I bakalářského studia na FŽP ČZU. Váš předmět byl pravděpodobně pojat jinak a v GIS II se studenti dostávají do problémů. Doporučuji tedy, abyste si zapsal GIS I. Druhá možnost je, že si samostatně prostudujete materiály ke GIS I a zkusíte si sám vyřešit semestrální projekt. Pokud ho vyřešíte (zkontrolujete si sám, jaký máte pocit o svých znalostech), jděte rovnou na GIS II.
  • Absolvovala jsem  jiný předmět, jehož zaměření úzce souvisí s GIS a DPZ, uznáte mi ho?
  • GIS I si určitě zapište. Absolvovaný předmět obsahem úplně neodpovídá a pokud byste šla rovnou na GIS II, neměla byste na co navazovat a dostala byste se do problémů. Díky absolvovanému předmětu asi budete mít zpočátku na GIS I mírný náskok před ostatními, ale nenechte se touto výhodou ukolébat, látka se pak rychle prohloubí.
  • Absolvoval jsem GIS v zahradní a krajinné architektuře. Mám si zapsat rovnou GIS II. nebo GIS I.?
  • Na FŽP je hlavní důraz kladen na analytické schopnosti, tj. schopnost studenta vyřešit komplexní analytickou úlohu (domácí semestrální práci). Zkouška potom spočívá (kromě teorie) v obhajobě této práce. Tak je tomu i na GIS II. Můžete rovnou na GIS II, ale připravte se, že některé části (zejména semestrální práce) pro vás mohou být dost náročné. Velmi doporučuji si ještě o prázdninách projít všechna cvičení z GIS I a podívat se na zadání loňské semestrální práce a zkusit si ji vyřešit.
  • Jsem přijatá na navazující studium (RES), součástí mého bakalářského studia na jiné univerzitě byl i GIS, můžete mi ho uznat?
  • Nejedná se o uznání předmětu, ale o společné posouzení, zda s absolvovanými základy zvládnete GIS II. Pokud máte zkoušku z GIS, věřím, že základy máte. Rozdíl je v tom, že v bakalářském studiu na naší fakultě studenti musí vyřešit a obhájit semestrální projekt, který obnáší komplexní úlohu, řešenou samostatně či ve dvojici od poloviny semestru. Podívejte se, prosím, na materiály k výuce GIS I na našem webu. Pokud shledáte své znalosti jako dostatečné, přihlaste rovnou na GIS II.