FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ČZU V PRAZE

Student GIS Projekt

Soutěž Student GIS Projekt je akce vyhlašovaná každoročně společností ARCDATA PRAHA pro studenty univerzit a vysokých škol, kteří pracují na projektu z oblasti GIS (geografické informační systémy) a využívají při tom technologie ESRI nebo ENVI. Vyvrcholením soutěže je konference, kde se setkávají studenti, odborná porota a široké publikum zájemců o problematiku GIS.

 

Student GIS Projekt 2015: studenti FŽP zabodovali na celé čáře 

Již po desáté vyhlásila společnost ARCDATA PRAHA soutěž Student GIS Projekt. Své práce zde mohli poměřit studenti českých vysokých škol, kteří pro zpracování svých studentských projektů využili geografické informační systémy (GIS) Esri a ENVI. Od roku 2007 se soutěže pravidelně účastní také studenti Fakulty životního prostředí (FŽP) České zemědělské univerzity v Praze. Nutno dodat, že naši studenti svou alma mater reprezentují velmi úspěšně.

 

A jak obstáli na Student GIS Projekt 2015 studenti FŽP?

Tohoto ročníku se za fakultu účastnil silný sedmičlenný tým: Michal Fogl, Tomáš Klouček, Martin Koudelka, Ondřej Lagner, Jaroslav Nauč, Petr Novák a Jiří Prošek. Připravenost celého týmu FŽP ocenil i sám předseda odborné komise prof. Čepek. Naši studenti opět zabodovali a získali dokonce první dvě místa v kategorii diplomových a disertačních prací. Nejvyšší cenu obsadil Jiří Prošek s diplomovou prací Možnosti využití GIS analýz pro návrh cestní sítě a druhé místo získal Michal Fogl s tématem Solární potenciál střech v různých zeměpisných šířkách: Vliv vegetace. Jiří i Michal zůstávají na fakultě, kde na podzim posílili tým doktorandů Katedry aplikované informatiky a územního plánování.

předávání cen na konferenci Student GIS Projekt 2015: (foto vlevo) Jiří Prošek (foto vpravo) Michal Fogl

(zdroj foto: ARCDATA PRAHA)

Samostatná Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (KAGÚP) vznikla na FŽP v roce 2008. Zaměřuje se ve své výzkumné a pedagogické činnosti mimo jiné na aplikace geoinformačních technologií v ekologických a environmentálních oborech a zajištuje výuku GIS pro FŽP i další fakulty ČZU. Vzhledem k perspektivnímu vývoji geoinformačních technologií se výuce GIS věnuje na fakultě stále více prostoru, roste nabídka volitelných předmětů, zájem ze strany studentů i jejich uplatnění po ukončení studia. Je potěšující, že studenti FŽP se stále více prosazují na poli geoinformatiky i v konkurenci ostatních univerzit, přestože GIS není – na rozdíl od jiných vysokých škol – jejich hlavním studijním oborem.

Děkuji všem studentům za reprezentaci fakulty a katedry

 

 

 

                                                                                             Petra Šímová

                                     vedoucí katedry Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování

                                                                          Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

 

 

 

Umístění studentů FŽP ČZU v Praze v soutěži Student GIS Projekt

rok 2015

 

diplomová práce: 1. místo / Jiří Prošek

Možnosti využití GIS analýz pro návrh cestní sítě

diplomová práce: 2. místo / Michal Fogl

Solární potenciál střech v různých zeměpisných šířkách: Vliv vegetace

rok 2014

soutěž se nekonala

rok 2013

 

bakalářská práce: 1. místo / Petr Štěpánek

Vyhodnocení věrnosti GIS analýzy viditelnosti větrného parku Horní Paseky

rok 2012

 

diplomová práce: 2. místo / Tomáš Pelc

Kvantitativní odhad vegetace pomocí metod obrazové spektroskopie

rok 2011

 

diplomová práce: 2. místo / Štěpán Vizina

Modelování maximálních průtoků v povodí Rakovnického potoka

rok 2010

disertační práce: 1. místo / Daniel Franke

Modelování atraktivity území České republiky na základě časové dostupnosti

bakalářské práce: 2. místo / Tomáš Pelc

Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa

soutěž posterů: 1. místo / Stanislav Frank

Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby v prostředí GIS

rok 2009

diplomové práce: 3. místo / Veronika Rysová

Současné možnosti návrhu zón ochrany přírody a krajiny v CHKO Blanský les

soutěž posterů: 3. místo / Eva Drahoňovská

Analýza vývoje struktury krajiny Křemžské kotliny

rok 2008

soutěž se nekonala

rok 2007

bakalářské práce: 1. místo / Šárka Krčílková

Návrh GIS Arboreta v Kostelci nad Černými lesy

diplomové práce: 2. místo / Kateřina Gdulová

Vyhodnocení vybraných technik měření fragmentace a heterogenity krajiny

soutěž posterů: 1. místo / Šárka Krčílková

Návrh GIS Arboreta v Kostelci nad Černými lesy