FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Témata zadaných DP Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Agrotechnické standardy pěstování rychle rostoucích dřevin
  Habart Jan - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Biologická dostupnost rizikových prvků v půdě a rostlinách v kontaminované oblasti
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Biologické čištění skládkového výluhu za účelem odstranění dusíkatého znečištění
  Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Hodnocení respirační aktivity v kompostech a vermikompostech
  Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Interakce selenu a vitamínu E v organismu laboratorního potkana (Rattus norvegicus)
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Mobilita a biologická dostupnost arsenu v půdě a vegetaci ve vybraných oblastech severních Čech
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Monitoring mikrobiologické kontaminace při nakládání s kaly z ČOV
  Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Obsahy rizikových prvků v půdě a vegetaci v okolí bývalého zlatého dolu v Libčicích u Nového Knína
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Obsahy rizikových prvků v půdní fauně žijící v extrémně kontaminované půdě
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Obsahy vybraných polutantů v okolí skládek kovového odpadu
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Odpadové hospodářství a nakládání s odpady města Jílové u Prahy
  Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Optimalizace průběhu biologické úpravy fugátu
  Švehla Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Příjem selenu organismem potkanů se spontánní hypertenzí (SHR)
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Průzkum produkce a nakládání s odpady z údržby zeleně ve vybraných obcích ČR
  Habart Jan - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Srovnávací studie pěstebních substrátů běžně dostupných v České republice z hlediska pH, vodivosti a obsahu přístupných makroprvků
  Kulhánek Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
  Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Vliv biocharu na aktivitu půdních mikroorganismů
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Vliv hnojení čistírenskámi kaly na obsah zinku v silážní kukuřici
  Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Vliv obsahu půdní organické hmoty na mobilitu rtuti v půdě
  Száková Jiřina - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Výnos plodin a obsah vybraných rizikových prvků ve sklízených produktech na půdách hnojených čistírenskými kaly
  Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Využití upravených čistírenských kalů a bakterie Paenibacillus mucilaginosus pro zlepšení příjmu živin jarní pšenice.
  Tlustoš Pavel - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Výzkum možností rozšíření informovanosti obyvatel při nakládání s odpady ve městě Chotěboř
  Hanč Aleš - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Změny metabolismu aminokyselin v rostlině jako důsledek kontaminace půdy kadmiem
  Pavlíková Daniela - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Změny pH půdy a potřeba vápnění
  Černý Jindřich - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Maximalizace obsahu živin ve fugátu tepelným zahušťováním
  Švehla Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ