FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Den fascinace rostlinami

Dny fascinace se konají 1x za 2 roky!

 

16. a 21. května 2015 - proběhlo!

Pod heslem „Mikroskopické struktury a fyziologické pochody rostlin“ se naše univerzita prostřednictvím Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů připojila k mezinárodní akci Den fascinace rostlinami. K této příležitosti pedagogové a pracovníci fakulty připravili bohatý zájmový program pro širokou veřejnost, se zaměřením na žáky a studenty ZŠ a SŠ, který nabídl formou přednášky, interaktivních aktivit a exkurzí po demonstračních a experimentálních pracovištích FAPPZ zajímavosti z rostlinné říše a botanické zvláštnosti vybraných lokalit Suchdola.

Botanizování v terénuMikroskopování na botanické učebněExkurze do fyziologické laboratořeExkurze na demonstračním a pokusném pozemku FAPPZ ČZU

18. a 25. května 2013 - proběhlo!

Determinace teplomilných rostlin na výslunných skalkáchPřednáška o jedovatých rostlináchExkurze v Libosadu FAPPZ ČZU

  • Naše jedovaté rostliny a jejich nebezpečí / Czech poisonous plants and their dangerous.
  • Mikroskopem do nitra rostlin / Plant inward through the microscope.
  • Za botanickými zvláštnostmi Přírodní památky Housle (Praha - Lysolaje) / Botanical curiosities of the Natural Monument Housle (Prague - Lysolaje)
  • Balkónové květiny a letničky v areálu ČZU / Balcony flowers and annuals at campus of CULS Prague
  • Plané rostliny k nakousnutí, aneb co můžeme v přírodě konzumovat / Wild species dainty or what is possible consume at countryside
  • Kompoziční variabilita dřevin areálu České zemědělské univerzity / Composition variability of trees at campus CULS Prague
  • Teplomilné rostliny pražských skal / Xerothermic plants of the Prague rocks.