Katedra chemie
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Antioxidanty a antioxidační aktivita u vybraných minoritních plodin ke zlepšení kvality výživy obyvatelstva
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2009-2011

 • Aspekty transportu rizikových kovů přes biologické membrány
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2015

 • Fyziologické základy genotypových rozdílů v suchovzdornosti vybraných zemědělských lodin
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Brigita Zámečníková Ph.D., 2002-2004

 • Hodnocení obsahu selenu u nově šlechtěných odrůd pšenice seté (Triticum aestivum L.)
  GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2011-2011

 • Hodnocení obsahu tokoferolů a tokotrienolů u pšenic jednozrnek a dvouzrnek
  GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Přibyl, 2012-2012

 • Inovace výuky předmětu Ekofyziologie rostlin a Plant Physiology
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Brigita Zámečníková Ph.D., 2005-2005

 • Interactions of peptides, proteins and DNA with electrodes and new electrochemical methods for biochemistry and molecular genetics
  , prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2002-2004

 • Nové postupy systému kontroly syrového mléka a mléčných výrobků v etapách technologického procesu výroby a finalizace
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2008-2011

 • Odezva rostlin na abiotický stres vybranými těžkými kovy
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2002-2004

 • Podpora materiálního zajištění experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP
  GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2011-2011

 • Podpora  experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.
  GA FAPPZ, doc. Ing. Alena Hejtmánková CSc., 2012-2012

 • Polyfenolové sloučeniny v tradičních zemědělských plodinách
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2013

 • Příspěvek na drobný spotřební materiál nutný pro přípravu vzorků k analýzám vybraných přírodních látek v potravinách a zemědělských surovinách podle metodik doktorských prací
  GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2012-2012

 • Příspěvek na materiální zabezpečení analýz zemědělských surovin na obsahy vybraných přírodních látek podle metodik doktorských prací. Mimořádná stipendia studentům DSP
  GA FAPPZ, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2011-2011

 • QUA-NAS, Improving the infrastructure for metrology in chemistry in the candidate New Member States
  Evropská unie, Ing. Daniela Miholová CSc., 2003-2006

 • Stanovení celkových polyfenolických látek v semenech révy vinné, vinném oleji a pokrutinách
  GA FAPPZ, Ing. Štěpánka Horníčková, 2012-2012

 • Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E a některých makroprvků a mikroprvků v mléce hospodářských zvířat
  GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, 2012-2012

 • Stanovení faktorů, které ovlivňují obsah vitamínu A a E v mléce hospodářských zvířat
  GA FAPPZ, Ing. Tereza Michlová, 2011-2011

 • Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat (Lycopersicum esculentum Mill.)
  GA FAPPZ, Ing. Zora Kotíková Ph.D., 2007-2007

 • SWIFT-WFD - Screening methods for water data information in support of the implementation of the water framework directive
  Evropská unie, Ing. Daniela Miholová CSc., 2004-2007

 • Vliv faktorů na obsah vybraných ukazatelů jakosti hlíz brambor
  GA FAPPZ, Ing. Kateřina Hejtmánková Ph.D., 2008-2008

 • Vliv faktorů na vybrané minerální látky v ovčím mléce
  GA FAPPZ, Mgr. Lenka Rozenská, 2009-2009

 • Vliv vybraných faktorů na obsah a zastoupení polyenolických antioxidantů a vitamínu C v cibuli kuchyňské
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

 • Využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou
  GA FAPPZ, Ing. Tomáš Míčka, 2011-2011

 • Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolismu hospodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (BAT)
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Jaromír Lachman CSc., 2011-2014