Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDELSTVÍ - ČZU V PRAZE

Fotogalerie

V předmětech se snažíme o maximální propojení s praxí, proto pořádáme mnoho exkurzí např. do zázemí zoologických zahrad, na soukromé farmy i do výzkumných institucí. Výuka je také je doplněna o třídenní terénní cvičení pro magisterské studenty. Studenti bakalářských programů absolvují v průběhu studia rostlinnou i živočišnou praxi.