Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDELSTVÍ - ČZU V PRAZE