TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza a modelování dynamických vlastností fermentoru bioplynové stanice
  GA TF, 2015-2015

 • Analýza a zpracování signálů programem MATLAB
  GA TF, Ing. Miloslav Linda, 2010-2010

 • Analýza parametrů supravodivé levitace, konstrukce
  GA TF, Ing. Martin Vosátka, 2013-2013

 • Automatizovaná výroba taktilních snímačů na školním robotizovaném pracovišti Turbo Scara SR60
  GA TF, Ing. Aleš Trinkl, 2007-2007

 • Elektrické vlastnosti jatečně opracovaných půlek skotu ve vztahu k obsahu a rozdeleni tuku v těle
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek CSc., 2001-2003

 • Elektrotepelná diagnostika izolačních materiálů
  CIGA, Ing. Miloslav Linda, 2011-2012

 • Experimentální výzkum vhodných vodivých inkoustů, použitelných pro měřící systém plantograf a vývoj elektronického systému
  GA TF, Ing. René Neděla, 2014-2014

 • Fázové přeměny feromagnetických materiálů sledovaných pomocí magnetických polí
  GA TF, Ing. Miloslav Linda, 2014-2014

 • Měření a kalibrace taktilních snímačů na školním robotizovaném pracovišti Turbo Scara SR60
  GA TF, Ing. Aleš Trinkl, 2008-2008

 • Měření rychlých průběhů teploty mikrotermočlánky, jejich užití
  GA TF, Ing. Miloslav Linda, 2009-2009

 • Návrh senzoriky pro snímání reliéfu půdy
  GA TF, Ing. Milan Kříž, 2013-2013

 • Návrh, konstrukce a realizace snímačů teploty v tepelné diagnostice strojů
  GA TF, Ing. Miloslav Linda, 2012-2012

 • Optimalizace digitální filtrace signálů při tenzometrickém vážení na základě analýzy vlivu vibrací na váhový systém
  GA TF, 2014-2014

 • Realizace diagnostického pracoviště pro akumulátory LiFePO4
  GA TF, 2015-2015

 • Sběr dat a zpracování taktilní informace ze zařízení PLANTOGRAF
  GA TF, Ing. Jan Bílek, 2010-2010

 • Studie využití alternativních energetických zdrojů v podmínkách venkova
  GA TF, Ing. Petra Procházková, 2017-2017

 • Vlastnosti bioplastu s nanočásticemi pro 3D tisk
  GA TF, Ing. Miloslav Linda, 2013-2013

 • Vyhodnocování styčné plochy pneumatik pomocí elektronických snímačů tlaku
  GA TF, Ing. Jan Bílek, 2011-2011

 • Vývoj nového měřícího systému Plantograf V16
  GA TF, 2016-2016

 • Vývoj testovací stolice servopohonů pro zkoušení a nastavování elektrických servomotorů MODACT
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Jaromír Volf DrSc., 2012-2013

 • Zvyšování spolehlivosti elektrických pohonů s proměnnými otáčkami
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek CSc., 2008-2010