TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Publikace Vyhledávání »

Zrušit filtr

Článek v odborném periodiku

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Prediction of mechanical properties of quench hardening steel. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 26-32. ISSN: 1211-3174.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. FEM based numerical simulation for heat treatment of the agricultural tools. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 629-638. ISSN: 1406-894X.

VOLF, J. – SVATOŠ, J. – KODER, P. – NOVÁK, V. – PAPEŽOVÁ, S. – RYZHENKO, V. – HURTEČÁK, J. Pressure Distribution Measurement System PLANTOGRAF V12 and its Electrodes Configuration. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 3, s. 732-738. ISSN: 1406-894X.

VOSÁTKA, M. – VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Vlastnosti supravodivých materiálů v návaznosti na jejich praktické využití. Jemná mechanika a optika, 2015, roč. 60, č. 9, s. 265-267. ISSN: 0447-6441.

MÜLLER, M. – LINDA, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Využití 3D tiskáren pro výrobu zkušebních těles určených pro praktickou výuku studentů. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 2, s. 46-48. ISSN: 0447-6441.

LINDA, M. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. Evaluation of Mechanical Properties of Samples Printed by FDM Method . Manufacturing Technology, 2014, roč. 14, č. 1, s. 56-60. ISSN: 1213-2489.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Evaluation of friction force using a rubber wheel instrument . Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 247-254. ISSN: 1406-894X.

HOFFMANN, D. – RYBKA, A. – LINDA, M. – KŘÍŽ, M. Detection of anchoring columns in low trellis. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 1, s. 73-80. ISSN: 1406-894X.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. – RUŽBARSKÝ, J. – MÜLLER, M. Modelling of the anisothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. Applied Mechanics and Materials, 2014, roč. 616, č. , s. 44-51. ISSN: 1660-9336.

OLIVA, J. – VOLF, J. Senzor pro získávání taktilních informací. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 3, s. 72-74. ISSN: 0447-6441.

HURTEČÁK, J. – VOLF, J. VÝVOJOVÉ TRENDY ESP. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 9, s. 250-252. ISSN: 0447-6441.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. Taktilní navigační systém pro nevidomé. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 10, s. 300-305. ISSN: 0447-6441.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. VLIV SENZORŮ TEPLOTY NA KVALITU MĚŘENÉ VELIČINY. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. – KÜNZEL, G. Aplikace bezdotykového a dotykového měření teploty. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

LIBRA, M. – TRINKL, A. Unikátní fotovoltaická elektrárna v Praze-Vršovicích. Jemná mechanika a optika, 2013, roč. 58, č. 2, s. 62-63. ISSN: 0447-6441.

MAŠÍK, I. Dopředná korekce chyb nad MAC vrstvou pro standard ZigBee. Elektrorevue. , 2013, roč. 15, č. 3, s. 205-211. ISSN: 1213-1539 .

MAŠÍK, I. Spolehlivost ZigBee v zemědělském provozu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 3, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I. Metody pro zlepšení koexistenčních vlastností ZigBee standardu. Agritech Science, 2013, roč. 13, č. 2, s. 1-2. ISSN: 1802-8942.

MAŠÍK, I.; idPublikace = 63592; Název: Reliability of ZigBee transmission in agriculture production-- Neexistuje podtyp publikace --

BÍLEK, J. – NEUBERGER, P. – VOLF, J. – PRIKNER, P. Stanovení velikosti kontaktní plochy pneumatik na tvrdé podložce pomocí plošného elektronic-kého snímače tlaku. Agritech Science, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-8942.

LINDA, M. – HROMASOVÁ, M. Problémy s použitím snímačů v precizním zemědělství. Agritech Science, 2011, roč. 13, č 2, s. 1-5. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – LINDA, M. – KÜNZEL, G. Vliv přídavné tepelné izolace na chování transpondérů. Jemná mechanika a optika, 2011, roč. 56, č 7, s. 214-216. ISSN: 0447-6441.

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Počítačové modelování dynamických soustav: zkušenosti s výukou. Media4u Magazine, 2010, roč. 2010, č. mimořádné, s. 115 - 119. ISSN: 1214-9187.

KÜNZEL, G. – RŮŽIČKA, M. Přechodová charakteristika transpondéru MOBY I - MDS 439 E. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 54, č. 3, s. 68 - 69. ISSN: 0447-6441.

HROMASOVÁ, M. Vliv výstavby bioplynové stanice 1 MW na ekonomickou efektivnost podniku. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 4. ISSN: 1802-8942.

RŮŽIČKA, M. – KÜNZEL, G. Hot Standby PLC Redundancy Systems and Network Configuration in Industrial Environments. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 237 - 242. ISSN: 1335-2393.

TRINKL, A. Nová konstrukce taktilních snímačů – základní měření jednotlivých měřicích bodů snímací matice potřebné pro kalibraci snímače.. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 53, č. 4, s. 114 - 117. ISSN: 0447-6441.

HŮLA, P. – ŠINDELÁŘ, R. – TRINKL, A. Verification of applicability of ABB robots for. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 155 - 162. ISSN: 1212-9151.

KÜNZEL, G. MODELING OF MECHATRONIC SYSTEM . Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 1, s. 101 - 106. ISSN: 1335-2393.

BOHUSLÁVEK, Z. Postřehy z 54. ICoMSTu. Maso, 2008, roč. 19, č. 6, s. 16 - 17. ISSN: 1210-4086.

KÜNZEL, G. Měření měrné tepelné vodivosti izolačních materiálů. Acta Technologica Agriculturae, 2007, roč. 10, č. 12, s. 12 - 18. ISSN: 1335-2555.

Článek ve sborníku z akce

SVATOŠ, J. – LINDA, M. Polyharmonic metal detector. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 817-822.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Isolated Solar Power Station. In 14th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2015 22.05.2015, Latvia, Jelgava. Latvia, Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. s. 458-465.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Effect of conductive ink properties of tactile sensors. In Procedia Engineering, Vol. 120, 2015 06.09.2015, Freiburg, Germany. : Elsevier, 2015. s. 200-205.

VOLF, J. – ŠKEŘÍK, F. – NOVÁK, V. Tactile navigation system for navigation of blind persons. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement , 2015. s. 1742-1745.

VOLF, J. – NOVÁK, V. – RYZHENKO, V. Using of conductive ink in the plantograf measuring system. In 21st IMEKO World Congress on Measurement in Research and Industry; Prague Congress 30.09.2015, Prague. Prague: IMEKO-International Measurement, 2015. s. 1699-1704.

SVATOŠ, J. – KŘÍŽ, M. Education methods of analogue to digital converters testing at fe culs. In 13th International Scientific Conference on Engineering for Rural Development 2014 19.05.2014, Jelgava; Latvia. Latvia University of Agriculture: Latvia University of Agriculture, 2014. s. 571-576.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Equipment for the automatic testing of power capacitors . In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 341-344.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. High sensitivity phase noise measuring equipment. In 29th International Conference on Microelectronics Proceedings - MIEL 2014 12.05.2014, Belgrade, Serbia. Neuvedeno: IEEE, 2014. s. 337-340.

NEDĚLA, R. – NEDĚLA, R. PRESENT AND FUTURE COMBINED HEAT AND POWER IN CZECH REPUBLIC. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 446-450.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor indicated gripping force and slipping. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 480-483.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Low Level Phase Noise Measurement Techniques. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 493-496.

PAPEŽ, V. – PAPEŽOVÁ, S. Frequency Compensated High Power Matrix. In 2013 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services 16.10.2013, Niš, Serbia. Serbia, Niš: NAIS PRINT Design, Niš, 2013. s. 497-500.

BOHUSLÁVEK, Z. THE PROPERTIES OF ELECTRODE CONDUCTIVITY MEASUREMENT METHODS OF BIOLOGICAL TISSUES. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Czech University of Life Science (CULS in Prague. Czech University of Life Science, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 89-93.

CHOTĚBORSKÝ, R. – LINDA, M. Study of the quasi-isothermal phase transformation of austenite by electromagnetic sensor. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 254-258.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

PAPEŽOVÁ, S. – PAPEŽ, V. Air-conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In Proceedings of 15th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2012 05.12.2012, CTU in Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2012, 2012. s. 161-164.

LINDA, M. – KÜNZEL, G. – HROMASOVÁ, M. TEMPERATURE MEASUREMENT IN TECHNICAL APPLICATIONS. In Engineering for Rural Development. 24.05.2012, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2012. s. 145-150.

VOLF, J. – TRINKL, A. – BÍLEK, J. – PRIKNER, P. – NEUBERGER, P. – NOVÁK, M. Plantograf V12 with optimal size determination sensor electrodes and its using for pressure distribution between tire and road . In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY, 2012. s. 262-265.

OLIVA, J. – VOLF, J. New tactile sensor for scanning of force and slip. In 20th IMEKO World Congress 2012 09.09.2012, Busan, South Korea. Busan, South Korea: , 2012. s. 266-268.

TRINKL, A. – VOLF, J. – NOVÁK, M. – RŮŽIČKA, M. – VLČEK, J. Plantograf V09 and optimal size determination sensor electrodes. In WMSCI 2011 - The 15th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings 19.07.2011, Orlando, FL, USA. Orlando, FL, USA: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 32-35.

HROMASOVÁ, M. – LINDA, M. Simulation of impact sensors for precision agriculture. In ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 26.05.2011, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011. s. 121-125.

Processing of Tactile Infirmation by Using of Helmholtz Equation prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., Miroslav Dvořák (externí), Ing. Josef Vlček, CSc. (externí), 2010

KÜNZEL, G. – LINDA, M. Measurement and evaluation of textile straining. In EAN 2010 31.52010, Velké Losiny. Olomouc: UP Olomouc, 2010. s. 209 - 215.

PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc., Václav Papež (externí), 2010

Development of data logger for data acquisition from four cup anemometers. prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

WIRELESS COMMUNICATED SMART WIND SENSOR prof. Ing. Zdeněk Bohuslávek, CSc., 2010

KUNZEL, M. – BENDA, B. – KÜNZEL, G. MEASURING OF CONDUCTING POLYMER PROPERTIES. In TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2010 07.09.2010, Prague, CZECH REPUBLIC. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2010. s. 368-372.

VOLF, J. Tactile information and its using by measurement and analysis of human functions. In 4th International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions 2010, ISHF 2010 14.06.2010, Prague, Czech Republic. ISHF 2010;Prague: CVUT Prague, Czech Republic, 2010. s. 9-10.

VOLF, J. – NOVÁK, P. – VÍTEK, K. – NOVÁK, M. – ŠŤASTNÝ, J. – NEDĚLA, R. Multi-Axes Force Transducer Using the System for Acting Pressure Image Visualisation. In XIX IMEKO World Congress Fundamental and Applied Metrology 06.09.2009, Lisboa, Portugal. Lisboa, Portugal: IMEKO, PO BOX 457, H-1371 5 BUDAPEST, HUNGARY , 2009. s. 2278-2281.