FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDELSTVÍ - ČZU V PRAZE

Nová pravidla pro psaní závěrečných prací

  • Aktuality
  • >
  • Nová pravidla pro psaní závěrečných prací

17.03.2014

Kolegium děkana schválilo nová závazná pravidla citací Fakulty tropického zemědělství. Tato pravidla se vztahují i na seminární a dizertační práce. Pravidla jsou k dispozici ve dvou verzích - pro psaní v češtině a pro psaní v angličtině.

Dále byly schváleny metodické manuály pro psaní bakalářských a diplomových prací. Manuál pro psaní BP je k dispozici v češtině, manuál pro psaní DP v angličtině. Všechny tyto dokumenty naleznete na stránkách FTZ v sekci Studium.

Aktuální dokumenty mají na přední straně logo fakulty a jsou označeny rokem 2014. Všechny ostatní dokumenty jsou neplatné.