FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Bakalářské práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza komunikačního mixu ve zvolené organizaci
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Analýza nákladovosti manipulačního skladu ŠLP Kostelec n.Černými lesy
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Audit marketingové strategie v oblasti služeb
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Dotační politika Evropské Unie pro lesní hospodářství v podmínkách společnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o.
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Komparace daňových systémů ve vybraných zemích EU
  Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Komparace ekonomiky založení plantáží rychlerostoucích dřevin a chmelových porostů v Žateckém regionu
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Komparace harvestorových technologií ve vybraných porostech
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Komunikace a vztahy s veřejností se zaměřením na lesnické a národní parky
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Komunikace a vztahy s veřejností v lesnictví a službách
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Marketingové aspekty cetifikace lesů PEFC
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Moderní metody marketingu
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Moderní postupy projektového řízení se zaměřením na použití v rámci státní správy
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Problematika hospodaření státem zřízené příspěvkové organizace v podmínkách Správy Krkonošského národního parku
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Strategické podnikatelské aktivity vybraného podniku
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Analýza nákladovosti provozu rybářství na příkladu ŠLP ČZU Kostelec nad Černými lesy
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Analýza pracovní situace v IT sféře
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Analýza využití platebních karet
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Dřevostavba a její ekonomické a ekologické posouzení
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Dřevostavba a její ekonomické a ekologické posouzení
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomické zhodnocení certifikačních systémů lesů v České republice
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomické zhodnocení přirozené obnovy lesa na kyselé řadě 4 LVS
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomika společenstevní honitby
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Finanční analýza podniku Dubická zemědělská a.s
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Finanční analýza společnosti MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Finanční analýza společnosti MICROS-FIDELIO Czech s.r.o.
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Funkce a ekonomika provozu pstruhové líhně Národního Parku Šumava, pracoviště Borová Lada
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Hodnocení společenských funkcí lesa na vybraném území
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Hospodářská politika a komparace platební bilance vybraných zemí
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Implementace systému managementu v podniku
  Ing. Roman Dudík, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Kapitálový trh - podílové fondy v souvislosti s lesnicko-dřevařským komplexem
  Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Komparace využití platebních karet
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Marketingový potencionál certifikačních procesů v LH a loga s tím spojeného
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Možnosti zvýšení efektivnosti ve společnosti Lesy pod Javorníkem s.r.o.
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Porovnání ocenění lesních porostů a pozemků vybranými úředními metodami na zvoleném majetku
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Porovnání vybudování vlastních optických okruhů s možností jejích pronájmů u vybrané instituce
  Ing. Vilém Jarský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Sledování nákladovosti dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec nad Černými lesy
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Srovnávání aktuálních trendů hypotečních úvěrů na trhu
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Strategie komunikačního mixu a její aplikace v praxi
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Trh se surovým dřívím v ČR
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Úsporná opatření v nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Úsporná opatření v nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných s účinností od 1. ledna 2011
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Vyhodnocení nákladovosti lesní školky, na příkladu ČZU-ŠLP Kostelec nad Č. Lesy
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Vývoj daňové soustavy v českých zemích
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Analýza nákladní dopravy na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Analýza nákladovosti lesní výroby na HS 43 mezi
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Analýza restrukturalizace správy městského lesního majetku v Liberci
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Analýza systému hodnocení pracovníků ŠLP Kostelec nad Černými lesy
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Analýza způsobů prodeje dříví na vybrané lesní správě LČR
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Celní aspekty dovozu lesní techniky do ČR
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Efektivnost kamionové dopravy
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Ekonomická analýza škod způsobených zvěří na vybraném území
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Ekonomické zhodnocení certifikačních systémů lesů v České republice
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Finanční analýza lesní společnosti
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Finanční analýza podniku Lesní závod Kladská
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Finanční analýza Školního lesního podniku v Kostelci n. Č. l.
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Finanční analýza Školního polesí Trutnov
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Marketingová komunikace Národního parku Křivoklátsko
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Marketingový audit e-shopu
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Mezinárodní obchod v lesnicko-dřevařském komplexu z pohledu celní správy
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti využití elektronického tržiště v nákupní strategii na trzích organizací
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Nákladovost dřevařské výroby na příkladu ČZU ŠLP Kostelec nad Černými lesy
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Nákladovost myslivosti na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Nákladovost školkařského provozu na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Odpadové hospodářství a jeho ekonomika u obce Radošovice
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Porovnání nákladovosti výkonů prováděných cizími a vlastními zdroji
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Porovnání nákladu na pořizování služebních psů v podmínkách Armády České Republiky
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Problematika zemědělských chovů v oblastech výskytu velkých šelem rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Struktura režijních nákladů na příkladu ČZU – ŠLP Kostelec
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Účtování dlouhodobého majetku dle platných českých právních předpisů pro vedení účetnictví a dle IFRS
  prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Výběrová řízení LČR - lesnické zakázky, jejich historie a vývoj
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2011/06 (červen)