FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Audit internetového obchodu
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Efektivnost a konkurenceschopnost dřevařské výroby na ŠLP Kostelec n. Č. lesy
  doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Ekonomická efektivnost obnovy lesních porostů
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Ekonomické zhodnocení různých forem správy městských a obecních majetků
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Ekonomika výroby palivového dříví u Lázeňských lesů Karlovy Vary
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Rozvoj vybraných akciových lesních společností po transformaci v roce 1991
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vyhodnocení ekonomiky na soukromém lesním majetku po kalamitě v roce 2008
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Analýza nákladů plantáže lesních dřevin na vybraném území
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Analýza společenské efektivnosti vybraných vodohospodářských projektů
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Analýza využití štěpkovacích strojů při výrobě biomasy
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Analýza vývoje cen zemědělských pozemků v okrese Kutná Hora
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomická analýza vybrané lesní společnosti
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomický potenciál vody v platbách za ekosystémové služby
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomický potenciál vody v platbách za ekosystémové služby
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomika prodeje dříví u vybraných subjektů na Tachovsku
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Finanční analýza a efektivní řízení v rámci údržby veřejné zeleně
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Marketingová a prodejní strategie štípaného palivového dříví
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Podpora sdružování vlastníků lesů v lesnické politice České republiky
  Ing. Vilém Jarský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Public relations v lesnictví
  Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Tvorba a implementace podnikatelské strategie rozvoje chovu zubra evropského
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Vývoj cen dříví v ČR od roku 2000 do současnosti a další prognóza do budoucna
  Ing. Roman Sloup, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Marketingový audit marketingové a prodejní strategie výrobců řetězových pil na českém trhu
  RNDr. Marcel Riedl, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Podpory z veřejných zdrojů pro lesnické a rybářské podniky
  Ing. Vilém Jarský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • The influence of game management on forest enterprise economics
  prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. - 2011/06 (červen)