FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza aplikace metodiky hodnocení společenských sociálně-ekonomických funkcí lesa na vybraných příkladech
  GA FLE, Jindřich Stýblo, 2006-2006

 • Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území lesního závodu Židlochovice
  Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2004-2006

 • Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2005-2005

 • Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů ze systému kategotizace lesů
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2006-2006

 • Aplikace elektronického sběru dat pomocí webového rozhraní na socio–ekonomický výzkum významnosti rekreační funkce lesa
  CIGA, Ing. Vendula Pospíšilová, 2009-2010

 • Aplikace metodiky hodnocení společenských sociálně-ekonomických funkcí lesa na příkladu porostů náhradních dřevin Krušných hor
  GA FLE, Jindřich Stýblo, 2007-2007

 • Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Václav Kupčák CSc., 2012-2016

 • EFFE - Evaluating Financing of Forestry in Europe - QLK5-CT-2000-01228
  Evropská unie, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2002-2004

 • Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2009-2012

 • Ekonomické aspekty specifických lokalit
  GA FLD, Ing. Petra Kulířová, 2012-2012

 • Kapacity Building and Comunication Strategy for the Forestry
  FAO Roma, RNDr. Marcel Riedl CSc., 2004-2004

 • Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor
  Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2005-2005

 • Lesnické hospodaření v Krušných horách
  Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2006-2006

 • Modely hospodářských opatření a úplných vlastních nákladů pěstební činnosti podle SLT
  Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2004-2005

 • Modely hospodářských opatření a vlastních nákladů organizačních jednotek LČR podle SLT
  Lesy České republiky, s.p., prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2005-2005

 • Náklady na pěstování melioračních a zpevňujících dřevin a jejich zhodnocení v porostu
  GA FLD, Ing. Sylva Máchová, 2009-2009

 • Náklady na pěstování melioračních a zpevňujících dřevin a jejich zhodnocení v porostu - 2. etapa
  GA FLD, Ing. Sylva Máchová, 2010-2010

 • Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití –optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje.
  Technologická agentura ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2011-2013

 • Odborná analýza Opatření 1.3
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2006-2006

 • Podklady pro stanovení výše škod způsobených zvěří
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2006-2006

 • Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2012-2016

 • Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2007-2010

 • Systémy účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje a jejich aplikace na mikroekonomické úrovni
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2006-2007

 • Víceúčelové travní hospodářství v limitních sociálně ekonomických a přírodních podmínkách
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 1999-2004

 • Vliv zvěře na lesní ekosystém Krušných hor
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Karel Pulkrab CSc., 2005-2005

 • Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2003-2006

 • Wildland-Urban Area Risk Management
  Evropská unie, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2002-2005

 • Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení
  Ministerstvo životního prostředí ČR, prof. Ing. Luděk Šišák CSc., 2003-2004