Katedra fyziky
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Témata bakalářských prací Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Energetická účinnost technických zařízení
  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

 • Fotovoltaické články a panely na nekřemíkové bázi
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Jaderná energie a její využití k energetickým účelům
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Luminiscence
  Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Magnetismus a jeho technické aplikace
  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

 • Měření mechanických vlastností pevných látek
  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2013/06 (červen)

 • Měření teploty
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Navigační systémy
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Ovladače pro lidi s nižšími motorickými schopnostmi
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Ovladače pro nízkomotorické tvory - použité plasty
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Piezoelektrický jev a jeho využití
  Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Porovnání nejvýznamnějších výrobců fotovoltaických panelů
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Porovnání výroby elektrické energie ve fotovoltaických elektrárnách v evropských zemích
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Silová pole
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Současná situace ve využití fotovoltaiky k výrobě elektrické energie v ČR i v zahraničí
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Současný stav a výhled blízké budoucnosti v jaderné energetice
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Termoelektrický jev a jeho využití
  Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Tlačítko - jeho funce, princip a spolehlivost
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Tlačítko - jeho spolehlivost a na něj použité materiály
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Ultrazvuk a jeho využití
  Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vibrační zatížení člověka v automobilech a jeho konstrukční ovlivnění
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Výroba elektrické energie
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Zobrazení optickými soustavami
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Detektory ionizujícího záření a jejich využití v medicíně
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Detektory ionizujícího záření a jejich využití v oblasti medicíny
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Fotovoltaické elektrárny v ČR i v zahraničí
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Ostrovní solární fotovoltaické systémy určené k osvětlování
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Srovnání vibrací řidiče a spolujezdce osobního automobilu
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Termonukleární fúze – významný zdroj energie pro budoucnost
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Tremor
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využití rtg. záření v technické praxi
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Metody měření ve fyzice
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2011/09 (září)

 • CERN, centrum mezinárodního vědeckého a technického významu
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Digitalizace zobrazení v astrofyzice
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Elektrická vodivost dešťové, říční a podzemní vody
  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2011/06 (červen)

 • Fotovoltaické články
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Luminiscence
  Volodymyr Ryzhenko, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Měření elektrického odporu
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Měření vzdáleností
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Optické zobrazování, jeho vady a zpracování obrazu
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Úsporné zdroje světla na bázi LED
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Zdroje světla
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Dopravní prostředky ve vodě
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Historické fyzikální jednotky v českých zemích
  prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc. - 2010/06 (červen)

 • Pohon kolejových dopravních prostředků
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Pohon pozemních dopravních prostředků
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Porovnání různých konstrukcí solárních fotovoltaických systémů
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Snímání směrového rozložení barevnosti
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Vítr jako zdroj energie
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Analýza rozptýleného slunečního záření
  Mgr. Josef Zeman, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Energie biomasy
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Holografie
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Měření času
  RNDr. Jan Sedláček, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Meteorologie
  RNDr. Vladimír Roubík, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Přehled a porovnání energetických zdrojů z hlediska efektivity a dopadu na životní prostředí
  prof. Ing. Martin Libra, CSc. - 2009/06 (červen)