FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Fyziologie lesních dřevin

Ivana Tomášková (odborný garant), Michaela Kovaříková, Anna Krejzková, Tereza Vlniešková

Specializace:

vodní režim rostlin, index listové plochy

Technické a laboratorní vybavení:

Zařízení pro měření transpiračního proudu s využitím termodynamické metody, měření tlakového potenciálu rostlinných pletiv a měření indexu listové plochy.