FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Předchozí aktivity katedry

Katedra v roce 2014 organizovala mezinárodní konferenci IUFRO 2014 Forest Tree Breeding Conference (170 účastníků z 35 států).

Dále katedra pořádá letní školy a workshopy, např. v r. 2012 – workshop v genetické evaluaci lesních dřevin ve spolupráci s North Carolina State University, USA, v r. 2014 "ASReml software workshop" (společně s VSN International) a "PlantPlan Genetic Analysis Workshop" (spolu s PlantPlan International).