FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Vědecko-výzkumné projekty

Poskytovatel - název projektu - řešitel

  • Interreg Central Europe: Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change, 2016-2018. (I. Tomášková, M. Lstibůrek)
  • Projekt OP VVV: Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny), 2017-2022. (I. Tomášková, M. Lstibůrek)
  • Projekt CIGA: Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého, 2016-2017. (J. Čepl)
  • Grantová služba LČR: Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genových markerů, 2016-2018. (J. Korecký)
  • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Zabezpečení genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu, 2016-2018. (M. Lstibůrek)
  • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Modelová aplikace moderních šlechtitelských poznatků do provozních podmínek u drobných vlastníků lesa v České republice, 2013-2017. (M. Lstibůrek)
  • Smluvní vědecká spolupráce s Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft Rakousko (projekt XXLarch) (M. Lstibůrek)
  • Smluvní vědecká spolupráce s Norwegian Forest and Landscape Institute (projekt Sustainable Forest Tree Breeding) (M. Lstibůrek)