FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Vědecko-výzkumné projekty

Poskytovatel - název projektu - řešitel

 • Interreg Central Europe: Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change, 2016-2018. (I. Tomášková, M. Lstibůrek)
 • Projekt OP VVV: Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů po úroveň krajiny), 2017-2022. (I. Tomášková, M. Lstibůrek)
 • Projekt CIGA: Analýza genové exprese a akumulace dehydrinů u smrku ztepilého, 2016-2017. (J. Čepl)
 • Grantová služba LČR: Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genových markerů, 2016-2018. (J. Korecký)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Zabezpečení genových zdrojů s ohledem na požadavky společnosti a změnu klimatu, 2016-2018. (M. Lstibůrek)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Modelová aplikace moderních šlechtitelských poznatků do provozních podmínek u drobných vlastníků lesa v České republice, 2013-2017. (M. Lstibůrek)
 • Smluvní vědecká spolupráce s Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft Rakousko (projekt XXLarch) (M. Lstibůrek)
 • Smluvní vědecká spolupráce s Norwegian Forest and Landscape Institute (projekt Sustainable Forest Tree Breeding) (M. Lstibůrek)

Ukončené projekty

 • Technologická agentura České republiky, Využití genových zdrojů lesních dřevin pro zachování biologické rozmanitosti a obnovu lesa pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., 2011-2016. (M. Lstibůrek)
 • projekt CIGA - Genetická  evaluace a posouzení variability mikrosatelitových lokusů a S-lokusu autoinkompability třešně ptačí (Prunus avium L.) v intenzivně ovlivněné příměstské krajině a v populaci výběrových stromů z přirozených lesních porostů, 2014-2015. (J. Korecký)
 • Mezinárodní spolupráce s North Carolina State University ve výzkumu a vývoji Kontakt II: Teoretická východiska k začlenění a optimalizaci inovačního schématu "Breeding-Without-Breeding" do provozních šlechtitelských programů lesních dřevin, 2013-2015. (M. Lstibůrek)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Založení druhé generace semenných sadů borovice lesní s využitím genových markerů, 2008-2012. (M. Lstibůrek)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin, 2008-2012. (J. Kobliha)
 • Mezinárodní spolupráce s North Carolina State University ve výzkumu a vývoji Kontakt II: Šlechtění jedle na bázi hybridizace, 2007-2011. (J. Kobliha)
 • Grantová agentura České republiky, Stochastické simulace šlechtitelských programů lesních dřevin, 2007-2009. (M. Lstibůrek)  
 • Mezinárodní projekt USDA Forest Service, Marker-Directed Population Improvement, 2005-2008. (M. Lstibůrek)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Novošlechtění jedle (Abies spp.), 1997-2000 (J. Kobliha)
 • Národní agentura pro zemědělský výzkum: Šlechtění a pěstování třešně ptačí (Prunus avium L.), 1997-2000 (J. Kobliha)