FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Témata k doktorskému studiu

Seznam aktuálních témat k doktorskému studiu na KGFLD

Zájemcům o doktorské studium doporučujeme s předstihem konzultovat vhodné téma. V případě úspěchů při studiu a publikační činnosti možnosti finanční podpory a odborných stáží v zahraničí.

doc. Tomášková

  • Chemické složení floémové šťávy lesnicky významných dřevin a jeho proměnlivost v závislosti na ontogenetickém vývoji
  • Přehled metod využívaných pro stanovení sacharidů v míze lesních dřevin
  • Variabilita korekčních faktorů pro určení indexu listové plochy u smrku ztepilého v závislosti na přírodních podmínkách

prof. Lstibůrek

  • v současné době nenabízím volnou pozici