FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin

Novinky

  • Úspěch na konferenci MASTER 2017. Dvě diplomantky katedry získaly: 1. (Zuzana Bínová, školitel J. Korecký) a 2. (Tereza Vlniešková, školitel I. Tomášková) cenu za nejlepší příspěvek v přírodovědné sekci. Gratulujeme!!!
  • Výsledky spolupráce fyziologické sekce s INRA, Francie publikované v New Phytologist. Odkaz na článek zde.
  • Návštěva prof. El-Kassabyho na ČZU v Praze. 10.-14. 4.
  • Profesura v USA: Prof. Lstibůrek působí od 1. 8. 2016 jako Adjunct Professor na North Carolina State University v USA. (77 v pořadí Ranking Web of Universities)
  • Úspěšný mezinárodní projekt Interreg Central Europe: Návrh projektu Interreg Central Europe: "Conservation and sustainable utilization of forest tree diversity in climate change" byl jedním z 35 úspěšných (z celkového počtu 620 návrhů). Na projektu spolupracujeme s partnery z Rakouska, Slovenska, Maďarska, Německa a Polska.
  • Výsledky spolupráce s PřF UK a NC State University publikované v Tree Physiology, odkaz na článek zde.

Strategie katedry - výuka: poskytnout studentům dostatečné teoretické základy ve fyziologii a genetice s důrazem na matematické (inženýrské) pojetí biologických oborů, praxe v laboratořích a v terénu s využitím moderních přístrojů. Aplikace teoretických poznatků v lesním hospodářství.

Strategie katedry - věda a výzkum: propojovat základní výzkum s reálnými potřebami lesního hospodářství a ochrany přírody, preference kvality nad kvantitou. Důraz na originalitu vědecké práce, tvorbu vlastních metodických postupů s širokým využitím v ČR i v zahraničí.


Pracovníci KGFLD

prof. Ing. Milan Lstibůrek, MSc., Ph.D., vedoucí katedry

doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., zástupce vedoucího katedry

doc. Ing. Jaroslav Klápště, Ph.D.

Ing. Jiří Korecký, Ph.D., odborný asistent

Ing. Jan Stejskal, Ph.D., odborný asistent

Ing. Michaela Kovaříková, Ph.D., odborný asistent

RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D., odborný asistent

Blanka Ptáčková, sekretářka

Bc. Tereza Vlniešková, administrace projektů

Doktorandi

Ing. Kateřina Chaloupková (kvantitativní genetika, školitel: prof. Lstibůrek)

Ing. Anna Krejzková (populační genetika, školitel: prof. Lstibůrek)

Pomocné vědecké síly

Bc. Tereza Bednářová (kvantitativní genetika)

Bc. Zuzana Bínová (populační genetika a genomika)

Bc. Jakub Košňar (populační genetika a genomika)

Kristýna Římanová (populační genetika a genomika)

Bc. Tereza Vlniešková (fyziologie lesních dřevin)