FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Disertační práce

Obhajoby v roce 2017

Stanovení genetických parametrů u vybraných ukazatelů plodnosti ovcí a přepracování stávajících způsobů hodnocení zvířat (předpověď plemenné hodnoty)
Autor: Ing. Jitka Schmidová, Obecná zootechnika, 23. 1. 2017, školitel: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.

Identifikace produkčních ukazatelů důležitých pro tvorbu selekčního indexu masných plemen skotu 
Autor: Ing. Monika Michaličková, Obecná zootechnika, 23. 1. 2017, školitel: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.


Obhajoby v roce 2015

Předpověď plemenných hodnot skokové výkonnosti u sportovních plemen koní
Autor: Ing. Alexandra Novotná, Obecná zootechnika, 5. 2. 2015, školitel: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.


Obhajoby v roce 2014

Genomická selekce dojeného skotu - spolehlivost genomických plemenných hodnot
Autor: Ing. Jiří Bauer, Obecná zootechnika, 22. 1. 2014, školitel: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.

Genetické studium jabloní se sloupcovým růstem a jejich využití ve šlechtitelském procesu
Autor: Ing. Radek Vávra, Speciální produkce rostlinná, 10. 6. 2014, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Charakterizace kulturních a nekulturních druhů rodu Solanum v rámci kolekce genetických zdrojů bramboru v genové bance České republiky
Autor: Ing. Dukagjin Zeka, Speciální produkce rostlinná, 4. 11. 2014, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl


Obhajoby v roce 2013

Studium proteinových markerů suchovzdornosti ječmene pomocí současných metod proteomiky
Autor: Ing. Zbyněk Škodáček, Speciální produkce rostlinná 10. 9. 2013, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl


Obhajoby v roce 2012

Studium účinků genů ovlivňujících dobu kvetení u pšenice Triticum aestivum L.
Autor: Ing. Zbyněk Milec, Speciální produkce rostlinná, 3. 7. 2012, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl


Obhajoby v roce 2011

Tvorba a molekulární detekce somatických hybridů bramboru s vyšší odolností k plísni bramboru
Autor: Ing. Vladimíra Sedláková, Speciální produkce rostlinná, 29. 6. 2011, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Charakterizace genetických zdrojů chmele pomocí molekulárně genetických metod
Autor: Ing. Jakub Vašek, Speciální produkce rostlinná, 21. 11. 2011, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Genetická diversita ex situ a in situ genetických zdrojů vybraných léčivých rostlin
Autor: Ing. Šárka Vašíčková, Speciální produkce rostlinná, 5. 12. 2011, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl


Obhajoby v letech 2000 - 2010

Predikce pekařské kvality pšenic a obecné pomoci vybraných DNA markerů a mixografického hodnocení
Autor: Ing. Zuzana Kocourková, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Vybrané molekulární markery genů kvalitativní a kvantitativní rezistence pšenice obecné a ječmene setého vůči rzím a genů řídících vernalizaci u pšenice obecné
Autor: Ing. Zuzana Kohutová, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Mgr. Ing. Ivan Majzlík, CSc.

Detekce, izolace a funkční profilace homologů Rpi-blb 1 genu řídících rezistenci hlízotvorných druhů lilku (Solanum sp.) vůči Phytophthora infestans
Autor: Ing. Pavel Křenek, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Mgr. Ing. Ivan Majzlík, CSc.

Molekulární charakteristika donorů genů rezistence vůči BYDV u rodu Triticum
Autor: Ing. Lucie Slámová, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Molekulárněgenetická analýza genomu a její využití ve šlechtění nových odrůd
Autor: Mgr. Martina Melounová, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Využití DNA markerů v rezistentním šlechtění bramboru
Autor: Ing. Petr Sedlák, Speciální produkce rostlinná, školitel: doc. Dr. Ing. Pavel Vejl