FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Garance předmětů Vyhledávání »

Zrušit filtr

Katedra v současné době garantuje 40 předmětů ve studijních oborech FAPPZ a FTS, a to jak v oborech bakalářských a magisterských, tak i v programu postgraduálního doktorského studia. Předměty pokrývají problematiku na úrovni obecné genetiky, molekulární genetiky, cytogenetiky, genových technologií, populační genetiky a aplikace těchto exaktních oblastí do praktického šlechtění rostlin a plemenářské práce. Jelikož se šlechtění zvířat a rostlin neobejde bez rozsáhlých experimentů a statistických analýz, katedra zajišťuje též výuku v předmětech orientovaných na zakládání pokusů a jejich vyhodnocování.

 • AGA02E Animal Genetics - Mgr.

 • AGA29E Genetika populací - Mgr.

 • AGA88E Genetika a šlechtění zvířat - Mgr.

 • AGA31E Genetika a šlechtění zvířat - Mgr.

 • AGA32E Šlechtění a semenářství - Mgr.

 • AGA23E Šlechtění rostlin - Mgr.

 • AGA48E Plant Breeding and Seed Production - Mgr.

 • AGA44E Fundamentals of Genetics - Bc.

 • AGA82E Šlechtění a semenářství - Bc.

 • AGA91E Šlechtění rostlin - Mgr.

 • AGA15E Šlechtění a semenářství - Bc.

 • AGA25E Cytologie a karyologie - Mgr.

 • AGA27E Genové technologie - Mgr.

 • AGA21E Genetika rostlin - Mgr.

 • AGI03E Obecná molekulární biologie - Mgr.

 • AGI05E General Molecular Biology - Mgr.

 • AGA24E Obecná molekulární biologie - Mgr.

 • DAGA07Y Molekulární genetika speciální

 • DAGX02Y Molekulární genetika a šlechtění rostlin

 • DAGA04Y Molekulární genetika

 • AGI02E Obecná genetika - Bc.

 • AGA72E Obecná genetika - Bc.

 • AGA01E Obecná genetika - Bc., Mgr.

 • AGA09Z Odborná exkurze - Mgr.

 • AGA14E Úvod do šlechtění zvířat - Bc.

 • AGI04E Genetics and Breeding of Livestock - Mgr.

 • AGA10Z Odborná exkurze - Mgr.

 • AGA85E Úvod do šlechtění zvířat - Bc.

 • AGA47E Experimental Design and Statistics - Mgr.

 • AGA73E Design experimentu a statistika - Mgr.

 • AGA46E Design experimentu a statistika - Mgr.

 • AGA30E Šlechtitelské programy a legislativa - Mgr.

 • AGA07E Šlechtění zvířat II - Mgr.

 • AGA28E Biometrická genetika - Mgr.

 • AGA06E Šlechtění zvířat I - Mgr.

 • DAGA06Y Speciální postupy ve šlechtění zvířat

 • DAGA01Y Šlechtění HZ

 • DAGX03Y Genetika zvířat

 • AGA70E Molekulární genetika zvířat - Mgr.

 • AGA35E Molekulární genetika zvířat - Mgr.