FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Studentská vědecká konference

V rámci studentské vědecké konference se v roce 2013 účastnili tři studenti řešící své práce na Katedře genetiky a šlechtění. V sekci Genové technologie a šlechtění; kvalita a zpracování zemědělských produktů, výživa a potraviny se soutěže účastnili dva studenti magisterského programu Bc. Iva Telievová a  Bc. Petr Pešek a studentka bakalářského programu Marie Ježdíková.

Na vynikajícím druhém místě se umístil Bc. Petr Pešek s prací „Možnosti zvyšování zisku u dojného skotu s využitím genomiky“ pod vedením prof. Ing. Josefa Přibyla, DrSc.

Všem účastníkům blahopřejeme k odhodlání a úspěšné prezentaci svých vědeckých prvotin a získání cenných zkušeností pro budoucí práci.