Katedra humanitních věd
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Katedra humanitních věd

Vítejte na stránkách katedry!

 

Aktuality:

- diplomové práce je možné odevzdávat v E165 (R. Kail) - úterý a čtvrtek - 7:30 - 15:00 hod. vč. 3.4. 2018.

- členové katedry spolupracují na těchto projektech:

a) 2018 - 2020 - Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě - MK ČR - 12,122 mil. Kč

b) 2017 - 2022 - MOST - MŚMT Operační program výzkum - 56 mil. Kč

.