Katedra humanitních věd
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Garantované předměty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • EHES3E Základy regionálního rozvoje - VSRRS

 • EHE10E Politologie - PAE

 • DEHEM4Y Metodologie výzkumu v sociálních vědách

 • DEHE01Y Sociologie venkovského prostoru DSP

 • DEHE01YA Sociology of Rural Areas DSP

 • EHE06E Fundamentals of Political Science - EM

 • EHEL8E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRLN

 • EHEM5E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRMN

 • EHES8E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRSN

 • EHEJ8E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRJN

 • EHEC6E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRCHN

 • EHEK5E Úvod do regionalistiky - VSRRK

 • EHEK3E Základy regionálního rozvoje - VSRRK

 • EHE03E Environmentální sociologie - VSRRN

 • EHE40E Etika ve veřejné správě - VSRRSN

 • EHE55E Věda, filosofie a společnost - PAE

 • EHE71E Věda, filosofie a společnost - PAE komb.

 • EHD02E Zahraniční politika a mezinárodní vztahy - EADN

 • EHA74E Základy regionálního rozvoje-HK

 • EHE67E Základy sociologie - HKS

 • EHE29E Základy veřejné správy - HKS

 • EHEK4E Základy veřejné správy - VSRRK

 • EHEJ5E Základy veřejné správy - VSRRJ

 • EHE20E Analýza dat v kvalitativním výzkumu - HKSN

 • EHE38E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRN

 • EHEH6E Sociální politika - VSRRHKN

 • EHZ15Z Politologie - UTSS/1

 • EHZB2Z Politologie DUTSS/2 Březnice

 • EHZK2Z Politologie DUTSS/2 Karlovy Vary

 • EHZL2Z Politologie DUTSS/2 Litvínov

 • EHE12E Politologie - PAA

 • EHZ02E Regionální rozvoj a regionální politika

 • EHEA7E Science, philosophy and society - EM, BA

 • EHEJ9E Sociální a regionální rozvoj - VSRRJN

 • EHE25E Sociální a regionální rozvoj - VSRRKN

 • EHE15E Sociální politika - PAEN, VSRRN

 • EHES9E Sociální politika - VSRRSN

 • EHA04E Sociologie - metody výzkumu sociálních věd

 • EHL73E Sociologie a sociální politika - LF KS HSSL

 • EHE23E Sociologie ve veřejné správě - VSRR

 • EHE33E Politický život v regionech a obcích - HKSN

 • EHE82E Sociální politika - VSRRSUTN

 • EHE83E Sociologie ve veřejné správě - VSRRCH

 • EHE75E Sociologie ve veřejné správě - VSRRM

 • EHES5E Sociologie ve veřejné správě - VSRRS

 • EHEK2E Sociologie ve veřejné správě - VSRRK

 • EHEJ4E Sociologie ve veřejné správě - VSRRJ

 • EHEL4E Sociologie ve veřejné správě - VSRRL

 • EHZ11Z Sociologie venkova - KRAJ, EKOL, KPU

 • EHE18E_2 Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií - 2. semestr

 • EHE62E Věda, filosofie a společnost - SYI

 • EHE68E Základy kvalitativního výzkumu - HKS

 • EHI01E Základy sociologie

 • EHE22E Základy veřejné správy - VSRR

 • EHE76E Základy veřejné správy - VSRRM

 • EHE78E Základy veřejné správy - VSRRHK

 • EHEC9E Základy veřejné správy - VSRRCH

 • EHEL5E Základy veřejné správy - VSRRL

 • EHET4E Základy veřejné správy - VSRRSUT

 • EHES4E Základy veřejné správy - VSRRS

 • EHA70E Základy veřejné správy-HK

 • EHE02E Ekonomická sociologie - PAEN, PAAN

 • EHE36E Etika ve veřejné správě - VSRRN

 • EHEL9E Etika ve veřejné správě - VSRRLN

 • EHZ04Z Filosofie - KRAJ, EKOL, KPU

 • EHEA9E Foreign Policy and International Relations - EADAN

 • EHEA0E Fundamentals of Political Science - BA

 • EHEA3E Rural Development - EMN

 • EHE09E Politologický seminář - PAA, VSRR

 • EHZ74Z Politologie - DUTSS/2

 • EHE54E Politologie regionálního rozvoje - PAEN

 • EHI03E Rural Development

 • EHE01E Rural Sociology - EM

 • EHE13E Rurální sociologie - PAE

 • EHE73E Rurální sociologie - PAE komb.

 • EHZ03E Sociální geografie a aplikace demografie v územním plánování

 • EHEH4E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRHKN

 • EHEM6E Sociální politika - VSRRMN

 • EHE28E Sociální politika - VSRRLN

 • EHE77E Sociologie ve veřejné správě - VSRRHK

 • EHET5E Sociologie ve veřejné správě - VSRRSUT

 • EHV57E Sociologie venkova a zemědělství

 • EHV71E Sociologie venkova a zemědělství

 • EHA07E Sociologie venkova a zemědělství -AF

 • EHA71E Sociologie venkova a zemedelstvi AF DS

 • EHEK9E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRKN

 • EHET8E Politologie regionálního a venkovského rozvoje - VSRRSUTN

 • DEHEM4YA Methodology of Research

 • EHEK6E Politologie - VSRRK

 • EHEL2E Politologie - VSRRL

 • DEHES1Z Metodologický seminář

 • DEHES2Z Metodologický seminář

 • DEHEE1YA Regional and rural development in europian and global context

 • DEHEA6Y Sociologie venkovského prostoru DSP

 • EHEL1E Úvod do regionalistiky - VSRRL

 • EHEL3E Základy regionálního rozvoje - VSRRL

 • EHES1E Politologie - VSRRS

 • EHES2E Úvod do regionalistiky - VSRRS

 • DEHEH8Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP

 • DEHE04Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP

 • DEHA06Y Metodologie vědy - DSP - AF

 • DEHE04YA Public Administration and Regional Development DSP

 • DEHEE1Y Regionální a rurální rozvoj v evropském a globálním kontextu

 • DEHE03YA Social Networks Acters and Institutions in Regional Development DS

 • DEHE02Y Sociální rozvoj oblastí v ČR - DSP

 • DEHEK1Y Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji - DSP

 • DEHE03Y Sociální sítě, aktéři a instituce v regionálním rozvoji - DSP

 • DEHEH7Y Sociologie venkovského prostoru DSP

 • DEHEE2Y Veřejná správa a regionální rozvoj DSP

 • EHEA6E Introductory Social Research Methods - EM

 • EHEH8E Politologie - VSRRHK

 • EHEH7E Úvod do regionalistiky - VSRRHK

 • EHEA2E Methods of Social Research - EMN

 • EHE18Z_2 Sociologie venkova a zemědělství s anglickou terminologií - 2. semestr

 • EHEH5E Sociální a regionální rozvoj - VSRRHKN

 • EHEH9E Základy regionálního rozvoje - VSRRHK

 • EHEJ2E Politologie - VSRRJ

 • EHEJ1E Úvod do regionalistiky - VSRRJ

 • EHEJ3E Základy regionálního rozvoje - VSRRJ