Katedra humanitních věd
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Publikace Vyhledávání »

Zrušit filtr

Článek v odborném periodiku

ZAGATA, L. Consumers’ beliefs and behavioural intentions towards organic food. Evidence from the Czech republic. APPETITE, 2012, roč. 59, č. 1, s. 81-89. ISSN: 0195-6663.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. A RESIDENTIAL AREA CITIZENS´ ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT OF LIVING IN THE DOMESTIC AND EUROPEAN CONTEXT . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 225-232. ISSN: 1211-8516.

HUDEČKOVÁ, H. Agricultural research: traditions and innovations in sociological monografical studies . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 6, s. 241 - 249. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. – HUDEČKOVÁ, H. Agriculture and farming related activities: their actors and position in LEADER approach . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 6, s. 245 - 262. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. Agriculture, communities, and new social movements: East European ruralities in the process of restructuring. Journal of Rural Studies, 2008, roč. 24, č. 2, s. 161 - 171. ISSN: 0743-0167.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

KOPŘIVA, R. Analytické možnosti využití preferenčních hlasů při výzkumu volebního chování ve volbách zastupitelstev obcí. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 315-333. ISSN: 1803-8220.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza postoje občanů karlovarského kraje k životnímu prostředí. Auspicia, 2013, roč. ročník X, č. 1, s. 184-187. ISSN: 1214-4967.

MAŘÍKOVÁ, P. – HEROVÁ, I. Area protection in views of its residents. European Countryside, 2010, roč. 2, č. 4, s. 195 - 208. ISSN: 1803-8417.

ZAGATA, L. – HÁDKOVÁ, Š. – MIKOVCOVÁ, M. Basic outline of the problem of the "ageing population of farmers" in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 1, s. 89-96. ISSN: 1804-1930.

ZAGATA, L. Bio cash-cow? Context and content of Czech organic farming. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 1, s. 45 - 53. ISSN: 0139-570X.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Charakter lokální politiky v suburbánním politickém prostoru. Acta Politologica (on-line verze), 2012, roč. 4, č. 3, s. 284-305. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. Citizens’ local political participation in the Czech Republic: rural-urban comparison. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 2007, č. 1, s. 21 - 29. ISSN: 0139-570X.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. Comparative Study of Ongoing Adult Learning in Public Services And Non-Profit Sector (Case Study). Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 5, s. 239-251. ISSN: 1803-1617.

SUTHERLAND, L. – PETER, S. – ZAGATA, L. Conceptualising multi-regime interactions: The role of the agriculture sector in renewable energy transitions. RESEARCH POLICY, 2015, roč. 44, č. 8, s. 1543-1554. ISSN: 0048-7333.

KMENT, P. – ČOPÍK, J. Countryside and peasantry. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 301-302. ISSN: 0139-570X.

MAŘÍKOVÁ, P. Countryside in the Czech Republic – determination,. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 2007, č 6, s. 247-255. ISSN: 0139-570X.

MAJEROVÁ, V. – PAVLÍKOVÁ, G. – MAŘÍKOVÁ, P. Current Social Structure of Agricultural Workers in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 11, s. 508-521. ISSN: 0139-570X.

ZAGATA, L. Czech LETS (empirical study on local complementary currencies in the Czech Republic). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 6, s. 225 - 230. ISSN: 0139-570X.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. – KREPL, V. Czech Republic’s environmental development cooperation with Central Asia. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 3, s. 158-163. ISSN: 0231-5742.

ZAGATA, L. – SUTHERLAND, L.; idPublikace = 69364; Název: Deconstructing the ‘young farmer problem in Europe’: Towards a research agenda-- Neexistuje podtyp publikace --

ČMEJREK, J. Demokratický deficit v lokálním politickém prostoru ČR: možnosti a meze analýzy. ..., 2013, roč. 5, č. 2, s. 178-186.

KMENT, P. – KREPL, V. – KAPILA, P. Development Assistance and Poverty Reduction in Central Asia. Agricultura tropica et subtropica, 2014, roč. 47, č. 1, s. 36-41. ISSN: 0231-5742.

PECHROVÁ, M. – BOUKALOVÁ, K. Differences among czech local action groups in using selected principles of LEADER . Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 41-48. ISSN: 1211-3174.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobročinnost a dobrovolnictví a jejich vliv na regionální rozvoj. ..., 2014, roč. 11, č. 3, s. 33-44. ISSN: N.

VARVAŽOVSKÁ, P. Dobrovolné společenství místní akční skupiny jako jeden z aktérů regionálního rozvoje . Auspicia, 2010, roč. VII, č. 1, s. 29 - 33. ISSN: 1214-4967.

KREPL, V. – KMENT, P. – VALIŠ, Z. Environmental development in Central Asia: towards sustainability?. Agricultura tropica et subtropica, 2013, roč. 46, č. 2, s. 73-78. ISSN: 0231-5742.

ČMEJREK, J. – WURST-HAŠOVÁ, B. EU Strategy for the Danube Region. ..., 2012, roč. 8, č. 1, s. 107-117.

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. Faktory ovlivňující rozhodování potencionálních uchazečů o vysokoškolské vzdělávání v kontextu soudobé znalostní společnosti. Orbis scholae. , 2012, roč. 6, č. 1, s. 69-83. ISSN: 1802-4637 .

KAŇKOVÁ, E. – KOCMÁNKOVÁ, L. FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČR – 1. ČÁST. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

ZAGATA, L. How organic farmers view their own practice: results from the Czech Republic. Agriculture and Human Values, 2010, roč. 27, č 3, s. 277-290. ISSN: 0889-048X.

ZAGATA, L. – LOŠŤÁK, M. In Goodness We Trust. The Role of Trust and Institutions Underpinning Trust in the Organic Food Market. Sociologia Ruralis, 2012, roč. 52, č. 4, s. 470-487. ISSN: 0038-0199.

HUDEČKOVÁ, H. Integration and independence in the perspective of rural municipalities. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 12, s. 596 - 604. ISSN: 0139-570X.

KUČEROVÁ, E. Knowledge, Power and Sustainability in Contemporary Rural Europe. Sociologia Ruralis, 2008, roč. 3, č. 3, s. 292 - 312. ISSN: 0038-0199.

HUSÁK, J. – KOPŘIVA, R. Komunitní vzdělávání ve venkovském prostoru – koncept a aplikace v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 34-38. ISSN: 1214-9187.

KUBÁLEK, M. – BUBENÍČEK, V. Konfliktní linie v malých obcích. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 30 - 45. ISSN: 1803-8220.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Kontinuita a diskontinuita ve vývoji lokální politické reprezentace. Dva přelomy v politickém životě tří municipalit. Acta Protozoologica, 2009, roč. 1, č. 3, s. 284 - 304. ISSN: 0065-1583.

ANTOŠOVÁ, G. – ARIAS GÓMEZ, H. La región de Liberec como destino turístico: un análisis de caso en la República Checa. Cuadernos de Desarrollo Rural, 2014, roč. 11, č. 73, s. 39-59. ISSN: 0122-1450.

HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. LEADER in the Czech Republic and the farming sector. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 11, s. 553 - 563. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. Limits of the applicability of the social structural model in Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4, s. 23 - 33. ISSN: 1804-1930.

ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. Lokální demokracie a venkovská samospráva v první polovině 20. století – příklad obce Bohuslavice (dnes okres Náchod). Východočeské listy historické. , 2011, roč. 28/2011, č. 1, s. 75-99. ISSN: 1211-8184 .

ČOPÍK, J. – ČMEJREK, J. Lokální politické stranictví na českém venkově od sklonku 19. století do roku 1945. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č 1, s. 47-66. ISSN: 1210-6860.

URBANOVÁ, M.; idPublikace = 67791; Název: Malá města Středočeského kraje jako aktéři meziobecní spolupráce-- Neexistuje podtyp publikace --

ZAGATA, L. Matthew Reed: Rebels for the soil: The rise of the global organic food and farming movement. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č. 6, s. 308-309. ISSN: 0139-570X.

KUBÁLEK, M.; idPublikace = 61378; Název: Meaning of Legitimacy in Local Political Process-- Neexistuje podtyp publikace --

MAJEROVÁ, V. Metodologické aspekty výzkumu českého venkova po vstupu do EU. Zemědělská ekonomika, 2005, roč. 0, č. 0, s. 27 - 31. ISSN: 0139-570X.

KMENT, P. Michal Kořan: Člověk, poznání a mezinárodní politika: Pragmatismus a vědecký realismus jako filozofie vědy v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy, 2011, roč. 46, č 2, s. 106-109. ISSN: 0323-1844.

VARVAŽOVSKÁ, P. Mikroregion jako možnost odpovědnosti obcí za životní prostředí. Auspicia, 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-53. ISSN: 1214-4967.

LOŠŤÁK, M. New possibilities of identifying social capital for its use in sustainable rural development. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 2, s. 57 - 63. ISSN: 0139-570X.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. Osadní výbory a jejich samosprávný potenciál. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 62 - 72. ISSN: 1803-8220.

MIKOVCOVÁ, M.; idPublikace = 67356; Název: Ožívání městského společenství: případ komunitních zahrad v Praze-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. Participation of Non-Profit Organizations in the Area of Social Services in the Monitored Region the municipaliti's potential. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 69 - 77. ISSN: 1212-3285.

VARVAŽOVSKÁ, P. – SOBOTKOVÁ, I. Podpora životního prostředí a cestovního ruchu dobrovolným svazkem obcí. Trendy v podnikání, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 64-71. ISSN: 1805-0603.

ČMEJREK, J. Political mediation and participation in the Czech rural areas. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 12, s. 575 - 581. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. POSSIBILITIES OF APPLYING A CONTENT ANALYSIS DURING THE STUDY OF ENDOGENOUS FACTORS OF REGIONAL DEVELOPMENT. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 100-108. ISSN: 1214-4967.

HUSÁK, J. – VOLKÁNOVÁ, M. PREFERENCES OF POTENTIAL APPLICANTS FOR UNIVERSITY EDUCATION AND THE “LEARNING ECONOMY”. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 2, s. 77-88. ISSN: 1803-1617.

KOPŘIVA, R. – HUSÁK, J. Preferenční hlasy a jejich využitelnost při studiu komunálních stranických systémů. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1, s. 151-160. ISSN: 1214-4967.

LOŠŤÁK, M. – HUDEČKOVÁ, H. Preliminary impacts of the LEADER+ approach in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 249-265. ISSN: 0139-570X.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

ČOPÍK, J. Proměny lokálních politických mechanismů v prostředí české územní samosprávy. Acta Politologica (on-line verze), 2013, roč. 5, č. 2, s. 125-142. ISSN: 1803-8220.

HUSÁK, J. Regional policy of the European Communities and cross-border cooperation within the South Bohemia Region. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 6, s. 292-300. ISSN: 0139-570X.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rozvojová spolupráce České republiky s postsocialistickou Asií. ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2011, roč. 19, č 3, s. 29-41. ISSN: 0572-3043.

SÁLUS, J. – KMENT, P. Rozvojové potenciály, krizové prvky a čerpání rozvojových prostředků pro komunitu Tábor. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 28-44. ISSN: 1805-3246.

VARVAŽOVSKÁ, P. Rozvojový potenciál mikroregionu a jeho vnímání občany. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 23-28. ISSN: 1214-4967.

KMENT, P. – KOCMÁNKOVÁ, L. Rural and environmental concern – focus on the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2012, roč. 58, č. 4, s. 191-199. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. – HUSÁK, J. Rural school in the context of community-led local development. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 1, s. 33-40. ISSN: 1211-3174.

KMENT, P. – KREPL, V. Social Background of Environmental Development Aid in Central Asia. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 4, s. 261 - 265. ISSN: 0231-5742.

MAJEROVÁ, V. Social factors influencing the differences between developed and less developed regions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 513 - 517. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. Social structural model and voting behaviour under the conditions of Czech rural areas. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. III, č. 3, s. 45-52. ISSN: 1804-1930.

KOPŘIVA, R. – ČOPÍK, J. SOCIÁLNÍ STRUKTURA A JEJÍ PROJEKCE DO VOLEBNÍHO CHOVÁNÍ V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH – PŘÍPADOVÁ STUDIE MĚSTA ŽATCE. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 150-157. ISSN: 1214-4967.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. – KMENT, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

SÁLUS, J. – MAŘÍKOVÁ, P. SOCIOLOGICAL RESEARCH OF RURAL AREAS IN THE CZECH REPUBLIC AND COOPERATING AMONG EXPERTS. European Countryside, 2014, roč. 6, č. 3, s. 243-253. ISSN: 1803-8417.

VARVAŽOVSKÁ, P. Spolupráce obcí v mikroregionu a občanská participace. Auspicia, 2011, roč. VIII, č. 2, s. 10-23. ISSN: 1214-4967.

KOPŘIVA, R. Stabilita volební podpory politických stran v komunálních volbách. Acta Politologica (on-line verze), 2010, roč. 2, č. 3, s. 3 - 16. ISSN: 1803-8220.

HEROVÁ, I. Strategy of Management of Natural Resources in the Czech Rural Areas in the Concept of Sustainable Development. Zemědělská ekonomika, 2007, roč. 2, č. 53, s. 74 - 88. ISSN: 0139-570X.

HUDEČKOVÁ, H. Svatý Jan pod Skalou: Case study about the integration of small rural settlements. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 1, s. 9 - 20. ISSN: 0139-570X.

HUSÁK, J.; idPublikace = 55495; Název: Synergy of social and human capital in rural development – Czech and German cases-- Neexistuje podtyp publikace --

HUDEČKOVÁ, H. – BALZEROVÁ, H. The adaptability of stakeholders of rural development in the Czech Republic on new approaches . AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 2, s. 3 - 13. ISSN: 1804-1930.

ZAGATA, L. The analysis of the current forms of organic chicken husbandry in the Czech Republic and their social consequences. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2009, roč. 55, č. 6, s. 271 - 283. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. – KUČEROVÁ, E. The impacts of local endogenous initiatives on the public (the case of the Tradice Bílých Karpat). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 495 - 504. ISSN: 0139-570X.

LOŠŤÁK, M. The Influence of Intangible Forms of Capital of Farms. . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 52, č. 6, s. 251 - 262. ISSN: 0139-570X.

KOCMÁNKOVÁ, L. The need of information and extension service for the countryside and its development (the opinions of local actors). Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 12, s. 583 - 596. ISSN: 0139-570X.

KUČEROVÁ, E. The Project Class in Central Europe: The Czech and Hungarian Cases. Sociologia Ruralis, 2006, roč. 46, č. 1, s. 3 - 21. ISSN: 0038-0199.

HUDEČKOVÁ, H. The renewal of the rural cultural heritage of the Czech Republic with the support of regional policy. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2007, roč. 53, č. 11, s. 505 - 512. ISSN: 0139-570X.

POLIŠENSKÝ, M. The significance of the personality of knowledge:its contribution in creating and utilizing the system of knowledge in organization . Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 6, č. 52, s. 289 - 300. ISSN: 0139-570X.

KOPŘIVA, R. – KOTÁSKOVÁ, S. – MAITAH, M. The System of Appointment of Local Political Bodies as a Factor of Social Development. Social Sciences, 2015, roč. , č. 3, s. 362-368. ISSN: 1818-5800.

ARIAS GÓMEZ, H. – ANTOŠOVÁ, G. Tourist's Perceptions in the Liberec Region. Czech Journal of Tourism, 2014, roč. 3, č. 1, s. 43-61. ISSN: 1805-3580.

ZAGATA, L. Towards Conscientious Food Consumption: Exploring the Values of Czech Organic Food Consumers. ..., 2014, roč. 38, č. 3, s. 243-250. ISSN: N.

ČOPÍK, J. – KMENT, P. Úholičky ve 20. století. Samospráva a rozvoj menší obce v blízkosti velkého města. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. (Středočeský vlastivědný sborník.) , 2011, roč. 29/2011, č. 1, s. 90-119. ISSN: 0862-2043 .

KEKEN, Z. – TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. – HEROVÁ, I. Umístění lokalit pro akumulaci povrchových vod vzhledem k typu krajiny a informovanosti veřejné správy. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 175-181. ISSN: 0374-5651.

HUSÁK, J.; idPublikace = 62214; Název: Venkovské komunitní školy na území MAS Pošumaví.-- Neexistuje podtyp publikace --

VARVAŽOVSKÁ, P. Význam neziskových organizací v oblasti sociálních služeb. Kontakt, 2008, roč. 10, č. 1, s. 85 - 88. ISSN: 1212-4117.

KMENT, P. – SÁLUS, J. – BLAŽEK, D. Vzdělání a další faktory rozvoje města Tábor. Media4u Magazine, 2013, roč. 10, č. 1, s. 43-48. ISSN: 1214-9187.

KMENT, P. Vzdělání v rozvojových zemích a index lidského rozvoje. Media4u Magazine, 2012, roč. 9, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214-9187.

KMENT, P. – KREPL, V. Water management and development assistance: focused on Uzbekistan. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 2, s. 97-101. ISSN: 0231-5742.

Odborná monografie

MAJEROVÁ, V. – ČMEJREK, J. – HEROVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, P. – PAVLÍKOVÁ, G. Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti. Praha: ČZU Praha, 2005. 165s. ISBN 80-213-1274-2.

ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. – VARVAŽOVSKÁ, P. Consumer Decision-Making Trends for the Purchase of Food Products. Praha: PowerPrint, 2014, 83s. ISBN 978-80-87994-14-6.

ČMEJREK, J. – BUBENÍČEK, V. – ČOPÍK, J. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Specifika politického života v obcích ČR. Praha: Grada, 2010. 224s. ISBN 978-80-247-3061-5.

KMENT, P.; idPublikace = 59944; Název: Environmentální rozměr rozvoje venkova a regionů-- Neexistuje podtyp publikace --

BOHÁČKOVÁ, I. – ANTOUŠKOVÁ, M. – BROŽOVÁ, I. – ČERVENÁ, G. – HUDEČKOVÁ, H. – LOŠŤÁK, M. – MALÁ, Z. – TOMŠÍK, K. Finanční podpora zemědělství a regionálního rozvoje - vybrané aspekty. Praha: Powerprint Praha, nakladatelství s vědeckou redakcí, 2011. 126s. ISBN 978-80-87415-32-0.

POLIŠENSKÝ, M. Finanzkatastrophen und Spekulanten. Praha: Transal Books, 1995. 173s. ISBN 80-900954-2-0 .

MARTIŠ, M. – PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – HEROVÁ, I. – TOBOLOVÁ, B. – HOUDEK, K. – ŠIŠÁK, L. – MAŘÍKOVÁ, P. – BUKÁČEK, J. – NAWRATH, M. Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2013, 112s. ISBN 978-80-7458-030-7.

ČMEJREK, J. Obce a regiony jako politický prostor. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2008. 165s. ISBN 978-80-87197-00-4.

HERÁK, D. – KRUPIČKA, J. – LANDA, I. – LOŠŤÁK, M. – VAŠÁK, J. – JUANOLA FREIXAS, A. – KALUŽNIČINOVÁ, Š. – LEMIERE, J. – BOINON, J. – NICOLARDOT, B. – THIEBAUT, L. – TROUCHE, G. – SENCEBE, A. – RISOUDY, B. – TOMA, J. – LAMY, L. – GRANGE, C. – CASTEL, T. – PRETET, J. – UBERTOZI, M. – VARCHENKO, O. – VASYLKISKIJ, S. – VOROBEJCHIK, V. – DANILENKO, A. – DANYLENKO, V. – DYMAN, T. – KIVA, M. – KOZAK, L. – KRYSANOV, D. – KURCIK, V. – LUZAN, P. – MAZUR, T. – MEDVEDEVA, O. – SALO, V. – SLOBODENIK, O. – TKACUK, V. – CORNOVOL, M. – SHUBRAVSKA, O. – JAKOVENKO, O. Osnovy staleho rozvvytky agrarnogo sektora. Bíla Cerkev, Ukrajina: Bila Cerkva State Agrarian University - Bilotserkivskyy natsionalnyy ahrarnyy universytet, 2010. 304s. ISBN 978-966-2122-02-2.

ČMEJREK, J. – ČOPÍK, J. – KOPŘIVA, R. – BUBENÍČEK, V. – KOCIÁNOVÁ, J. – WAGNEROVÁ, J. Participace občanů na veřejném životě venkovských obcí ČR. Praha: Kernberg Publishing, 2009. 133s. ISBN 978-80-87168-10-3.

ŠTEFKOVÁ, M. – HÁDKOVÁ, Š. – MIKOVCOVÁ, M. Podpora trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím programu rozvoje venkova 2007-2013. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2014, 5s. ISBN 978-80-87472-71-2.

ČOPÍK, J. Proměny a kontinuita české komunální politiky. Územní samospráva v nové době (1850–2010). Díl I – Do roku 1945. Praha: Scriptorium, 2014, 320s. ISBN 978-80-87271-89-6.

POLIŠENSKÝ, M. The Language and Origin of the Etruscans. Prague: Transal Books, 1991. 298s. ISBN 8O-9OO954--O-2.