Katedra informačního inženýrství
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Výzkumné projekty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • AMIMADES-Inteligence prostředí pro podporu manažerského rozhodování
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana DrSc., 2006-2008

 • Analýza a návrh aplikace Business Intelligence ve studijní a ekonomické agendě PEF ČZU
  GA PEF, Martin Závodný, 2010-2010

 • Architektury a technologie využitelné při tvorbě Business Intelligence systémů
  GA PEF, Martin Závodný, 2012-2012

 • DEPIES - Rozhodovací procesy v inteligentních prostředích
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana DrSc., 2015-2017

 • Expertní monitoring šíření varroázy včel v ČR
  Technologická agentura ČR, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

 • Implementace metody BORM Points v prostředí case nástroje
  GA PEF, Ing. Jiří Brožek Ph.D., 2008-2008

 • Informační portál studentů doktorského studia oboru Informační management
  GA PEF, Ing. Jiří Brožek Ph.D., 2007-2007

 • Inteligentní nástroje pro hodnocení relevance a strukturování obsahu obecných a specializovaných zdrojů dat a znalostí
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Ivan Vrana DrSc., 2006-2011

 • Komparace nástrojů pro implementaci metodiky ITIL
  GA PEF, Ing. Jan Pinta, 2011-2011

 • Komplexní virtuální prostředí předmětů katedry operační a systémové analýzy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Martin Pelikán Ph.D., 2005-2005

 • Metodický rámec pro řízení moderních ICT projektů
  GA PEF, Ing. Robert Pergl Ph.D., 2006-2006

 • Metodický rámec vytváření znalostních řešení pro resort zemědělství
  GA PEF, Ing. Petr Kedaj, 2013-2014

 • Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněni
  Ministerstvo kultury ČR, doc. Ing. Vojtěch Merunka Ph.D., 2011-2015

 • Metodika návrhu relační databáze a webového rozhraní pro dynamický GIS
  GA PEF, Ing. Jakub Konopásek, 2013-2014

 • Metody automatizovaných transformací modelů v informačních systémech
  GA PEF, Ing. Jakub Tůma, 2012-2013

 • Modelování procesů pomocí Petriho sítí
  GA PEF, Ing. Martin Papík Ph.D., 2008-2008

 • Modelování v prostředí mobilních zařízení s využitím DSM
  GA PEF, Ing. Martin Plas, 2011-2012

 • Nástroj pro návrh a demonstraci algoritmů
  GA PEF, Ing. Martin Papík Ph.D., 2006-2006

 • Nástroj pro podporu orchestrace v servisně orientované architektuře
  GA PEF, Ing. Jiří Brožek Ph.D., 2009-2009

 • Nástroj pro procesní modelování
  GA PEF, Ing. Martin Papík Ph.D., 2007-2007

 • Návrh konceptu metodiky pro zavádění rozsáhlých Business Intelligence (BI) řešení a identifikace kritických bodů v rámci BI projektů
  GA PEF, Martin Závodný, 2008-2008

 • Návrh metodiky analýzy, nasazení a rozvoje Business Intelligence systémů
  GA PEF, Martin Závodný, 2009-2009

 • Plánování projektových zdrojů s ohledem na náklady projektu v podmínkách neurčitosti
  GA PEF, prof. Ing. Ivan Vrana DrSc., 2011-2012

 • Potenciál otevřených dat v rezortu zemědělství se zřetelem na jejich korektnost a agregovatelnost
  GA PEF, doc. Dr. Ing. Václav Vostrovský, 2016-2017

 • Simulace počítačové sítě pomocí Petriho sítě
  GA PEF, Ing. Martin Papík Ph.D., 2008-2008

 • SMEW - Inteligentní prostředí na pracovištích
  Grantová agentura ČR, prof. Ing. Ivan Vrana DrSc., 2010-2012

 • Využití moderních informačních prostředků pro výběr zaměstnanců v různých oborech
  GA PEF, Ing. Tomáš Martínek, 2012-2013