PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Legenda k učebnám

 

C 14
Provozně ekonomická fakulta - nová budova
C 24
E 323
Provozně ekonomická fakulta, II. patro
S 4 Kolej BCD, suterén, vstup ze zadní strany
JIH 10
kolej JIH, přízemí vpravo
JIH S17
kolej JIH, suterén, vstup ze zadní strany koleje
JIH S18
JIH S19
JIH S23
JIH S24
JIH S25
JIH S26
JIH S29
EA 111
budova Aritma, katedra jazyků, přízemí