Katedra jakosti a spol. strojů
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

V poslední době je vědecko-výzkumná činnost zaměřena především na problematiku technické diagnostiky a optimalizaci diagnostických postupů a algoritmů, na vývoj diagnostických metod, na metodiku diagnostiky, na optimalizaci systémů provozní péče o stroje, na logistické problémy údržby strojů, na problematiku spolehlivosti strojů, na optimální obnovu strojů a výrobních zařízení a na počítačovou podporu ve všech oblastech provozní péče.

 

Výsledky vědecko-výzkumné práce byly zpočátku publikovány především formou výzkumných zpráv, disertačních a habilitačních prací. Později přistoupily výzkumné zprávy zpracované v rámci tzv. vedlejší hospodářské činnosti. V dalším období byly výsledky publikovány především ve sbornících vědeckých prací fakulty. Později získávají větší podíl publikace formou přednášek a posterů na vědeckých konferencích. Asi od roku 2000 jsou hlavní formou publikování výsledků vědecko-výzkumné práce vědecké a odborné časopisy především pak v mezinárodně uznávaných databázích Web of Sciences a Scopus. Od roku 2006 do současnosti publikovali pracovníci a doktorandi katedry několik desítek příspěvků ve vědeckých a recenzovaných časopisech. Kromě toho přednesli několik stovek referátů na vědeckých a odborných konferencích, přihlásili několik patentů a užitných vzorů.

 • Diagnostické měření a modelování s podporou PC
  GA TF, Ing. Bohuslav Peterka Ph.D., 2008-2008

 • European Maintenance: Professional Skills for Maintenance Managers and Maintenance Engineers
  Evropská komise, prof. Ing. Vladimír Jurča CSc., 2006-2008

 • Informační systém monitoringu efektivity a výkonnosti výrobních zařízení - OEE-DTM
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, prof. Ing. Vladimír Jurča CSc., 2010-2011

 • Komparace tribotechnických metod pro stanovení částic
  GA TF, Ing. Kateřina Veselá, 2013-2013

 • Kvalita práce a energetická náročnost mulčovače s vertikální osou rotace při použití různých tvarů žacího stroje
  GA TF, 2015-2015

 • Laboratorní tribometrické zkoušky biologicky odbouratelných převodových olejů
  GA TF, Ing. Zdeněk Aleš Ph.D., 2008-2008

 • Modelování brzdné dráhy silničních motorových vozidel
  GA TF, doc. Ing. Martin Pexa Ph.D., 2006-2006

 • Multisignální diagnostika výkonových částí elektrického příslušenství strojů
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Bohuslav Peterka Ph.D., 2005-2005

 • Optimalizace řízení spolehlivosti a environmentálních aspektů strojů
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Václav Legát DrSc., 1999-2004

 • Osciloskopicka diagnostika elektronicky rizenych systemu
  GA TF, Ing. Bohuslav Peterka Ph.D., 2004-2004

 • Porovnání vlivu biopaliv na emise a spotřebu paliva u NRSC testu traktoru
  GA TF, doc. Ing. Martin Pexa Ph.D., 2010-2010

 • Přesnost měření výkonových parametrů ve válcové zkušebně
  GA TF, doc. Ing. Martin Pexa Ph.D., 2009-2009

 • Stanovení přesnosti modelové brzdné dráhy
  GA TF, Ing. Jiří Porazil, 2010-2010

 • Systém měření multiparametrických diagnostických signálů
  GA TF, Ing. Bohuslav Peterka Ph.D., 2006-2006

 • Tvorba multimediálních učebních textů pro výuku předmětu Servisní logistika
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, prof. Ing. Václav Legát DrSc., 2004-2004

 • Vliv biopaliva a provozních parametrů na kouřivost motoru
  GA TF, Ing. Lucie Kašparová, 2012-2012

 • Vliv biopaliva na úplné charakteristiky motoru
  GA TF, doc. Ing. Martin Pexa Ph.D., 2011-2011

 • Vliv tvaru žacího nástroje na proudění vzduchu v pracovním prostoru mulčovače s vertikální osou rotace
  GA TF, 2016-2016

 • Vliv způsobu provozu spalovacího motoru na množství nečistot v motorovém oleji
  GA TF, Ing. Jindřich Pavlů, 2012-2012

 • Využití butanolu ve spalovacích motorech generátorů
  CIGA, 2015-2016

 • Využití satelitního monitoringu pro sledování provozních parametrů strojů
  GA TF, Ing. Jindřich Pavlů, 2014-2014