Katedra jakosti a spol. strojů
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Témata BP Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza logistických procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2014/15 LS - TF

 • Analýza logistiky ve zvoleném podniku
  Hladík Tomáš - 2014/15 LS - TF

 • Analýza možností měření otáček spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza možností využití elektropohonu u zemědělských strojů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza používaných aditiv v motorových olejích
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza toku dílů vstupujících do předmontáže
  Hladík Tomáš - 2014/15 LS - TF

 • Analýza údržbářských intervalů sportovních leteckých zařízení
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza vlivu biopaliva na spalovací motory
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza výrobních procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2014/15 LS - TF

 • Analýza výrobních procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2014/15 LS - TF

 • Bezpečnostní listy
  Aleš Zdeněk - 2014/15 LS - TF

 • Biopaliva a konstrukce spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Diagnostika technického stavu vozovek
  Peterka Bohuslav - 2014/15 LS - TF

 • Facility management
  Legát Václav - 2014/15 LS - TF

 • Hodnocení způsobilosti procesu výroby tlačných pružin
  Aleš Zdeněk - 2014/15 LS - TF

 • Metody managementu kvality v automobilovém průmyslu
  Aleš Zdeněk - 2014/15 LS - TF

 • Metody zabezpečování jakosti
  Jurča Vladimír - 2014/15 LS - TF

 • Možnosti přestavby vozidel na LPG a CNG
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Nákladová analýza vybraných dílů s využitím SW
  Legát Václav - 2014/15 LS - TF

 • Popis dynamických metod měření zvolených provozních parametrů spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Současný sortiment minerálních maziv v České republice
  Aleš Zdeněk - 2014/15 LS - TF

 • Technické a provozní vlastnosti náplní mobilních klimatizačních jednotek
  Pošta Josef - 2014/15 LS - TF

 • Vliv biopaliv na poškození vnětových motorů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Vliv biopaliva na palivový systém spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2014/15 LS - TF

 • Analýza statických a dynamických metod měření výkonových parametrů
  Pexa Martin - 2013/14 LS - TF

 • Analýza vlivu součástí vozidel na emise při pravidelné kontrole
  Pexa Martin - 2013/14 LS - TF

 • Automatizace montáže náprav osobních automobilů
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Hluková analýza automatické převodovky
  Peterka Bohuslav - 2013/14 LS - TF

 • Logistické informační systémy rozložených vozů ve ŠKODA AUTO, a.s.
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Logistika v servisech osobních automobilů
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Prediktivní údržba
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Speciální maziva v údržbě strojů
  Pošta Josef - 2013/14 LS - TF

 • Systémový a procesní audit v automobilovém průmyslu
  Aleš Zdeněk - 2013/14 LS - TF

 • Údržba a seřizování vstřikovacích čerpadel
  Peterka Bohuslav - 2013/14 LS - TF

 • Vztah jakosti a ekonomiky
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Způsoby přeplňování spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2013/14 LS - TF

 • Analýza logistiky náhradních dílů ve Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
  Hladík Tomáš - 2012/13 LS - TF

 • Analýza renovačních metod historických strojů
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Analýza údržbářských intervalů na zvoleném stroji
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Analýza vlivu AdBlue na snížení emisí oxidů dusíku
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Analýza vlivu oleje z Jatropha Curcas na spalovací motory
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Analýza vlivu řepkového oleje na spalovací motory
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Audit systému managementu kvality
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Bezpečnost práce a protipožární ochrana
  Peterka Bohuslav - 2012/13 LS - TF

 • Centrální mazací systémy
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Centrální mazací systémy
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Facility Management
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Geometrie podvozků automobilů
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Informační systémy pro řízení údržby
  Jurča Vladimír - 2012/13 LS - TF

 • Klimatizace vozidel
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Mazání strojních součástí
  Aleš Zdeněk - 2012/13 LS - TF

 • Měření objemu a průtoku v technické diagnostice
  Peterka Bohuslav - 2012/13 LS - TF

 • Měření tlaku v pneumatikách
  Peterka Bohuslav - 2012/13 LS - TF

 • Metody ošetřování kapalných maziv
  Aleš Zdeněk - 2012/13 LS - TF

 • Otryskávání povrchů
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Přehled současných trendů v oblasti řízení výroby
  Hladík Tomáš - 2012/13 LS - TF

 • Snímače rychlosti a zrychlení pro vibrodiagnostiku
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Současný sortiment syntetických maziv v České republice
  Aleš Zdeněk - 2012/13 LS - TF

 • Údržba a diagnostika automobilových alternátorů
  Peterka Bohuslav - 2012/13 LS - TF

 • Alternativní konstrukce spalovacích motorů
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Analýza logistického systému ve vybrané organizaci
  Miláčková Veronika - 2011/12 LS - TF

 • Analýza logistiky ve zvoleném podniku
  Hladík Tomáš - 2011/12 LS - TF

 • Analýza provozu vozidla na LPG, zemní plyn a ropné palivo
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Analýza vlivu biopaliva na emise spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Automatické dávkovače maziva
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Logistika v nákupu
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Logistika ve skladech
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Měření síly v technické diagnostice
  Peterka Bohuslav - 2011/12 LS - TF

 • Metody řízení jakosti používané v automobilovém průmyslu
  Aleš Zdeněk - 2011/12 LS - TF

 • Metody štíhlé výroby ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s.
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Modely řízení zásob
  Kašparová Lucie - 2011/12 LS - TF

 • Nedestruktivní kapilární defektoskopie
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Osvětlení vozidel
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Palivoměry - měření spotřeby pohonných hmot
  Peterka Bohuslav - 2011/12 LS - TF

 • Posouzení technického stavu stroje subjektivními metodami
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Požadavky norem ČSN na zkoušení olejů
  Aleš Zdeněk - 2011/12 LS - TF

 • Přehled a vlastnosti startovacích akumulátorů vozidel.
  Weinfurtner Libor - 2011/12 LS - TF

 • Přehled současných trendů v managementu jakosti
  Hladík Tomáš - 2011/12 LS - TF

 • Provoz a údržba pneumatik
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Řízení zásob náhradních dílů v servisních podnicích
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Rozbor metod vážení silničních vozidel
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Stanice technických kontrol v ČR
  Jurča Vladimír - 2011/12 LS - TF

 • Stanovení limitů cen při vývoji nového výrobku v automobilovém průmyslu
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Systémy řízení zásob
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Technologie oprav malých poškození autoskel
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Vyvažování automobilových kol
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Zlepšování výrobních procesů pomocí nástrojů řízení jakosti
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Common rail
  Pošta Josef - 2010/11 LS - TF

 • Elektronické mýtné na bázi družicových navigačních systémů
  Peterka Bohuslav - 2010/11 LS - TF

 • Měření těsnosti pracovních prostorů
  Pexa Martin - 2010/11 LS - TF

 • Možnosti renovace pneumatik osobních a nákladních vozidel.
  Weinfurtner Libor - 2010/11 LS - TF

 • Návrh na zvýšení jakosti ve vybraném podniku služeb
  Jurča Vladimír - 2010/11 LS - TF

 • Systémy elektronického mýtného
  Porazil Jiří - 2010/11 LS - TF

 • Technologie a materiály pro opravy závitů
  Pošta Josef - 2010/11 LS - TF

 • Udržovatelnost a zajištěnost údržby
  Legát Václav - 2010/11 LS - TF

 • Vstřikování paliva spalovacích motorů
  Pošta Josef - 2010/11 LS - TF

 • Využití termodiagnostiky v servisní praxi
  Pexa Martin - 2010/11 LS - TF

 • Zásobovací logistika
  Legát Václav - 2010/11 LS - TF

 • Způsobilost vozidel podmínkám na pozemních komunikacích
  Peterka Bohuslav - 2010/11 LS - TF