Katedra jakosti a spol. strojů
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Témata DP Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza a optimalizace distribuční logistiky ve firmě AB plus CZ
  Hladík Tomáš - 2013/14 LS - TF

 • Implementace OHSAS 18001 ve zvolené organizaci
  Jurča Vladimír - 2013/14 LS - TF

 • Logistika skladu
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Měření spotřeby paliva vznětových a zážehových motorů při dynamickém zatěžování
  Pexa Martin - 2013/14 LS - TF

 • Možnosti zlepšení logistického systému vybrané organizace
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Nabíjení automobilových akumulátorů
  Pošta Josef - 2013/14 LS - TF

 • Návrh a realizace softwaru pro univerzální měřící jednotku
  Peterka Bohuslav - 2013/14 LS - TF

 • Návrh zlepšení procesu řízení neshodného výrobku
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Optimisation of spare parts inventories in a selected organisation.
  Hladík Tomáš - 2013/14 LS - TF

 • Systém managementu jakosti ve vybrané organizaci
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Vliv biopaliva na výkonové parametry spalovacích motorů
  Pexa Martin - 2013/14 LS - TF

 • Využití dopravní a mechanizacni kapacity pro externi údržbu za podpory systému GPS
  Legát Václav - 2013/14 LS - TF

 • Analýza a optimalizace logistických a výrobních procesů v automobilovém průmyslu
  Hladík Tomáš - 2012/13 LS - TF

 • Analýza a optimalizace výrobních procesů ve zvoleném podniku
  Hladík Tomáš - 2012/13 LS - TF

 • Analýza opotřebení spalovacího motoru stanoveného s využitím tribodiagnostiky
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Audit jakosti údržby
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Hodnocení udržovatelnosti a zajištěnosti údržby traktorů
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Loajalita zákazníků k servisním prohlídkám
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Nástroje zlepšování jakosti a jejich uplatnění v procesech povrchových úprav
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Návrh systému managementu jakosti zvoleného podniku
  Jurča Vladimír - 2012/13 LS - TF

 • Nikl v kalech čistírny důlních vod Doly Nástup Tušimice
  Pošta Josef - 2012/13 LS - TF

 • Numerické metody určení polohy z dat GPS
  Peterka Bohuslav - 2012/13 LS - TF

 • Předpověď prodeje ve společnosti NESTLE s.r.o.
  Legát Václav - 2012/13 LS - TF

 • Provozní vlastnosti motorů se systémem Common Rail
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Vliv teploty paliva na kouřivost spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Vliv tlaku vzduchu v pneumatikách na velikost brzdné síly na obvodu kola
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Vliv údržby na provozní parametry vozidel v nákladní dopravě
  Jurča Vladimír - 2012/13 LS - TF

 • Využití podtlaku v sání pro diagnostiku spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2012/13 LS - TF

 • Akustická měření v dopravě
  Peterka Bohuslav - 2011/12 LS - TF

 • Analýza logistického systému ve vybrané organizaci
  Hladík Tomáš - 2011/12 LS - TF

 • Analýza upotřebených motorových olejů
  Aleš Zdeněk - 2011/12 LS - TF

 • Analýza způsobů a kritičnosti důsledků poruch
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Benchmarking údržby
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Měření výkonových parametrů jednostopých motorových vozidel
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Metody dokumentace a vyhodnocení dopravních nehod
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Návrh systému jakosti ve zvoleném podniku
  Jurča Vladimír - 2011/12 LS - TF

 • Návrh systému kontroly nákupu a čerpání pohonných hmot ve firmě a mimo firmu
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Návrh systému managementu jakosti zvoleného podniku
  Jurča Vladimír - 2011/12 LS - TF

 • Opravy automobilových spalovacích motorů
  Pošta Josef - 2011/12 LS - TF

 • Optimalizace zásob údržby ve zvoleném podniku
  Hladík Tomáš - 2011/12 LS - TF

 • Průzkum úrovně péče o zemědělskou techniku v ČR
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Uplatnění normovaného systému managementu bezpečnosti informací ve vybrané organizaci
  Legát Václav - 2011/12 LS - TF

 • Vliv methylesteru řepkového oleje a úhlu předvstřiku na kouřivost spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Vliv světlosti potrubí na průběh brzdné síly na obvodu kola
  Pexa Martin - 2011/12 LS - TF

 • Analýza a optimalizace logistických procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Analýza a optimalizace řízení zásob ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Analýza a optimalizace řízení zásob ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Analýza a optimalizace řízení zásob ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Analýza a optimalizace výrobních procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Analýza a optimalizace výrobních procesů ve zvolené organizaci
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Implementace systému řízení jakosti ve zvoleném podniku
  Hladík Tomáš - 2010/11 LS - TF

 • Měření emisí na setrvačníkové válcové zkušebně
  Pexa Martin - 2010/11 LS - TF

 • Optimalizace olejového hospodářství ve vybraném podniku
  Aleš Zdeněk - 2010/11 LS - TF

 • Systém managementu jakosti ve vybrané organizaci
  Legát Václav - 2010/11 LS - TF

 • Vliv druhu paliva na emise spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2010/11 LS - TF

 • Vliv druhu paliva na výkonové parametry spalovacího motoru
  Pexa Martin - 2010/11 LS - TF

 • Využití satelitního monitoringu pro sledování provozních parametrů strojů
  Jurča Vladimír - 2010/11 LS - TF

 • Závady při výrobě pneumatik a jejich příčiny
  Pošta Josef - 2010/11 LS - TF

 • Zlepšení systému managementu jakosti ve společnosti SKF Ložiska, a.s.
  Aleš Zdeněk - 2010/11 LS - TF