Katedra kvality zemědělských produktů
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Expertní činnost

   Katedra se zabývá širokou škálou hodnocení kvality zemědělských produktů. V jednotlivých komoditách jsou to následující ukazatele:

v  mléce: celkový obsah tuku, bílkovin, kaseinu, laktosy, sušina, tukuprostá sušina, hustota, bod mrznutí, aktivní a titrační kyselost, obsah vápníku, močoviny, citrónové kyseliny a volných mastných kyselin,

v mléčných výrobcích: celkový obsah tuku, sušina, aktivní a titrační kyselost, obsah chloridů,

v tucích a olejích: stanovení profilu mastných kyselin, stanovení peroxidového čísla a čísla kyselosti,

v ovoci a zelenině: sušina, refraktometrická sušina, obsah a složení mono- a disacharidů,

v bylinách: sušina, antioxidační aktivita,

v mase a masných výrobcích: stanovení základního složení (voda, tuk, celkové bílkoviny, kolagen, NaCl), technologických vlastností (vaznost a barva), oxidační stabilita tuků během skladování (stanovení TBA),

Kromě toho je katedra schopna provádět senzorickou analýzu potravin za použití rozdílových, profilových či popisných metod.

Kontaktní osoby:

Živočišné produkty – Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D.

Rostlinné produkty – Ing. Oldřich Faměra, CSc.

Mléko a mléčné výrobky – doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. a Ing. Veronika Legarová, Ph.D.

Instrumentální analýza – Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Senzorická analýza – doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

 

   Laboratoř zkoušení jakosti obilovin

   V Laboratoři zkoušení jakosti obilovin je zavedena pravidelná rozborová činnost pro externí zájemce: státní a soukromé výzkumné a zkušební instituce, šlechtitelské firmy a výrobní zemědělské a zpracovatelské podniky se zaměřením na produkci obilovin a výrobků z nich. Hodnocení vzorků zrna, mouky, vlastností těsta a pečiva z pekařského pokusu je prováděno doporučenými metodami na odpovídajících přístrojích. Rozbory zajišťují zkušené laborantky (Ing. Ilona Hálová a Božena Riljáková), u kterých je možné získat potřebné informace. Komerční rozbory jsou zpracovány v rámci doplňkové činnosti. Vedoucím laboratoře je Ing. Oldřich Faměra, CSc.