Katedra kvality zemědělských produktů
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Informace pro studenty

LABORATOŘ ZKOUŠENÍ JAKOSTI OBILOVIN

   

   V Laboratoři zkoušení jakosti obilovin studenti provádějí rozborovou činnost pro bakalářské a zejména diplomové práce. Zaměření témat těchto prací je na hodnocení vzorků zrna, mouky, vlastností těsta a pečiva z pekařského pokusu ve vztahu k různým faktorům agrotechniky, přírodních podmínek, pěstitelských systémů a různých genetických materiálů.

 

AKTUÁLNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PRACÍ

 

doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Bakalářská témata:

Metody stanovení botanických insekticidů

Metody stanovení sloučenin kančího pachu

Porovnání antioxidační aktivity hladké a kadeřavé petržele naťové

Porovnání profilu mastných kyselin kravského a mateřského mléka

Porovnání složek albuminových mlék

Použití senzorů pro hodnocení organoleptických vlastností potravin

Složení psího mléka a faktory, které jej ovlivňují

Tvorba oxidačních produktů triacylglycerolů a sterolů během tepelného namáhání lipidů z hlediska hygienické kvality

Magisterská témata:

Detekce a stanovení složek kančího pachu metodami senzorické analýzy

Detekce a stanovení složek kančího pachu pomocí plynové chromatografie

Hodnocení kvality konopného oleje

Izolace a základní charakteristika kvasových kultur

Porovnání antioxidační aktivity čerstvých a sušených bylin

Porovnání antioxidační aktivity ovoce a zeleniny v závislosti na způsobu jejich pěstování

Stanovení antioxidantů hladké a kadeřavé petržele naťové

Validace HPLC metody pro stanovení konzervačních látek v potravinách

Zavedení a ověření metody na odhad glykemického indexu v potravinách

 

Ing. Oldřich Faměra, CSc.

Bakalářská témata:

Vliv amylázoškrobového komplexu pšeničného zrna na pekařské vlastnosti

Vliv tvrdosti zrna pšenice seté (Triticum aestivum L.) na mlynářské a pekařské vlastnosti

Vliv skladování na jakost obilovin

Vliv přídatných látek na vlastnosti pečiva

Vliv enzymových procesů na jakost sladu

Vliv kvality bílkovin pšeničného zrna na vlastnosti pečiva

Magisterská témata:

Vliv agrotechniky obilnin na výnos a jakost zrna

Vliv agrotechniky obilnin na výnos a kvalitu produkce

 

Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D.

Bakalářská témata:

Maso  přežvýkavců jako surovina pro fermentované masné výrobky

Metody hodnocení průběhu posmrtných změn

Možnosti využití ochranných kultur při zpracování masa

Možnosti použití ochranných kultur při zpracování ovoce a zeleniny

Vliv kolagenu na organoleptické vlastnosti masa a masných výrobků

Využití živočišných odpadů k výrobě krmiv pro zájmové chovy psů

Přehled antioxidantů pro masné výrobky

Změny během skladování sladkovodních ryb

Vliv myopatií na kvalitu masných výrobků

Magisterská témata:

Kvalita skladovaného medu v závislosti na technologii zpracování

Hodnocení suroviny pro tepelně opracované masné výrobky

Složení a vlastnosti masa vybraných přežvýkavců

Vliv přítomnosti kamčího pach na jakost vepřového masa

Vliv skladovacích podmínek na kvalitu rybího masa