Katedra kvality zemědělských produktů
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Přístrojové vybavení

MilkoScan – specialista doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Ph.D.

HPLC-RI - specialista doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

HPLC-UV - specialista Ing. Pavel Nový, Ph.D.

GC-FID - specialista Ing. Pavel Nový, Ph.D.

GC-MS - specialista Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Laboratoř zkoušení jakosti obilovin - specialista Ing. Oldřich Faměra, CSc.

UV/VIS spektrofotometr - specialista Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D.

Soxtherm – specialista Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D.

Mikroskop - specialista, Ing. Veronika Legarová, Ph.D.

Infraváhy – specialista Blanka Dvořáková