Katedra kvality zemědělských produktů
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Výroční zprávy

    KKZP zaměřuje svoji vědecko-výzkumnou činnost na následující oblasti: hodnocení jakosti obilovin a mouk, sledování kvality mléka a mléčných výrobků se zaměřením na možnosti způsobu využití sladké syrovátky, stanovení antimikrobiální a antioxidační aktivity léčivých rostlin, vyžití přírodních i syntetických aditivních látek pro zlepšení kvality masných a lahůdkářských výrobků, stanovení složení rostlinných a živočišných lipidů a možnosti inhibice jejich oxidace při skladování a smažení, stanovení těkavých látek pomocí plynové chromatografie a sledování organoleptických změn zemědělských produktů v průběhu skladování a zpracování.

KKZP spolupracuje s VÚM Praha s.r.o., Natura Food Additives a.s.

 

SHRNUTÍ AKTIVIT KATEDRY ZA POSLEDNÍCH 5 LET: