Katedra kvality zemědělských produktů
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Výukové prostory

    Pro přednášky i laboratorní cvičení využívá KKZP učebnu o kapacitě 24 osob. Tato učebna je propojena z jedné strany s váhovnou a z druhé strany s malou laboratoří, kde se připravují vzorky pro výuku, a myje laboratorní nádobí. Je zde umístěn také analyzátor mléka a mikroskop pro pozorování preparátů mléčných zákysových kultur. Na katedře je dále laboratoř pro měření závěrečných bakalářských a diplomových prací, pro výuku náročnějších laboratorních úloh a pro realizaci vědecko-výzkumných aktivit doktorandů a ostatních zaměstnanců KKZP. V přístrojové laboratoři katedry je umístěno instrumentální vybavení: kapalinové a plynové chromatografy. Pro uchování vzorků disponuje KKZP chladicí místností.

 

   V Laboratoři zkoušení jakosti obilovin studenti provádějí rozborovou činnost pro bakalářské a zejména diplomové práce. Zaměření témat těchto prací je na hodnocení vzorků zrna, mouky, vlastností těsta a pečiva z pekařského pokusu ve vztahu k různým faktorům agrotechniky, přírodních podmínek, pěstitelských systémů a různých genetických materiálů.