Katedra lesnických technologií a staveb
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Vedené diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza času směny a výkonnosti práce harvestoru v úmyslných těžbách
  Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

 • Analýza času směny a výkonnosti práce vyvážecího traktoru v úmyslných těžbách
  Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

 • Analýza využití lesní dopravní sítě pro cyklistiku v oblasti Oseckého lesa
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Analýza využití lesní dopravní sítě pro sport a turistiku v oblasti Konické vrchoviny
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Eroze sítě lesních přibližovacích cest v modelovém území Krušných hor
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Hodnocení vyvážecích strojů užívaných na vybraném pracovišti pomocí energetického auditu
  Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

 • Možnosti využití sítě odvozních cest pro vedení hipotras v modelovém území Krušných hor
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Návrh zpřístupnění lesních komplexů v okolí Horní Blatné na základě preferencí návštěvníků lesa
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Parametry sítě odvozních cest na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy a posouzení návrhu její dostavby
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Produkce dřeva, celková biomasa a biomasa větví čtyřletého japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na vybrané plantáži
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum možností využití lesní dopravní sítě pro různé formy sporty a turistiky v Podorlickém regionu
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Srovnání legislativy a multikriteriální analýza těžebně-dopravního procesu výroby surového dříví mezi Ruskou federací a Českou republikou
  Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

 • Stav přibližovacích cest třídy 3L, 4L pro provedení těžbeb v oblasti Šumavy
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Technicko-ekonomický rozbor práce koňského potahu
  Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

 • Technický stav sítě lesních odvozních cest na území LHC Nymburk
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Analýza těžebně-dopravního procesu u obecních (soukromých) lesů s rozlohou do 500 ha
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Analýza výkonnosti práce harvestorové technologie v nahodilých těžbách a vybraných výrobních podmínkách
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Nasazení harvestorových technologií v podrostním hospodářství s ohledem na poškození podrostu.
  doc. Ing. Václav Malík, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Návrh zpřístupnění lesních komplexů v okolí Horní Blatné na základě preferencí návštěvníků lesa
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Obsahová analýza informací v hromadných sdělovacích prostředcích utvářejících mediální obraz certifikace lesního hospodářství ČR
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Organizace státních lesů v některých zemích EU a naplňování veřejného zájmu
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Pěstování vánočních stromků
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Rozptyl biologicky odbouratelného oleje používaného k mazání řetězu motorové pily během odvětvování
  doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Vypracovat projekt hájovny
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Využití polních a lesních cest v okolí města Toužim pro cykloturistiku
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Využití terénních čtyřkolek při soustřeďování dříví v lesním hospodářství
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Analýza výkonnosti práce harvestorové technologie v nahodilých těžbách a vybraných výrobních podmínkách
  Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

 • Dispersion of Biodegradable Oil Used in Chain Saw Lubrication on Soil Surface During Delimbing
  Skoupý Alois - 2012/13 LS - FLD

 • Nasazení harvestorových technologií v podrostním hospodářství s ohledem na poškození podrostu.
  Malík Václav - 2012/13 LS - FLD

 • Vypracovat projekt hájovny
  Klč Pavol - 2012/13 LS - FLD

 • Využití terénních čtyřkolek při soustřeďování dříví v lesním hospodářství
  Natov Pavel - 2012/13 LS - FLD

 • Návrh optimálního přezimovacího zařízení pro jelení zvěř.
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Analýza těžebně-dopravního procesu u obecních lesů Jiřice
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Certifikace v lesním hospodářství jako prostředek proti nelegálním těžbám
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Institut odborného lesního hospodáře - analýza současného stavu v ČR a návrhy legislativních úprav
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Lesní pedagogika jako informační nástroj lesnické politiky
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Lesní pedagogika jako nástroj naplňování veřejného zájmu na příkladu správy lesního majetku - Lesy hlavního města Prahy
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Malá vodní elektrárna Smědá
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Modelová analýza pro stanovení výrobních nákladů a ocenění sortimentů v probírkách do 40 let v závislosti na použitém výrobním postupu
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Obsahová analýza informací v hromadných sdělovacích prostředcích utvářejících mediální obraz lesnictví v ČR
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Produktivita práce malovýkonových vyvážecích traktorů v lesích VLS, s.p., divize Hořovice
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Produktivita práce vyvážecích traktorů s nosností nad 10 tun na LS Toužim
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Rekonstrukce lesní cesty
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Soustřeďování a vyvážení dříví v obtížných terénních podmínkách
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Vypracování projektu lesní cesty
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Vypracovat projekt hájenky "Líšnice" v Orlických horách
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Výroba ochranných pokladů z odpadového materiálu snižující zatížení půdy při těžební a dopravní činnosti
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Analýza těžebně-dopravního procesu u obecních lesů Jiřice
  Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

 • Institut odborného lesního hospodáře - analýza současného stavu v ČR a návrhy legislativních úprav
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Lesní pedagogika jako nástroj naplňování veřejného zájmu na příkladu správy lesního majetku - Lesy hlavního města Prahy
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Malá vodní elektrárna Smědá
  Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

 • Modelová analýza pro stanovení výrobních nákladů a ocenění sortimentů v probírkách do 40 let v závislosti na použitém výrobním postupu
  Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

 • Obsahová analýza informací v hromadných sdělovacích prostředcích utvářejících mediální obraz lesnictví v ČR
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Produktivita práce malovýkonových vyvážecích traktorů v lesích VLS, s.p., divize Hořovice
  Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

 • Produktivita práce vyvážecích traktorů s nosností nad 10 tun na LS Toužim
  Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

 • Rekonstrukce lesní cesty
  Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

 • Soustřeďování a vyvážení dříví v obtížných terénních podmínkách
  Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

 • Vypracování projektu lesní cesty
  Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

 • Vypracovat projekt hájenky "Líšnice" v Orlických horách
  Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

 • Alternativní možnosti vyklizování dříví (LHC H.Maršov)
  prof. Ing. Ivan Roček, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Dopravní průzkum lesní cestní sítě na ŠLP Kostelec nad ČL
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Dotační politika v lesním hospodářství České republiky
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Dřevěné uhlí – přidružená lesní výroba a ekologická certifikace
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Ekonomické hodnocení vybraných technologií zpracování lesních těžebních zbytků
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Porovnání a využití odvozních souprav VOLVO s HR a bez HR
  Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Využití a budoucnost dřevoskladů v oblasti moravskoslezkého kraje
  Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Zhodnocení stavu a využití okolí Velkého Počernického rybníka
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Alternativní možnosti vyklizování dříví (LHC H.Maršov)
  Roček Ivan - 2010/11 LS - FLD

 • Dopravní průzkum lesní cestní sítě na ŠLP Kostelec nad ČL
  Klč Pavol - 2010/11 LS - FLD

 • Dotační politika v lesním hospodářství České republiky
  Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

 • Dřevěné uhlí přidružená lesní výroba a ekologická certifikace
  Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

 • Ekonomické hodnocení vybraných technologií zpracování lesních těžebních zbytků
  Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

 • Porovnání a využití odvozních souprav VOLVO s HR a bez HR
  Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD

 • Využití a budoucnost dřevoskladů v oblasti moravskoslezkého kraje
  Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD

 • Zhodnocení stavu a využití okolí Velkého Počernického rybníka
  Klč Pavol - 2010/11 LS - FLD