Katedra lesnických technologií a staveb
FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Vedené bakalářské práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza provozu elektrárny na štěpku, lesní družstvo Štoky
  Skoupý Alois - 2014/15 LS - FLD

 • Ekologické aspekty lesních cest
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Eroze lesních cest
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Myslivecké stavby a zařízení v honitbě
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Návrh sítě cyklotras a cyklostezek na území LHC Klášterec nad Ohří
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Porovnání klonů paulovnie (Paulownia) a topolu (Populus) v první vegetační sezóně z hlediska energetického využití
  Štícha Václav - 2014/15 LS - FLD

 • Porovnání legislativní nástrojů na kontrolu a regulaci lesní těžby a bezpečnosti práce ve státech Evropské unie
  Dvořák Jiří - 2014/15 LS - FLD

 • Porovnání legislativních nástrojů na kontrolu a regulaci lesní těžby a bezpečnosti práce v České Republice a vybraných státech SNS
  Dvořák Jiří - 2014/15 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v regionu Les Království
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras na území městských lesů Domažlice
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras v okolí Valašských klobouků
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě hipotras v regionu Jestřebí hory
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v přírodních parcích Klánovice-Čihadla a Šárka-Lysolaje
  Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Využití lesní štěpky
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Časová studie a výkonnost práce malých vyvážecích traktorů ve vybraných výrobních podmínkách
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Celková biomasa a biomasa větví tříletého japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na vybrané plantáži
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Faktory ohrožující lesní cestní síť
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Historický vývoj lesnické techniky v lesích ČR
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Myslivecké stavby a zařízení - možnosti dílenského zpracování
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Myslivecké stavby a zařízení v oborách
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Objemová produkce plantáže rychle rostoucích dřevin v obci Neznašov
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Produkce dřeva a růstové parametry na vybrané plantáži japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii)
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v CHKO Český kras
  Ing. Ctibor Volný - 2014/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v oblasti Třeboňska
  Ing. Ctibor Volný - 2014/06 (červen)

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Blaník
  Ing. Ctibor Volný - 2014/06 (červen)

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Železné hory
  Ing. Ctibor Volný - 2014/06 (červen)

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační využití v CHKO České středohoří
  Ing. Ctibor Volný - 2014/06 (červen)

 • Stavby a zařízení pro myslivost - objekty v honitbách
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Studie práce harvestorových technologií ve vztahu k životnímu prostředí.
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Technicko-ekonomické porovnání strojů pro vyvážení dříví firmy JPJ Forest
  doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. - 2014/06 (červen)

 • Turistické chodníky
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Výroba lesní štěpky
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Výroba, využití a obchod s lesní štěpkou
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Vývoj technických parametrů odvozních souprav
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Zhodnocení růstových parametrů a stanovení výtvarnice japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži ve Vráži u Písku
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2014/06 (červen)

 • Časová studie a výkonnost práce malých vyvážecích traktorů ve vybraných výrobních podmínkách
  Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

 • Celková biomasa a biomasa větví tříletého japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na vybrané plantáži
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Faktory ohrožující lesní cestní síť
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Historický vývoj lesnické techniky v lesích ČR
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Manipulace a soustřeďování dříví v oblasti Českomoravské vrchoviny
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Myslivecké stavby a zařízení - možnosti dílenského zpracování
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Myslivecké stavby a zařízení v oborách
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Návrh a realizace mechanizačního prostředku vhodného pro soustřeďování a odvoz surového dříví
  Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

 • Objemová produkce plantáže rychle rostoucích dřevin v obci Neznašov
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Produkce a těžba dřeva pětiletého porostu japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži v Holicích u Pardubic
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Produkce dřeva a růstové parametry na vybrané plantáži japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii)
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh cyklotras a cyklostezek v oblati Trutnovska
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v CHKO Český kras
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v oblasti Třeboňska
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Blaník
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Železné hory
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační využití v CHKO České středohoří
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Průzkum sítě hipotras na území Krkonošského národního parku
  Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

 • Seznam, rešerše a srovnání vybraných počítačových programů používaných v lesním hospodářství.
  Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

 • Stavby a zařízení pro myslivost - objekty v honitbách
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Studie práce harvestorových technologií ve vztahu k životnímu prostředí.
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Technicko-ekonomické porovnání strojů pro vyvážení dříví firmy JPJ Forest
  Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

 • Turistické chodníky
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Výroba lesní štěpky
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Výroba, využití a obchod s lesní štěpkou
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Využití lesní štěpky
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Vývoj technických parametrů odvozních souprav
  Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Zhodnocení růstových parametrů a stanovení výtvarnice japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži ve Vráži u Písku
  Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

 • Analýza obecních lesů města Chebu
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Certifikační systémy v lesnicko-dřevařském komplexu jako prostředek proti nelegálním těžbám
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Československé státní lesy a statky a sociální politika tehdejšího státu
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Lesní pedagogika - analýza současného stavu, možnosti a perspektivy
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Licence v lesním hospodářství České republiky
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Manipulace a soustřeďování dříví na Vysočině
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Možnosti sdružování drobných vlastníků lesů v regionu Středočeského kraje
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Myslivecké stavby a zařízení ve vybraném mysliveckém revíru
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Optimalizace výrobních systémů štěpkování dřeva v lesním hospodářství
  prof. Ing. Adolf Janeček, DrSc., dr.h.c. - 2013/06 (červen)

 • Organizace a správa lesů v majetku církví a církevních řádů
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Organizace s právem hospodaření ve státních lesích v zemích Evropské unie
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Podnikání v lesním hospodářství a tzv. přidružená lesní výroba
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Produkční potencíál rychle rostoucích dřevin a jejich těžba
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek na území NP Šumava v oblasti Kvilda
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras na území vojenského újezdu Brdy
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras v okolí Valašských klobouků
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a návrh sítě hipotras na území obce Hronov v CHKO Broumovsko
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity ve Vítkovickém údolí
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum a zhodnocení tras pro sportovní a rekreační aktivity na území přírodního parku Novohradské hory
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Průzkum sítě hipotras na území Krkonošského národního parku
  Ing. Ctibor Volný - 2013/06 (červen)

 • Seznam, rešerše a srovnání vybraných počítačových programů používaných v lesním hospodářství.
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Srovnání doporučených pravidel pro měření a třídění dříví z roku 2002 a 2008
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Studie typových řad lesních těžebních strojů
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Technický vývoj řezného ústrojí motorových pil a riziko opotřebení ve vybraných výrobních podmínkách
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky v regionu Říčany (Středočeský kraj)
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky ve Středočeském kraji.
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Výkonnost při práci s motorovou pilou ve vybraných výrobních podmínkách a porovnání s doporučenými normami
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Využití drátokamenných košů u lesních staveb
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vývoj harvestorové technologie - analýza konstrukce harvestorů
  Ing. Jaroslav Tománek, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vývoj traktorových nástaveb pro soustřeďování dříví v lesním hospodářství
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Zájmové a spolkové organizace českých lesníků v minulosti a v současnosti
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Zhodnocení objemového přírůstu plantáže japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) ve Vráži u Písku
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Zhodnocení růstových parametrů jednoletých a dvouletých výhonů japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži u Libštátu
  Ing. Václav Štícha, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Živnostenské podnikání v lesním hospodářství
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Analýza obecních lesů města Chebu
  Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

 • Certifikační systémy v lesnicko-dřevařském komplexu jako prostředek proti nelegálním těžbám
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Československé státní lesy a statky a sociální politika tehdejšího státu
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Lesní pedagogika - analýza současného stavu, možnosti a perspektivy
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Možnosti sdružování drobných vlastníků lesů v regionu Středočeského kraje
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Myslivecké stavby a zařízení ve vybraném mysliveckém revíru
  Klč Pavol - 2012/13 LS - FLD

 • Organizace a správa lesů v majetku církví a církevních řádů
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Organizace s právem hospodaření ve státních lesích v zemích Evropské unie
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Podnikání v lesním hospodářství a tzv. přidružená lesní výroba
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Produkční potencíál rychle rostoucích dřevin a jejich těžba
  Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek na území NP Šumava v oblasti Kvilda
  Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

 • Průzkum a návrh sítě cyklotras na území vojenského újezdu Brdy
  Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

 • Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity ve Vítkovickém údolí
  Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

 • Průzkum a zhodnocení tras pro sportovní a rekreační aktivity na území přírodního parku Novohradské hory
  Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

 • Srovnání doporučených pravidel pro měření a třídění dříví z roku 2002 a 2008
  Natov Pavel - 2012/13 LS - FLD

 • Studie typových řad lesních těžebních strojů
  Tománek Jaroslav - 2012/13 LS - FLD

 • Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky v regionu Říčany (Středočeský kraj)
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky ve Středočeském kraji.
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Výkonnost při práci s motorovou pilou ve vybraných výrobních podmínkách a porovnání s doporučenými normami
  Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

 • Využití drátokamenných košů u lesních staveb
  Tománek Jaroslav - 2012/13 LS - FLD

 • Vývoj traktorových nástaveb pro soustřeďování dříví v lesním hospodářství
  Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

 • Zájmové a spolkové organizace českých lesníků v minulosti a v současnosti
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Zhodnocení objemového přírůstu plantáže japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) ve Vráži u Písku
  Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

 • Zhodnocení růstových parametrů jednoletých a dvouletých výhonů japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži u Libštátu
  Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

 • Živnostenské podnikání v lesním hospodářství
  Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

 • Družstevní vlastnictví lesů v ČR
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomické vyhodnocení škod na lesních porostech a lesní půdě způsobených soustřeďováním nebo vyvážením dříví
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Lesy v majetku církví a církevních řádů v ČR
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Poľovnícke stavby a zariadenia v poľovníckých revíroch.
  doc. Ing. Pavol Klč, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Porovnání a technický popis mechanizovaných technologií na zpracování těžebních zbytků
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Rizikové kácení a ekonomicky nejvýhodnější způsob odstranění nevhodně rostoucích jedinců
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využívání a zpracování štěpek
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využívání vodních toků k soustřeďování a dopravě dříví
  Mgr. Ing. Michal Hrib, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Zhodnocení dopravy dříví na dřevosklad v Nové Peci z okolí Schwarzenberského kanálu v minulosti a dnes.
  Ing. Bc. Pavel Natov, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Ekonomické vyhodnocení škod na lesních porostech a lesní půdě způsobených soustřeďováním nebo vyvážením dříví
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Lesy v majetku církví a církevních řádů v ČR
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Poľovnícke stavby a zariadenia v poľovníckých revíroch.
  Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

 • Porovnání a technický popis mechanizovaných technologií na zpracování těžebních zbytků
  Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

 • Rizikové kácení a ekonomicky nejvýhodnější způsob odstranění nevhodně rostoucích jedinců
  Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

 • Využívání a zpracování štěpek
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Využívání vodních toků k soustřeďování a dopravě dříví
  Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

 • Zhodnocení dopravy dříví na dřevosklad v Nové Peci z okolí Schwarzenberského kanálu v minulosti a dnes.
  Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

 • Možnosti využití biomasy v regionu Plzeň
  doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Využití odvozních souprav v organizacích lesního hospodářství
  Ing. Zdeněk Malkovský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti využití biomasy v regionu Plzeň
  Dvořák Jiří - 2010/11 LS - FLD

 • Využití odvozních souprav v organizacích lesního hospodářství
  Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD