Katedra matematiky
TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

AKTUALITY

CVIČENÍ - MATEMATIKA (PAE, INFO)

pro studenty 2. a 3. ročníku probíhá cvičení formou konzultací, a to ve čtvrtek

18.2.2016

10.3.2016

31.3.2016

ve 12,15 v učebně 220/3

 

 

Pravidla pro získání zápočtu z matematiky

 

Student 1. ročníku prezenčního studia získá zápočet výhradně v zápočtovém týdnu od cvičícího studijní skupiny, do které je zařazen. Podmínkou získání zápočtu je přiměřená aktivní účast na cvičení. U studentů vyššího ročníku, kteří mají předmět zapsán opakovaně, zápočet zapíše zkoušející při prvním pokusu o zkoušku. Studenti kombinovaného studia nemají možnost absolvovat cvičení se studenty prezenčního studia a zápočet je jim zapsán při prvním pokusu o zkoušku. Odchylky od těchto pravidel jsou uvedeny níže.

 

Doplňková pravidla pro prezenční studium Matematiky pro PEF:

Studenti vyšších ročníků (s výjimkou oboru SyI) nemohou z kapacitních důvodů chodit na cvičení s prvním ročníkem. Jsou jim vypsány speciální konzultace několikrát za semestr.

Všichni studenti mají možnost získat bonusové body na Moodlu, které se připočítávají ke každému termínu v daném akademickém roce. Studenti, kteří opakují předmět, musejí opakovat i testy. Více informací na Moodlu.

Podmínky pro udělení zápočtu předmětu Algoritmické a numerické výpočty (TAT07E):

 

Student má nárok na zápočet, pokud během semestru získá z testů na cvičení alespoň 50% bodů. Maximální zisk z jednoho testu jsou čtyři body. K bodům z testů se ještě připočítají případné body za práci v hodině. V případě, že student nezíská příslušný počet bodů, požádá cvičícího o zadání domácí práce. Na zkoušku se pak může dostavit až tehdy, když má domácí práci cvičícím schválenu.

 

Podmínky pro udělení zápočtu z předmětu Matematika I pro obor BDREV:

 

V průběhu semestru se budou psát na cvičení dva testy (3 příklady po 10 bodech). Z každého testu musí student získat minimálně 12 bodů. Test se píše 45 minut. Student se musí prokázat příslušnými doklady.

 

  1. test: v 5. týdnu, tj. 26.10. 2015 (def. obor, inverzní funkce, asymptoty)

2. test: v 11. týdnu na cvičení, tj. 7.12. 2015

(všechna ostatní témata kromě fce dvou proměnných, která ale už může být v náhradním testu)

Náhradní termín (pro ty, co nesplnili min.počet bodů nebo byli nemocní):

7.1.2016 v 9,00 hod. v učebně 220/3

Studenti kombinované formy budou psát oba testy na blokovém cvičení 10.1.2016. Náhradní termín bude stanoven.