TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Bakalářské práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • 3D tisk
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Analýza problematiky kompozitních systémů
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
  Valášek Petr - 2017/18 LS - TF

 • Aplikace laserové technologie pro dělení materiálu
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Briketování energeticky využitelných materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Kvalita výroby částí zemědělských strojů v závislosti na použitém materiálu
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Lepení nekovových a kovových materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Materiálové a konstrukční aspekty při výrobě lyží
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Moderní metody dělení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Moderní procesy svařování elektrickým obloukem
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Moderní trendy u CNC obráběcích strojů
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Otěruvzdorné materiály pro podmínky abrazivního opotřebení
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Povrchové úpravy kovových materiálů
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Rastrovací elektronová mikroskopie
  Chotěborský Rostislav - 2017/18 LS - TF

 • Trendy v oblasti zpracování odpadů
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Trendy v oblasti zpracování polymerních odpadů
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Výroba kovových prototypů v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Výroba kovových součástí metodou 3D tisku
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Výroba plastových prototypů v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Výroba plastových součástí metodou 3D tisku
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Vysokopevné materiály pro automobilový průmysl
  Chotěborský Rostislav - 2017/18 LS - TF

 • Analýza faktorů ovlivňujících pevnost a životnost lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Analýza opotřebení strojních součástí
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Analýza perspektivních metod spojování plechů v konstrukci automobilů
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Aplikace vláknových kompozitů v konstrukci automobilů
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Bodové svařování ocelových plechů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Briketování energeticky využitelných materiálů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Hybridní kompozity
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Kompozitní materiály využívané v leteckém průmyslu
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Lepení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Lepení nekovových a kovových materiálů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti kompozitů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Obrazová analýza v metalografii
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Příprava a racionalizace procesu tlakového lití
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Realizace nákupu výrobních zařízení
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Svařování železných a neželezných kovů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Technologie lití v automobilovém průmyslu
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Vláknové kompozity v konstrukci automobilů
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Vysokopevné polymerní materiály
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Vysokopevné polymerní materiály
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Využití odporového svařování v praxi
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Využití open source platformy Netduino pro CNC řízení strojů
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Analýza mechanických vlastností vláknových kompozitů
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Aplikace kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Aplikace laserových technologií v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

 • Briketování nekovových a kovových materiálů
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Historie, současnost a perspektiva délkových měření.
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Hybridní kompozity
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Kompozity v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Lepení kovových a nekovových materiálů
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Materiálové využití druhotných surovin
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Měření parametrů drsnosti povrchu pomocí 3D
  Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

 • Metody spojování využívané v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Nanokompozity a jejich využití
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Nýtování při výrobě letadel
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Odporové svařování využívané v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

 • Porovnání možností programování CNC strojů
  Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

 • Svařování železných a neželezných kovů
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Svařování železných a neželezných kovů
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Trendy v oblasti materiálové recyklace nekovových odpadů
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Vláknové kompozity v konstrukci automobilů a ostatních dopravních prostředků
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Využití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Využití technologie lepení v praxi
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Analýza metod dělení materiálu v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Aplikace tekutých kovů v praxi
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Charakteristika přenosu kovu při navařování
  Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

 • Hodnocení odolnosti kovových materiálů proti opotřebení
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Konstrukční tvar lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Konvenční a nekonvenční metody spojování materiálu v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Materiály používané pro zvýšení životnosti zemědělských strojů zpracovávajících půdu
  Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

 • Metody a principy separace odpadů
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Metody spojování plechů v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Metody svařování a jejich využití v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

 • Nedestruktivní zkoušení materiálů
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Porovnání metod dělení materiálu
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Problematika svařitelnosti litin
  Hrabě Petr - 2014/15 LS - TF

 • Rozbor metod spojování v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Spojování tenkých plechů
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Svařování neželezných kovů a jejich slitin
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Svařování neželezných kovů a jejich slitin
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Svařování ocelí
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Vliv vzácných zemin na vlastnosti slitin železa
  Chotěborský Rostislav - 2014/15 LS - TF

 • Využití vláknových kompozitů v dopravním průmyslu
  Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

 • Využití vláknových kompozitů v konstrukci dopravních prostředků
  Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

 • Vývoj a výroba slitin železa v českých zemích
  Chotěborský Rostislav - 2014/15 LS - TF

 • Analýza a koncepce moderní linky na separaci nekovových odpadů
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Analýza environmentálních degradačních procesů materiálu a spojů v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Analýza metod spojování v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Analýza progresivních metod spojování v dopravním průmyslu
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Konvenční a nekonvenční metody dělení materiálu v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Moderní metody dělení materiálu.
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Recyklace materiálů ze stavební a demoliční činnosti
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Svařování uhlíkových oceli.
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Trendy v oblasti nakládání s odpady
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Využití magnetů ve strojírenství
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Automobilová skla a jejich problematika v praxi
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Dělení materiálů laserem
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Dělení materiálů vodním paprskem
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Kompozity v automobilovém průmyslu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Slévárenské modely
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Speciální metody svařování a pájení
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Spojování metodou „Clinching“ v automobilovém průmyslu
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Automobilová skla a jejich problematika v praxi
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Degradační procesy probíhající v aplikační oblasti metod spojování
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Dělení materiálů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Kompozitní materiály ve stavbě automobilů
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Lakování plastů v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Slévárenské modely
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Souřadnicové měřicí stroje
  Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

 • Speciální metody svařování a pájení
  Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

 • Spojování metodou Clinching v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Technologické linky využívané v odpadovém hospodářství
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Technologie lepení pro extrémní environmentální podmínky
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Analýza metod spojování v automobilovém průmyslu
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Deformace materiálu vlivem svařování
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Destruktivní zkoušky materiálu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Konstrukční tvar lepeného spoje
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Materiálové aspekty konstrukce lyží a snowboardů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Materiály aplikované v cyklistice
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Metody používané v tribologii
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Možnosti vyhodnocování struktury povrchu
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Nedestruktivní zkoušky materiálu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Otěruvzdorné oceli a jejich aplikace v praxi
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Polymerní kompozity
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Problematika svařitelnosti litin
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Renovace strojních součástí navařováním
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Spojování tenkých plechů
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Svařování oceli
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Technologické linky využívané v odpadovém hospodářství
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Technologie lepení v dřevozpracujícím průmyslu
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Trendy v oblasti nakládání s nekovovými odpady
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Zvyšování životnosti strojních součástí
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Analýza metod spojování v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Deformace materiálu vlivem svařování
  Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

 • Destruktivní zkoušky materiálu
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

 • Materiálové aspekty konstrukce lyží a snowboardů
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Materiály aplikované v cyklistice
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Metody používané v tribologii
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Možnosti vyhodnocování struktury povrchu
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Nedestruktivní zkoušky materiálu
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Otěruvzdorné oceli a jejich aplikace v praxi
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Polymerní kompozity
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Problematika svařitelnosti litin
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Renovace strojních součástí navařováním
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Svařování oceli
  Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

 • Technologie lepení v dřevozpracujícím průmyslu
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Trendy v oblasti nakládání s nekovovými odpady
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Zvyšování životnosti strojních součástí
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Moderní metody dělení materiálu.
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/09 (září)

 • Aspekty ovlivňující degradaci spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • CAM systémy a jejich aplikace
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Degradační procesy pneumatik z pohledu bezpečnosti
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů.
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Finální operace při výrobě ozubených kol
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Kompozitní materiály
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Měření průtoku a měření výšky hladiny kapaliny
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Metody spojování používané v automobilovém průmyslu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti renovace ve strojírenství
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti separace odpadů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti zajišťování a upevňování válcových dílů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Optimalizace řezných podmínek při obrábění
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Perspektivy v oblasti nakládání s odpady
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Progresivní metody spojování materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Progresivní způsoby dělení materiálu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Progresivní způsoby dělení materiálu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Stanovení limit odolnosti lepených spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Svařování oceli.
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Svařování výbuchem
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Trendy v oblasti nakládání s odpady
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Využití svařování laserem v automobilovém průmyslu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Aspekty ovlivňující degradaci spojů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • CAM systémy a jejich aplikace
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Degradační procesy pneumatik z pohledu bezpečnosti
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Faktory ovlivňující intenzitu opotřebení kovových materiálů.
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Finální operace při výrobě ozubených kol
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Kompozitní materiály
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Měření průtoku a měření výšky hladiny kapaliny
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Metody spojování používané v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Možnosti renovace ve strojírenství
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Možnosti separace odpadů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Možnosti zajišťování a upevňování válcových dílů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Optimalizace řezných podmínek při obrábění
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Perspektivy v oblasti nakládání s odpady
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Progresivní metody spojování materiálů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Progresivní způsoby dělení materiálu
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Progresivní způsoby dělení materiálu
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Stanovení limit odolnosti lepených spojů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Svařování oceli.
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Svařování v automobilovém průmyslu
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Svařování výbuchem
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Trendy v oblasti nakládání s odpady
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Využití svařování laserem v automobilovém průmyslu
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Faktory ovlivňující destrukci lepených spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Metody spojování užívané v dopravě
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Použití tenkých povlaků na nástrojích
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Přídavné materiály pro pájení
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Problematika nakládání s polymerními odpady
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Problematika svařitelnosti kovových materiálů
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Rozbor nakládání s obalovými odpady
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Superplasty a jejich využití
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Svařování oceli
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Svařování ocelových konstrukcí pod vodou
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Teorie vzniku lepeného spoje
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Vliv kalicí teploty na vlastnosti oceli
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Vliv navařovacích podmínek na geometrii a strukturu návaru
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • 3D měření povrchů
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Analýza firem zabývajících se recyklací odpadů na území ČR
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Aplikace technologie lepení v praxi a trendy jejího vývoje
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Klasické a moderní způsoby obrábění kovů
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Kompozitní materiály
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Konstrukční keramika
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Materiály používané na výrobu rámů jízdních kol
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Metody spojování - historie a současnost
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Metody spojování materiálu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Metody zvyšování pevnostních charakteristik ocelí
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Možnosti využití lepidel a tmelů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Obalový materiál a jeho recyklace
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Odporové svařování
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Použití procesních kapalin při obrábění
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Použití technologie lepení v praxi
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Povrchové kalení ocelí
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Povrchové úpravy a jejich využití v praxi
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Povrchové úpravy v autoprůmyslu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Slinuté karbidy a jejich využití
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Technologické faktory ovlivňující pevnostní vlastnosti lepených spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Technologie spojování plastů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Technologie spojování v automobilovém průmyslu
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Tepelně mechanické zpracování ocelí
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Využití lepidel a tmelů při opravách
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Využití systému CMM k určování jakosti výrobků
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)