TECHNICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Bodové svařování ocelových plechů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Briketování energeticky využitelných materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Briketování nekovových materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Dělení ocelových plechů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Hodnocení vybraných vlastností žárových nástřiků
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Lepení ocelových plechů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Nízkocyklová únava konstrukčních spojů na bázi polymerních kompozitů využívaných v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Nízkocyklová únava konstrukčních spojů využívaných v automobilovém průmyslu
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Obrábění kompozitních materiálů
  Müller Miroslav - 2017/18 LS - TF

 • Optimalizace strojního času při CNC obrábění
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Posouzení vybraných metod dělení materiálů
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Řezání vodním paprskem
  Brožek Milan - 2017/18 LS - TF

 • Tribologické charakteristiky vybraných návarových materiálů
  Hrabě Petr - 2017/18 LS - TF

 • Abrasive wear of iron alloys
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Bodové svařování ocelových plechů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Hodnocení interakce lepidel využívaných v leteckém průmyslu
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Lepení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Lepení překližky tavnými lepidly
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti lepených spojů na bázi vláknových kompozitů
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Možnosti zvýšení životnosti dlátových pluhů
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Návarové materiály používané pro zvýšení životnosti zemědělských strojů zpracovávajících půdu
  Hrabě Petr - 2016/17 LS - TF

 • Opotřebení dřeva
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Opotřebení plastů
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Řezání vodním paprskem
  Brožek Milan - 2016/17 LS - TF

 • Vliv teplotních změn na mechanické vlastnosti polymerních částicových kompozitů
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Vysokobórové slitiny železa
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Využití plniv k minimalizaci cen lepidel
  Valášek Petr - 2016/17 LS - TF

 • Výzkum nýtovaných spojů využívaných při konstrukčních spojích
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Výzkum vlivu procesu degradace na změny mechanických vlastností lepených spojů
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Výzkum vlivu úpravy lepeného povrchu na pevnost lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2016/17 LS - TF

 • Wear of metal matrix composites
  Chotěborský Rostislav - 2016/17 LS - TF

 • Hodnocení vlivu rychlosti deformace na pevnost lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Lepení kovových a nekovových materiálů
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Magnetická separace
  Brožek Milan - 2015/16 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti biokompozitů
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Návrh výroby dílů pro letecký průmysl
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Optimalizace lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Vlastnosti lepených spojů plněných mikročásticovým plnivem
  Valášek Petr - 2015/16 LS - TF

 • Výzkum a optimalizace tekutých kovů s důrazem na aplikaci v oblasti renovace
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Výzkum polymerních kompozitů na bázi biologického plniva řešený experimentálním přístupem
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Výzkum vlivu deformace lepeného materiálu na výslednou pevnost lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Výzkum vlivu procesu degradace na změny mechanických vlastností polymerních částicových kompozitů
  Müller Miroslav - 2015/16 LS - TF

 • Wear of metal matrix composites
  Chotěborský Rostislav - 2015/16 LS - TF

 • Zajištění jakosti procesu svařování radiografickými zkouškami podle ISO a ASME BPVC norem
  Hrabě Petr - 2015/16 LS - TF

 • Analýza metod spojování plechů
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Hodnocení vlastností lakovaného povrchu plastových dílů
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Hodnocení změny mechanických vlastností v povrchových vrstvách pneumatik v závislosti na tekutých kontaminantech
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti lepidel plněných odpadními částicemi
  Valášek Petr - 2014/15 LS - TF

 • Opotřebení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2014/15 LS - TF

 • Výzkum degradačních aspektů působících na lepené spoje
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Výzkum procesu degradace lepených spojů
  Müller Miroslav - 2014/15 LS - TF

 • Briketování nekovových materiálů
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Dělení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Dělení neželezných kovů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Kompozitní materiály na bázi pryžového recyklátu
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Laboratorní zkoušky návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení
  Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

 • Lepení kovových materiálů
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Návrh sestrojení systému pro hlídání vzdálenosti hořáku nad plechem
  Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

 • Obrábění v CAM systémech
  Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

 • Opotřebení nástrojů určených pro obrábění dřeva
  Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

 • Projekt rekonstrukce galvanovny
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Recyklace pneumatik
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Robotizované svařování oceli
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Tepelné zpracování oceli v solných lázních
  Chotěborský Rostislav - 2013/14 LS - TF

 • Využití kapilární metody NDT pro automobilový průmysl a optimalizaci vodního odpadového hospodářství kapilárních linek
  Hrabě Petr - 2013/14 LS - TF

 • Využití nanočástic v průmyslu
  Brožek Milan - 2013/14 LS - TF

 • Výzkum degradačních aspektů technologie lepení
  Müller Miroslav - 2013/14 LS - TF

 • Analýza efektivity ruční demontáže autovraků
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Hodnocení vlastností modulů pro recirkulaci výfukových plynů
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Hodnocení změny tvrdosti v povrchových vrstvách pneumatik v závislosti na prostředí
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Lepení kovových a nekovových materiálů
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Mechanické vlastnosti svarových kovů
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Použití tenkých povlaků na vrtácích
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Svařování explozí
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Vliv tvrdosti abraziva na odolnost proti opotřebení
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Využití nanočástic v průmyslu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Výzkum degradačních aspektů technologie lepení
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Výzkum mechanických aspektů kompozitních materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Výzkum vlivu tvrdidla na vlastnosti dvousložkových systémů lepidel
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Analýza efektivity ruční demontáže autovraků
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Dělení kovových materiálů vodním paprskem
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Hodnocení vlastností modulů pro recirkulaci výfukových plynů
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Hodnocení změny tvrdosti v povrchových vrstvách pneumatik v závislosti na prostředí
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Lepení kovových a nekovových materiálů
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti svarových kovů
  Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

 • Pájení tenkých plechů měkkými pájkami
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Použití tenkých povlaků na vrtácích
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Svařování explozí
  Brožek Milan - 2012/13 LS - TF

 • Technologie lepení pro extrémní klimatické podmínky
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Vliv tvrdosti abraziva na odolnost proti opotřebení
  Hrabě Petr - 2012/13 LS - TF

 • Výzkum interakce rozhraní adherend / lepidlo
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Výzkum mechanických aspektů kompozitních materiálů
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Výzkum vlivu tvrdidla na vlastnosti dvousložkových systémů lepidel
  Müller Miroslav - 2012/13 LS - TF

 • Creep akrylátových lepidel
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Optimalizace obalových odpadů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Optimalizace tepelného zpracování oceli pro výrobu radliček
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Posuzování způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí statistických metod
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Spojování tenkých plechů
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Zvyšování životnosti plužních čepelí
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Creep akrylátových lepidel
  Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

 • Optimalizace obalových odpadů
  Müller Miroslav - 2011/12 LS - TF

 • Optimalizace tepelného zpracování oceli pro výrobu radliček
  Chotěborský Rostislav - 2011/12 LS - TF

 • Posuzování způsobilosti souřadnicových měřicích strojů pomocí statistických metod
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Spojování tenkých plechů
  Brožek Milan - 2011/12 LS - TF

 • Zvyšování životnosti plužních čepelí
  Hrabě Petr - 2011/12 LS - TF

 • Abrazívní opotřebení návarů na bázi Fe-Cr-C
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Degradační procesy probíhající v aplikační oblasti technologie lepení
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Experimentální zkoušky korozní odolnost Zn vrstev
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Hodnocení mechanických vlastností spojů pájených olovnatými a bezolovnatými měkkými pájkami
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Mechanické vlastnosti recyklovaných polymerů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Možnosti a limity „vteřinových lepidel“
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Obrábění za sucha
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Odolnost návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení volnými částicemi
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Optimalizace vstupních parametrů vstřikovacího procesu polymeru
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Optimalizace zpracování obalových odpadů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Sběr PET odpadu v Praze 9 - Čakovicích
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Tepelné zpracování tvrdonávarových slitin
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Vliv navařovacích parametrů na geometrii návarové housenky
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Vliv navařovacích parametrů na obsah a velikost fází v systému Fe-Cr-C
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Výzkum integrity povrchu lepených spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Abrazívní opotřebení návarů na bázi Fe-Cr-C
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Degradační procesy probíhající v aplikační oblasti technologie lepení
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Experimentální zkoušky korozní odolnost Zn vrstev
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Hodnocení mechanických vlastností spojů pájených olovnatými a bezolovnatými měkkými pájkami
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Interakce degradace adherendu, lepidla a lepeného spoje
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Mechanické vlastnosti recyklovaných polymerů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Možnosti a limity vteřinových lepidel
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Obrábění za sucha
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Odolnost návarových materiálů proti abrazivnímu opotřebení volnými částicemi
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Optimalizace vstupních parametrů vstřikovacího procesu polymeru
  Hrabě Petr - 2010/11 LS - TF

 • Optimalizace zpracování obalových odpadů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Sběr PET odpadu v Praze 9 - Čakovicích
  Brožek Milan - 2010/11 LS - TF

 • Tepelné zpracování tvrdonávarových slitin
  Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

 • Vliv navařovacích parametrů na geometrii návarové housenky
  Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

 • Vliv navařovacích parametrů na obsah a velikost fází v systému Fe-Cr-C
  Chotěborský Rostislav - 2010/11 LS - TF

 • Výzkum integrity povrchu lepených spojů
  Müller Miroslav - 2010/11 LS - TF

 • Analýza deformačního chování vysokopevnostní oceli DOCOL 1200 využívající BH efektu
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Analýza technologických linek pro zpracování autovraků
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Aplikace svařování v automobilovém průmyslu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Creepové vlastnosti epoxidových pryskyřic
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Faktory ovlivňující proces lepení
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Geometrie a struktura návarů Fe-Cr-C
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Hodnocení mechanických vlastností polymerů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Komplexní návrh svařovny pro potřeby výrobní organizace
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Možnosti optimalizace zpracování obalových odpadů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Renovace tvarových částí lisovacího nářadí v automobilovém průmyslu
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Svařování hliníkových konstrukcí a trupů lodí
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2010/06 (červen)

 • Vliv koncentrace zpevňujících částic na vlastnosti polymerních kompozitů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Vliv plniva na vlastnosti polymerních kompozitních materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Vliv teploty okolního prostředí a času na výslednou pevnost lepeného spoje
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Výzkum integrity povrchu a lomového chování lepených spojů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2010/06 (červen)

 • Analýza druhového a kapacitního využití nekovových odpadů v jednotlivých regionech ČR
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Hodnocení mechanických vlastností recyklovaných polymerních materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Hodnocení pevnosti spojů pájených měkkými pájkami
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Hodnocení vlivu prostředí na korozi oceli
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Kvantifikace karbidické fáze v návarové vrstvě
  doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Martenzitické návarové materiály
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Návarové materiály používané v praxi
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Obrábění pomocí nástrojů ze slinutých karbidů
  Ing. Petr Hrabě, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Optimalizace zhutnění odpadů vzniklých z obalových materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Projekt linky na separaci kovového odpadu
  prof. Ing. Milan Brožek, CSc. - 2009/06 (červen)

 • Technologické aspekty ovlivňující spolehlivost perspektivních metod spojování
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)

 • Vliv plniva na vlastnosti kompozitních materiálů
  doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D. - 2009/06 (červen)