Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Řešené diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Identifikace bakterií izolovaných z potravin v konzervách
  prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. - 2016/06 (červen)

 • Detekce druhového zastoupení masa v krmivech pro psy a kočky pomocí metody PCR
  doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Dysfagie u geriatrických pacientů a plynoucí výživová opatření
  doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Fermentační schopnost autochtonních kvasinek izolovaných z regionu VOC Modré Hory
  prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Mikrobiologická kvalita čerstvého mléka v závislosti na způsobu distribuce
  Ing. Eva Popelářová, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Mikrobiologická kvalita drobných semen rostlin
  Ing. Eva Popelářová, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Mikrobiologická kvalita sójových výrobků
  Ing. Eva Popelářová, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Náhrada sóji v krmných dávkách pro skot
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Ověření vybraných doplňkových látek
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • OXI-TOP v měření půdní respirace
  prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Prebiotické účinky směsi galaktooligosacharidů a rezistentních maltodextrinů
  prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Predikce NEL kukuřičné siláže
  Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Příčiny vzniku průjmového onemocnění u psů
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Projekt na zlepšení výživy zvířat pro soukromou farmu
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Srovnání dispozice živinové a energetické kvality komerčních krmných směsí s potřebami rostoucích psů.
  prof. Ing. Zdeněk Mudřík, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Stanovení mikrobiologické kvality pekárenských výrobků
  Ing. Eva Popelářová, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Stravovací návyky seniorů
  doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Symbiotické mikroorganismy mechovky Pectinatella magnifica
  prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Topinambur ve výživě králíků
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Vliv extraktů z ovoce a zeleniny na produkci NO u RAW 264.7 buněk
  doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Vliv krmné dávky na biochemické ukazatele v krvi při zátěži u anglického plnokrevníka
  doc. Ing. Boris Hučko, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Vliv přípravku EM Bokashi Probiotyk na růstové schopnosti vykrmovaných kuřecích brojlerů
  Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Vliv výživy na růst a vývoj kostí u psů.
  doc. Ing. Boris Hučko, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Vliv výživy na zastoupení bifidobakterií v mikroflóře trávicího traktu telat
  prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. - 2015/06 (červen)

 • Výskyt plevelných rostlin v Botanické zahradě hlavního města Prahy v závislosti na parametrech půdy.
  doc. Ing. Lubomír Růžek, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Výživa nosnic v alternativních systémech chovu
  doc. Ing. Alois Kodeš, CSc. - 2015/06 (červen)

 • Výživa sportovních koní trénovaných na drezuru.
  doc. Ing. Boris Hučko, CSc. - 2015/06 (červen)